In welke hoedanigheid kom je op onze website?

De SFDR Regelgeving Bij NN

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) van de EU is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid (of milieu, maatschappij en governance, afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance)) integreren in hun beleggingsbeslissingen. De SFDR introduceert een classificatiesysteem met nieuwe informatieverstrekkingsvereisten voor bepaalde financiële producten. NN Insurance Belgium valt onder de SFDR.

De invoering van de SFDR helpt waarborgen dat NN Insurance Belgium en vergelijkbare financiële instellingen bekendmaken hoe zij duurzaamheid benaderen en wij ondersteunen dit doel. De SFDR zal zorgen voor transparantie via informatieverstrekking op onze website en in bepaalde productdocumentatie, zodat klanten, beleggers en andere stakeholders de ESG-risico's en duurzame beleggingsdoelstellingen van verschillende producten met elkaar kunnen vergelijken.

De implementatie van de SFDR duurt naar verwachting van 10 maart 2021 tot eind 2022 (gegeven de verbanden tussen de SFDR en andere regelgeving ten aanzien van duurzame financiering), wat betekent dat NN Insurance Belgium in de komende jaren nieuwe vereisten (met betrekking tot informatieverstrekking) blijft implementeren. NN Insurance Belgium heeft de desbetreffende informatie op de website en in de productdocumentatie aangepast om de naleving van de wettelijke vereisten per 10 maart 2021 te waarborgen. De updates zijn gebaseerd op de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de SFDR wetgeving op algemeen niveau (niveau 1). Er mag niet van worden uitgegaan dat de informatie op deze pagina gerelateerd is aan de gedetailleerde SFDR-conceptwetgeving (niveau 2) en zal daarom niet worden gebruikt in productdocumentatie, informatieverstrekking op de website en andere documentatie. NN Insurance Belgium blijft de ontwikkelingen met betrekking tot de SFDR conceptwetgeving op niveau 2 volgen en zal de SFDR-wetgeving op niveau 2 implementeren wanneer deze van kracht wordt.

Deze pagina verschaft alle informatie over onze aanpak van de SFDR en wat wij tot nog toe hebben gedaan. Deze pagina bevat informatie over:

Conform de SFDR nemen wij in onze productinformatie informatie op over de wijze waarop wij duurzaamheidsrisico's integreren in beleggingsbeslissingen en hoe wij elk product classificeren zoals aangegeven in de SFDR. De productclassificaties helpen onze klanten en andere stakeholders om vast te stellen of een product:

  • Ecologische of sociale kenmerken promoot;
  • Een duurzame beleggingsdoelstelling heeft; of
  • Een doorsneeproduct is dat voldoet aan geen van de bovenstaande criteria.

Deze informatie wordt opgenomen in onze pre-contractuele productinformatie of op de website.

Voor producten verdeeld door brokers, zie de productpagina’s op deze website.

Voor producten verdeeld door onze bankpartners, zie Legale documenten op deze website.