Hoe kies je als belegger bewust voor een duurzame samenleving?

Welke mogelijkheden heb je zelf om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving? Als consument kan je duurzamer aankopen, in je dagelijkse leven kan je meer rekening houden met het milieu. Maar ook als belegger heb je de kans om echt impact te hebben. Welke keuzemogelijkheden heb je? Hoe pak je dit aan en waarop moet je zeker letten?

ma42329.jpg
In dit artikel

  Studies van oa. Indiville tonen aan dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor duurzame en klimaatmaatregelen. Maar dat bewustzijn omzetten in de praktijk is voor veel mensen niet evident. De vraag is dan ook hoe je hiermee als particulier of als consument start. Er zijn verschillende opties: je probeert mee politici te overtuigen van een groener en duurzamer beleid, je tracht in je dagdagelijkse leven en als consument bewuster om te gaan met het milieu en of je investeert als belegger enkel nog in bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheidsthema’s. Duurzaam investeren wordt ook wel eens beleggen met respect voor de ESG-criteria genoemd. Die afkorting staat voor Environment (milieu), Social (sociaal verantwoord, veilig) en Governance (wordt het bedrijf op een duurzame en compliant manier gerund?). Maar hoe begin je aan zo’n duurzaam beleggingsverhaal?

   

  De eenvoudigste oplossing: via fondsen

  Rechtstreeks beleggen in aandelen is niet voor iedereen weggelegd. “De gemakkelijkste oplossing om duurzaam te beleggen, is via fondsen”, stelt Evert Van Meeuwen, Porfolio manager bij NN Insurance. “Je kan in fondsen beleggen bij een bank, maar ook bij een verzekeraar. In dat laatste geval worden dat tak 23-verzekeringen genoemd. Als belegger kan je via fondsen op drie verschillende manieren investeren in meer duurzaamheid. Zo sluiten meer en meer fondsen bepaalde nadelige sectoren of bedrijven uit. Vaak gaat het daarbij om tabaksproducenten, wapenfabrikanten … Een tweede mogelijkheid bestaat erin om te kiezen voor de ‘best in class’. Je belegt dan in fondsen die per sector investeren in de ondernemingen die het best presteren op een aantal criteria, zoals milieu. Een laatste optie is wat we impact investing noemen. Dan ga je via fondsen op zoek naar bedrijven die concrete oplossingen aanreiken voor maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld manieren om het CO2- of watergebruik te verminderen.” 

   

  Hoe herken je duurzame fondsen?

  Dat kan op verschillende manieren.

  1. De Europese taxonomie

  Dit is als het ware een gemeenschappelijk woordenboek inzake ecologische duurzame financiering. De taxonomie zal het mogelijk maken om te bepalen wat een duurzame belegging voor het milieu is en wat niet, en zal tevens de manier veranderen waarop de fondsensector duurzame fondsen in de Europese Unie (EU) verdeelt en op de markt brengt.

  De Europese taxonomie beoogt een dubbel doel: enerzijds een duidelijk kader bieden voor duurzame financiële producten en beleggers toelaten met vertrouwen te beleggen, en anderzijds het voor ‘groene’ bedrijven gemakkelijker te maken om  financieringen te vinden.

  2. De SFDR-verordening

  Deze is onlangs aangenomen door de EU en heeft betrekking op de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector. De verordening is dan ook van toepassing op alle actoren die financiële diensten aanbieden in de EU: banken, verzekeringsmaatschappijen, fondsbeheerders, financiële adviseurs, makelaars, … In de verordening worden fondsen opgedeeld in drie categorieën, waaraan telkens een kleur toegekend is:  

  • Grijs (artikel 6 in de verordening): fondsen die geen ESG kenmerken of doelstellingen hebben. Deze fondsen kunnen wel of niet rekening houden met duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeslissingen)
  • Lichtgroen (artikel 8 in de verordening): financiële producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen, of een combinatie van deze kenmerken.  
  • Donkergroen (artikel 9 in de verordening): financiële producten met een duurzame beleggingsdoelstelling.  

  Voor de in de artikelen 8 en 9 bedoelde producten gelden specifieke extra informatieverplichtingen die vanaf begin volgend jaar ingaan. De verordening regelt de inhoud van de te publiceren informatie en de bekendmaking ervan op websites.

  Je vindt hier alle info over de toepassing van de SFDR-regelgeving bij NN.

   

  Heb je écht impact als belegger?

  Heb je eenmaal geïnvesteerd in duurzame fondsen, dan is de vraag of je daarmee echt impact hebt op ondernemingen. “Jazeker! Op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven worden steeds vaker vragen gesteld over het milieu en duurzaamheid”, zegt Evert Van Meeuwen. “Het management van bedrijven houdt daar zeker rekening mee, want ze hebben investeerders nodig. Bovendien beseffen ondernemingen zeer goed dat, als ze geen aandacht besteden aan deze thema’s, consumenten in de toekomst hun producten niet meer zullen komen. Ik merk trouwens dat olie- en energiebedrijven onder druk van de publieke opinie en van investeerders wel degelijk proberen om de omschakeling naar meer duurzaamheid en milieuvriendelijkere oplossingen te maken. Het is daarbij aan de fondsbeheerder om te beslissen of hij in deze bedrijven verder investeert of niet.”

   

  Duurzaamheid ten koste van rendement?

  Verschillende studies tonen een positief verband aan tussen de financiële prestaties van een bedrijf en de ESG-score. Volgens de studie van Friede, Busch en Bassen (2015) die de resultaten van 2200 individuele studies combineert, is er in 90% van de studies geen negatief verband tussen ESG-score en de financiële prestaties van een bedrijf. Belangrijker is dat de grote meerderheid van de studies positieve bevindingen meldt. 

   

  Duurzamer investeren als je al belegd hebt?

  Kan je, als je vandaag al via een tak 23-verzekering in fondsen investeert, makkelijk overstappen op groenere of duurzamere fondsen? Evert Van Meeuwen: “Ja, dat is geen enkel probleem. Een verzekeringsmakelaar is perfect op de hoogte van de mogelijkheden om duurzamer te beleggen. Hij zal je meteen enkele alternatieven kunnen voorstellen die aansluiten bij je profiel.” 

   

  Je hebt de keuze

  Je hebt als mens én als belegger dus wel degelijk keuze-opties om te investeren in een duurzamere samenleving. Jij beslist wat er met je geld gebeurt. Wil je een impact hebben op de duurzaamheid van onze samenleving, dan weet je wat je te doen staat. Je vindt bijkomende informatie over SFDR binnen de productinformatie op onze website.


  Je ontdekt hier alles over het fondsenaanbod van NN.

  evert_nl.jpg

  Deel dit artikel