Kiezen voor beleggingsfondsen of aandelen?

Wil je beleggen, dan vraag je je mogelijk af hoe je dat best doet. Kies je voor aandelen of voor beleggingsfondsen? Er is voor deze vraag geen eenduidig antwoord. Voor sommige mensen zijn beleggingsfondsen de beste oplossing, anderen zullen aandelen als hun optimale keuze beschouwen.

bbm_467876435.jpg
In dit artikel

  Beleggingsfondsen

  Beleggingsfondsen zijn ideaal als je wil beleggen, maar er eigenlijk niet zoveel van afweet en dit liever overlaat aan specialisten. Of als je wel de nodige kennis hebt, maar onvoldoende tijd om de koersen nauwgezet op te volgen. Het enige wat je moet doen, is aandachtig en nauwgezet een beleggingsfonds kiezen waarin je vertrouwen hebt, en waarvan de kosten zo laag mogelijk liggen. Je verzekeringsmakelaar helpt je hierbij en zal je één of meerdere fondsen voorstellen die aansluiten bij je beleggingsprofiel. Het rendement van fondsen ligt soms minder hoog dan dat van aandelen, maar het risico dat je loopt als belegger is dan ook lager dan bij een rechtstreekse belegging in aandelen. Via een fonds investeer je immers in meerdere activa, die kunnen verschillen naar activaklasse (aandelen, obligaties, …), regio, sector … Die spreiding of diversificatie verlaagt je beleggingsrisico. 

  Bij een beleggingsfonds betaal je ook kosten. Het gaat concreet om instap-, beheers- en soms uitstapkosten. Uiteraard hebben die kosten een impact op je rendement. Hoe hoger de kosten, des te lager jouw opbrengst. Je makelaar geeft je hierbij advies op maat.

  Aandelen

  Rechtstreeks beleggen in aandelen is voor jou eerder weggelegd als je een goede kennis bezit van de beurs en veel (en graag) tijd besteedt aan je beleggingen. Het is interessant als je graag de touwtjes in handen hebt, de volledige vrijheid wenst te behouden over jouw beleggingen en van opportuniteiten wenst te profiteren. Hier kruipt evenwel heel wat tijd in. Je moet op de schommelingen op de beurs kunnen anticiperen en goed kunnen omgaan met risico's. Het is ook hierbij aangewezen om je investeringen – en dus ook het risico - te spreiden over verschillende bedrijven, takken en landen. De kosten die je betaalt, liggen een stuk lager dan bij beleggingsfondsen.   Het opstellen van een juiste beursstrategie is niet voor iedereen weggelegd en vergt veel tijd, kennis en ervaring. Ben je er bedreven in, en heb je niet te veel pech, dan kan je een hoger rendement behalen dan via beleggingsfondsen. 

  De keuze tussen beleggingsfondsen en aandelen zal dus afhangen van wat je zelf wenst en kunt. 


  Bekijk hier het aanbod aan beleggingsfondsen van NN.

  Deel dit artikel