Drie manieren om jezelf een rente uit te keren

Er zijn verschillende mogelijkheden om jezelf maandelijks een (lijf)rente uit te keren. Dat is erg interessant, omdat je inkomsten na jouw pensionering fors terugvallen. Alleen bestaan er nogal wat verschillen tussen de rente-oplossingen. Denk dus goed na vooraleer je kiest.

bbm_gettyimages-536906851.jpg
In dit artikel

  Je wil van je pensioen kunnen genieten. Maar quality time kost geld. Je hebt wel wat spaargeld, maar je weet natuurlijk niet hoe lang je zal leven. Bovendien wordt het leven alsmaar duurder. Hoe vermijd je dat je spaargeld voortijdig opgesoupeerd is? Een renteproduct kan dit voor je oplossen.

  Globaal kunnen we drie types van renteproducten onderscheiden:

  • tijdelijke lijfrente
  • levenslange lijfrente
  • levenslange lijfrente van de nieuwe generatie 

  Tijdelijke lijfrente

  Hierbij beleg je een bepaald bedrag gedurende een vooraf bepaalde periode (bijvoorbeeld acht jaar en één dag om fiscale redenen). In ruil ontvang je maandelijks een bepaalde rente. Op het einde van die periode krijg je een gedeelte van je inleg terug. Dat saldo kan je vervolgens opnieuw op dezelfde manier beleggen.

  Opgelet, als je zou overlijden vóór de einddatum van je belegging, dan gaat het saldo naar de verzekeraar. Je nabestaanden krijgen niks. Een bijkomend nadeel is dat de uitgekeerde rente belastbaar is.Elk jaar is 3% van het afgestane kapitaal belastbaar als roerend inkomen tegen een tarief van 30% (+ gemeentebelasting). Dit moet dus opgenomen worden in de belastingaangifte. Hier zit een belangrijk verschil met een renteproduct van NN: daarbij wordt enkel de verhoging van de rente belast.

  Levenslange lijfrente 

  Kies je voor een levenslange lijfrente, dan is de systematiek dezelfde als bij de tijdelijke rente: je belegt een bepaalde som en krijgt maandelijks een rente uitgekeerd, in dit geval weliswaar tot je overlijden. Als jij sterft, gaat er geen uitkering meer naar je nabestaanden. Ook hierbij moet je de rente aan de fiscus aangeven. Je kan het contract niet beëindigen.

  Levenslange lijfrente van de nieuwe generatie

  Bij dit type sluit je een contract tot jouw overlijden, maar kan je dit wel herroepen (door een afkoop van het contract). Hierbij wordt een lijfrente gecombineerd met een tak 23-verzekering (gelinkt aan een beleggingsfonds). Je krijgt levenslang een rente. Deze kan doorheen de tijd verhoogd worden als de resultaten van het onderliggende beleggingsfonds goed zijn en als je reserve gestegen is. De rente kan bij bepaalde verzekeraars, zoals bij NN, niet dalen. Dit biedt je dus de nodige zekerheid. 

  Daarnaast geniet je nog twee andere, erg belangrijke voordelen:

  • Je moet de initiële rente niet aangeven. Deze is vrij van belastingen. Enkel in geval van verhoging van de rente wordt het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen).
  • Als je overlijdt, ontvangen je nabestaanden het saldo van de eventuele beschikbare reserve van het contract. 

  Overzicht

   

  Levenslange lijfrente

  Tijdelijke rente

  Lijfrente van de nieuwe generatie

  Periodieke rente

  De oorspronkelijke rente is gegarandeerd

  De oorspronkelijke rente is gegarandeerd

  De oorspronkelijke rente is gegarandeerd

  Verhoging van de rente

  Meestal niet voorzien

  Meestal niet voorzien

  Het gewaarborgde bedrag kan worden verhoogd als het onderliggende fonds goede resultaten neerzet.

  Duur

  Levenslang: het contract loopt tot aan uw overlijden.(u kunt het niet opzeggen)

  Vaste termijn (vaak 8 jaar + 1 dag of 1 maand om fiscale redenen)

  Tot aan uw overlijden, maar u kunt het daarvoor al opzeggen.

  Reserve bij overlijden

  Volledig verloren, uw erfgenamen zullen bij uw overlijden niets ontvangen.

  Als u opeenvolgende contracten aangaat, verliest u bij elke verlenging een beetje van de inleg. Bij overlijden ontvangen uw erfgenamen niets.

  Bij uw overlijden ontvangen uw erfgenamen de beschikbare reserve, echter zonder garantie voor het bedrag. Dat hangt  af van de evolutie van de onderliggende portefeuille en van de al uitgekeerde rentes.

  Nog vragen?

  Je verzekeringsmakelaar vertelt je alles over mogelijke lijfrenteoplossingen. Ontdek hier alvast hoe NN jou een levenslange rente kan bezorgen. 

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel