Regelmatig sparen kan ook met een levensverzekering

De "levensverzekering" is al lang niet meer het klassieke product van jaren geleden. Een levensverzekering is nu veel meer dan een manier om een bedrag te laten uitkeren aan een begunstigde in geval van overlijden van de verzekeringnemer.

Regelmatig sparen kan ook met een levensverzekering
In dit artikel

  Vraag hier de NN whitepaper ‘Overlijdensverzekeringen voor beginners’ aan en ontvang hem meteen in je mailbox.


  Een levensverzekering... voor zichzelf, of voor een ander

  Wie vandaag een levensverzekering afsluit, doet dit met de bedoeling om een zekere som te bekomen op einddatum van het contract of bij overlijden. De levensverzekering is inderdaad een veilige en fiscaal gunstige manier om geld opzij te leggen voor het ogenblik waarop men met pensioen gaat. Daarom wordt de "levensverzekering" nu meer en meer aanzien als een manier om te sparen op lange termijn te sparen. Een levensverzekering is echter niet altijd hetzelfde als een overlijdensverzekering. Deze laatste wordt alleen uitbetaald in geval van overlijden. Langetermijnsparen is voor veel mensen een essentieel deel van de derde pijler van het pensioenstelsel.  Bij de eindvervaldag zal er dus een interessante som beschikbaar zijn, voor de verzekeringnemer, of misschien voor zijn (klein)kinderen, om hun studies te financieren.

  Het is ook een interessante manier om regelmatig te sparen. Je stort periodiek, bijvoorbeeld maandelijks via een permanente order, of op een zelf gekozen ogenblik - minstens jaarlijks - wanneer het je het beste past.  Het systeem is bijgevolg zeer flexibel.

  Hoe flexibel?

  Het systeem is inderdaad flexibel, althans wat de stortingen betreft. Je stort zo veel – vergeet toch de maximaal aftrekbare som niet -  of zo weinig je wilt – rekening houdend met de vastgelegde minimumpremie. De maximumpremie van het langetermijnsparen wordt berekend in functie van het netto belastbaar beroepsinkomen. Voor het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) bedraagt het maximumbedrag 6 % van je netto belastbaar beroepsinkomen + 179,10 EUR, met een absolute limiet van 2 390 EUR. Hou echter rekening met het feit dat de beschikbare fiscale marge geëvalueerd moet worden in functie van de mogelijke fiscale voordelen in verband met de terugbetaling van een hypothecair krediet. Het is echter niet flexibel wat de beschikbaarheid van het gespaarde geld betreft.

  Een levensverzekering is geen spaarrekening! Een levensverzekering is dus nu echt een vorm van langetermijnsparen waarvan de fiscale voordelen niet te versmaden zijn. Het geld wordt slechts beschikbaar bij de eindvervaldag. Indien men niet tot de eindvervaldag wacht, riskeert men inderdaad veel te verliezen.

  Het afkopen van een levensverzekering is zeker geen goed idee:

  • vooreerst zul je uitstapkosten moeten betalen, die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar;
  • ten slotte wordt je ook fiscaal zwaar gestraft: het opgevraagde kapitaal wordt tegen 33% belast!

  Grote diversiteit

  Wie wenst te sparen door middel van een levensverzekering, kan ook de keuze maken tussen verschillende soorten levensverzekeringen. Door deze diversiteit is het mogelijk de juiste keuze te maken in functie van de beschikbare middelen, van zijn eigen beleggersprofiel en van het einddoel. Levensverzekeringen van de tak 21 bieden de zekerheid van een gewaarborgd rendement, maken het mogelijk om op je eigen ritme te sparen en zijn combineerbaar met het pensioensparen en het langetermijnsparen. Producten van de tak 23 bieden een potentieel hoger rendement op langere termijn, maar geen gegarandeerde interestvoet of kapitaalswaarborg. Denk aan het NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen (Tak 23)  en het NN Strategy niet-fiscaal Vrij Sparen (Tak 23)  Daarnaast bestaan er nog tal van andere producten (tak 26, tak 44, enz.) waarop we hier niet dieper kunnen ingaan. Natuurlijk kan je verzekeringsmakelaar je zeker bijstaan om de keuze te maken die het best past bij je situatie.

  Wanneer men spreekt van sparen, denk je misschien niet onmiddellijk aan een levensverzekering. Het systeem is echter zo rijk en gevarieerd dat het wel in overweging moet genomen worden.

  Deel dit artikel