Wat is mijn wettelijke pensioenleeftijd?

De wettelijke pensioenleeftijd wordt gefaseerd verhoogd van 65 tot 67 jaar.

wettelijke_pensioenleeftijd
In dit artikel

  Het wettelijk pensioen of rustpensioen kan in principe ingaan de eerste dag van de maand nadat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt. Als je bijvoorbeeld in maart 2026 66 jaar wordt, kan je met wettelijk pensioen op 1 april 2026.

  Datum

  Wettelijke pensioenleeftijd

  Tot en met 31 januari 2025

  65 jaar

  Van 1 februari 2025 tot en met 31 januari 2030

  66 jaar

  Vanaf 1 februari 2030

  67 jaar

   

  Onder bepaalde voorwaarden is een vervroegd wettelijk pensioen mogelijk. Je moet dan wel voldoen aan voorwaarden inzake je leeftijd en de duur van je loopbaan. Je vindt de precieze voorwaarden in de tabel hieronder.

  Minimumleeftijd

  Loopbaanduur

  60 jaar

  44 jaar

  61 jaar

  43 jaar

  62 jaar

  43 jaar

  63 jaar

  42 jaar

   

  Daarnaast zijn er voor bepaalde beroepen nog aparte regelingen.

   

  Wettelijke pensioenleeftijd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

  Er wordt voor de wettelijke pensioenleeftijd geen onderscheid gemaakt naargelang het statuut waarbinnen je gewerkt hebt. Dezelfde wettelijke pensioenleeftijd is van toepassing voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

   

  Het effect van de pensioenhervorming op mijn pensioen

  In juli 2023 besliste de federale regering om een pensioenhervorming door te voeren. Je ontdekt hier wat die precies inhoudt.

   

  Verhoging minimumpensioen

  Het gewaarborgd minimumpensioen is verhoogd tot 1.500 euro voor wie een volledige loopbaan heeft (45 loopbaanjaren). Door enkele indexeringen is dit bedrag intussen opgetrokken tot 1.738,54 euro voor een alleenstaande en 2.172,49 euro voor een gezinspensioen (bedragen voor 2024). Dit bedrag wordt pro rata berekend voor wie geen volledige loopbaan heeft, maar toch 2/3 van een volledige loopbaan heeft gewerkt.

   

  Verhoging pensioenplafond

  Wettelijke pensioenen worden onder andere berekend op basis van het loon dat je gedurende elk jaar tijdens je volledige loopbaan ontvangen hebt. De hoogste lonen worden evenwel geplafonneerd. Dat plafond werd sinds 2020 verhoogd van afgerond 60.000 euro tot ongeveer 75.000 euro (in 2024). Deze verhoging is uiteraard goed nieuws als je inkomen hoger lag dan het oude plafond. Opgelet, de verhoging geldt enkel voor toekomstige loopbaanjaren, niet voor het verleden.

   

  Herinvoering van de pensioenbonus

  Met ingang van 1 juli 2024 wordt de pensioenbonus heringevoerd. Wie na het moment waarop hij recht heeft om vervroegd met wettelijk pensioen te gaan nog minstens zes maanden doorwerkt, heeft recht op die pensioenbonus. Gedurende maximaal drie jaar kan zo’n pensioenbonus opgebouwd worden. De definitieve wetteksten zijn in februari 2024 nog niet rond, zodat er alsnog wijzigingen mogelijk zijn.

   

  Hoe wordt mijn netto pensioen berekend?

  Lees hier hoeveel er van je wettelijk pensioen afgehouden wordt en wat je dus netto overhoudt van je pensioen.

   

  Hoeveel bedraagt mijn wettelijk pensioen?

  Dat kan je zien op MyPension.be. Je komt er niet alleen te weten hoeveel je wettelijk pensioen ongeveer zal bedragen (het gaat immers om een raming), maar ook wanneer je met wettelijk pensioen kunt gaan. Bovendien kan je ook checken hoeveel je aanvullend pensioen zal bedragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geüpdatet.

   

  Hoe verhoog ik mijn inkomsten na mijn pensioen?

  Naargelang je statuut heb je verschillende mogelijkheden om een aanvullend pensioen bijeen te sparen:

   

  Ontdek hier hoeveel je nodig hebt om rond te komen na je pensioen. En bekijk hier alle oplossingen voor een aanvullend pensioen van NN.

   

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel