Wat is een levensverzekering?

Deze verzekering is een van de meest klassieke vormen van verzekering. Er bestaan nu echter zoveel verschillende vormen dat het wel interessant kan zijn, er even bij stil te staan. Een levensverzekering nemen kan nu bijna beschouwd worden als een vorm van belegging. We gaan hier dieper op in.

In dit artikel

  Wat?

   

  De levensverzekering is "een overeenkomst waarbij de verzekeraar, tegen betaling van een (vaste of variabele) premie door de verzekeringnemer, de verplichting aangaat om een bepaalde som uit te betalen aan de begunstigde wanneer een bepaalde gebeurtenis de verzekerde overkomt". Bij een levensverzekering zijn altijd volgende partijen betrokken: de verzekeraar (de verzekeringsmaatschappij), de verzekeringnemer of titularis (de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract onderschrijft en de premies betaalt), de verzekerde (de persoon op wiens hoofd de gebeurtenis rust) en de begunstigde (die de uitkering ontvangt wanneer de gebeurtenis zich voordoet). Verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde kunnen - maar hoeven niet - dezelfde persoon te zijn, afhankelijk van de verschillende vormen van levensverzekering. Het contract (de polis) kan voor een bepaalde of een onbepaalde duur afgesloten worden.

   

  Soorten

   

  Het onderscheid tussen de twee voornaamste vormen wordt gemaakt op basis van de "gebeurtenis" in kwestie. Gaat het om het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum (meestal 60 jaar), dan spreekt men van een kapitaal bij leven (of aanvullend pensioenkapitaal). Dit kapitaal wordt dan op de einddatum van het contract uitgekeerd. Maar de " gebeurtenis" kan ook het overlijden van de verzekerde zijn. In dat geval spreekt men van een overlijdenskapitaal dat uitgekeerd wordt aan een nabestaande begunstigde. Het is dus eigenlijk een "overlijdensverzekering", maar heel dikwijls noemt men dit ook een levensverzekering. Beide vormen apart zijn mogelijk, maar ook de combinatie van beide is mogelijk. We spreken dan van een gemengde levensverzekering. De laatste jaren zijn hier tal van nieuwe producten bijgekomen. Men heeft tak 21-producten, die een gewaarborgd kapitaal en een gewaarborgde minimumrente (evenals een mogelijkheid tot winstdeelname) bieden, maar ook tak 23-producten, die geen gewaarborgd kapitaal noch een gewaarborgde minimumrente geven, maar waarbij er wel kans is op een hogere opbrengst.

  Zoals men ziet is de klassieke levensverzekering geëvolueerd van "instrument voor de financiële zekerheid van de nabestaanden" tot element van de derde pijler van het pensioenstelsel, het pensioensparen met fiscaal voordeel, waarbij men tegelijk tijdens zijn carrière minder belastingen betaalt, en aan het einde ervan over een interessante aanvulling van het wettelijke pensioen beschikt.

  Deel dit artikel