NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen (Star Fund)

NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen

Wist je dat je naast fiscaal pensioensparen ook aan langetermijnsparen kan doen? Deze keuze is echt het overwegen waard als je bijvoorbeeld geen hypothecaire lening (meer) hebt. Het bedrag dat je kan sparen is aanzienlijk én je geniet een fiscaal voordeel1 van 30%.

NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen

 • Je bent minstens 18 en maximaal 64 jaar en wilt als particulier sparen voor een aanvullend pensioen?
 • Je hebt een beroepsinkomen en betaalt personenbelastingen in België?
 • Je betaalt geen kapitaalsaflossingen voor een woningkrediet?
 • Je bent geïnteresseerd in een fiscaal voordeel tot 30%?
 • Je wilt op lange termijn uitzicht op een potentieel hoger rendement?

Denk dan zeker aan Fiscaal Langetermijnsparen. Dat is bovendien ook combineerbaar met Fiscaal Pensioensparen en verschillende pensioenoplossingen voor zelfstandigen.


Wat zijn de voordelen en risico’s van NN Strategy Fiscaal Langetermijnsparen?

Je spaart én je doet belastingvoordeel

NN Strategy is een individueel levensverzekeringscontract Tak 232 om op lange termijn te sparen. Daarnaast geniet je jaarlijks een belastingvoordeel1 van 30%. Raadpleeg hier de fiscale maximumbedragen die je kan sparen.

Een Tak 23 beleggingsverzekering voor een potentieel hoger rendement

De premies worden geïnvesteerd in ons kwalitatief NN Star Fund2. Zo mik je op lange termijn op een potentieel hoger rendement2.

Is beleggen in Tak 23 riskant?

Een beleggingsverzekering in Tak 232 biedt geen gewaarborgd rendement of kapitaal.

Je rendement wordt bepaald door de prestaties van het beleggingsfonds binnen je contract. Het rendement van dit fonds is afhankelijk van schommelingen op de beurs.

Als je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, dan is daar een financieel risico aan verbonden, afhankelijk van de beurs. Door regelmatig (periodiek) te sparen in je verzekeringsplan, spreid je de belegging van jouw geld in de tijd. 

Bespreek met je makelaar wat je beleggersprofiel is. Dit is essentieel om verstandig te beleggen.

Flexibiliteit

Je hoeft niet elk jaar te storten of hetzelfde bedrag te sparen. Je kan kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen.

54 jaar: een leeftijd om te onthouden! 

Bij contracten aangegaan vóór de leeftijd van 55 jaar betaal je op de leeftijd van 60 jaar een eenmalige bevrijdende taks van 10%. Dat betekent dat je de 5 jaren nadien geen taksen meer betaalt op je premies en ondertussen toch een fiscaal voordeel geniet.

Heb je op 54-jarige leeftijd nog geen langetermijnspaarverzekering afgesloten? Dan is dat hét moment om je financieel adviseur te spreken.

Bescherming voor je gezin met deze extra optionele dekkingen

Een goede financiële planning betekent ook een goede bescherming van jezelf en je gezin. Enkele voorbeelden van optionele risicowaarborgen die ja kan afsluiten binnen je NN Strategy contract:

Optionele beschermingen bij overlijden:

 • een minimum overlijdenskapitaal (vast bedrag of degressief in tijd)
 • een bijkomend vastgesteld bedrag bovenop de uitkering van je spaarreserve
 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor je dierbaren indien je door een ongeval overlijdt

Optionele beschermingen bij invaliditeit:

 • betaling van je premie door NN
 • een invaliditeitsrente (vervangingsinkomen) om je eigen levenscomfort dat van je gezin te beschermen

Lees hier uitgebreid over de beschermende waarborgen van NN Strategy.

Bespreek met je makelaar welke formule voor jou en je situatie het best geschikt zijn.

Premies en Fiscaliteit

Premies

Premies

Minimum: 40 euro per maand

Maximum: bij wet bepaald, zie hier voor de actuele fiscale maxima

Beschikbaarheid van je spaargeld

Je spaargeld is in principe beschikbaar maar we raden je af om je geld vroeger op te nemen. De fiscus rekent hiervoor immers een hoge taks aan die je veel geld kost.

Fiscaliteit en taksen

- je geniet 30% belastingvoordeel op je premies als je beantwoordt aan de voorwaarden die wettelijk vastliggen. Het fiscale regime dat op je contract wordt toegepast, hangt van je fiscale situatie af. Die kan variëren in de tijd

- je betaalt geen premietaks

- een eenmalige, bevrijdende taks van 10% op de waarde van het contract, exclusief winstdeelname; ofwel op je 60ste verjaardag (bij onderschrijving vóór 55 jaar), ofwel 10 jaar na aanvang van het contract; na deze heffing is er geen enkele taxatie meer

Algemeen

Instapkosten: maximaal 4,5%

Lees alle details in de productfiche

Beheerskosten per jaar

Lees alle details in de productfiche

Uitstapkosten

Lees alle details in de productfiche

Looptijd

De looptijd is minimaal 10 jaar, en wordt vastgelegd bij het onderschrijven van je contract.

Goed geïnformeerd

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

Sparen voor je pensioen met fiscaal voordeel

Combineer Langetermijnsparen met Fiscaal Pensioensparen

Een extra voor later?

Vrij sparen met kwalitatieve Tak 23 fondsen

Bescherming voor je gezin

Een overlijdensdekking: goed beschermd en minder duur dan je denkt

Voetnoten

 1. Mits je beantwoordt aan de voorwaarden die wettelijk vastliggen. Het fiscale regime dat op je contract wordt toegepast, hangt van je fiscale situatie af. Die kan variëren in de tijd.
 2. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.NN strategy
 3. NN Strategy is een levensverzekering samengesteld uit beleggingen met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgd rendement (Tak 21) en/of uit beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie. Voor meer informatie, raadpleeg het Essentiële informatie document NN Strategy levensverzekering op www.nn.be
  Toepasselijk recht: Belgisch recht
  Duur: minimum 5 jaar voor het financiële luik en minimum 10 jaar bij aanvullende waarborgen. Het contract heeft een maximale duur van 120 jaar. Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’ is het raadzaam voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (Essentiële informatie-document en Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website www.nn.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen.
 4. Eventuele klachten met betrekking tot uw NN contracten kunnen gericht worden aan:
  NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie; of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie