De overlijdensverzekering uitgelicht.

Alle cruciale weetjes over de overlijdensverzekering.

In alle drukte van het dagelijkse leven sta je er wellicht zelden bij stil … Maar stel dat jou plots iets overkomt? Een overlijden heeft altijd impact op de financiële toekomst van je gezin of het behoud van je vermogen. Kun je bijvoorbeeld nog je hypothecaire lening aflossen? De studies van de kinderen betalen? Komt het voortbestaan van je onderneming in het gedrang?

overlijdensverzekering assurances deces alles tout
In dit artikel

  Het gezinsinkomen daalt immers fors, terwijl de financiële verplichtingen blijven. Gelukkig bestaat er een handige oplossing. Eentje die zelfs meegroeit op het ritme van je leven: de overlijdensverzekering.

  Hiermee bescherm je de levensstandaard van je gezin, betaal je het studiegeld van de kinderen, waak je over je nalatenschap, regel je successierechten … Bovendien verzeker je als zelfstandige ook de continuïteit van je zaak.

  ‘Overlijdensverzekering’ klinkt misschien zwaar in de oren. Maar toch is het raadzaam om je een beetje in het topic, én de diverse mogelijkheden, te verdiepen.

  We nemen je graag mee op sleeptouw:

  1.

  Welke impact heeft een overlijden op je financiële toekomst?

  We zijn allemaal vertrouwd met de toenemende vergrijzing. Maar wist je ook dat zo’n 10% van de Belgen nooit de pensioengerechtigde leeftijd haalt? Een cijfer dat best tot nadenken stemt.

  Vooral bij Belgen tussen de 35 en de 49 jaar zou hun overlijden ervoor kunnen zorgen dat het gezin in financiële moeilijkheden komt. Eenoudergezinnen zijn de meest kwetsbare groep. Niet minder dan 79% van de alleenstaande ouders geeft aan dat hun gezin financieel kwetsbaar is in geval van overlijden. Jammer genoeg is slechts 5% van de alleenstaande ouders vandaag ook effectief beschermd.

  Bij de Belgen tout court beschermt slechts 1 op 10 zijn nabestaanden voor het geval hij plots zou wegvallen. Dit percentage staat in schril contrast met de manier waarop de Belg zijn auto beschermt: 75%  neemt een autoverzekering!

  Stel jezelf de volgende vraag:

  ‘Kunnen mijn dierbaren dezelfde levensstandaard aanhouden als ik er plots niet meer ben?’. Door deze oefening vooraf te maken, weet je in elk geval waar ze aan toe zijn, én kun je natuurlijk passende oplossingen vinden.

  Het wegvallen van een kostwinner kan immers zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Neem bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering. Zijn jullie als partners beide voor 100% verzekerd, zodat bij een overlijden van een van jullie het woningkrediet volledig afbetaald wordt? Hopelijk wel, want alle vaste kosten (verwarming, elektriciteit, water, KI, brandverzekering ...) blijven uiteraard doorlopen.

  Of nog een ander voorbeeld: wat als je partner, die een eigen zaak heeft, plots sterft? Je blijft niet alleen achter met een hoop kosten voor het gezin, maar moet ook de rekeningen voor het kantoor en de bedrijfswagen verder afbetalen. Gelukkig kun je rekenen op een paar lonende opties.

  Praat er gerust over met je verzekeringsexpert. Laat je uitgebreid informeren en kijk welke verzekeringen je al hebt, welke je kunt missen en welke nog goed van pas kunnen komen.

  2.

  Wat is een overlijdensverzekering?

  De meeste gezinnen tellen twee kostwinners. Als plots één van die kostwinners overlijdt, dreigt naast veel menselijk leed ook een financiële kater. Hoe dek je jezelf in tegen het plotse overlijden van je levenspartner?

   

  De overlijdensverzekering uitgelegd

  Met een overlijdensverzekering verzeker je je tegen de financiële gevolgen. Zo krijg je bij het overlijden van de verzekerde een som geld om mogelijke facturen, de huur van de gezinswoning, successierechten ... te betalen. Een hele geruststelling! Meer nog: meteen een financieel duwtje in de rug om de levensstandaard van je gezin én toekomst veilig te stellen.

  Je bepaalt zelf het verzekerde kapitaal. Maar uiteraard betaal je een hogere premie als je een hoger kapitaal verzekert. De premie, hetzelfde bedrag voor vrouwen en mannen, hangt af van je leeftijd, gezondheidssituatie …

  Er is kans dat je een medische vragenlijst moet invullen of een onderzoek ondergaan bij een arts. In bepaalde gevallen (bv. bij een beperkt verzekerd bedrag) volstaat een gezondheidsverklaring. Op basis hiervan zal de verzekeraar je een premievoorstel doen.

   

  Wat is de looptijd van mijn polis? 

  De looptijd van je polis? Meerdere keuzes:

  • Je kiest voor een welbepaalde termijn, bijvoorbeeld tot je kinderen het huis verlaten. Als de verzekerde overlijdt binnen deze termijn, wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd.
  • Je kiest voor een polis tot je pensioenleeftijd. Overlijdt de verzekerde voor de bereikte pensioenleeftijd? Dan ontvangen de nabestaanden het verzekerde bedrag.
  • Je kiest voor een polis zonder einddatum. Hierbij kiest de verzekerde om zich te laten verkeren tot het noodlot toeslaat. Dan ontvangen de aangeduide begunstigde een bepaald bedrag.

  Weet dat je steeds je polis kan beëindigen als je deze niet langer nodig hebt, bijvoorbeeld na een scheiding.

  Om even bij stil te staan...

  Een schuldsaldoverzekering, autoverzekering, diefstalverzekering ... is een must. Maar we vinden het minder vanzelfsprekend ons eigen leven te verzekeren, zodat dierbaren onbekommerd verder kunnen leven als we er niet meer zijn.

  3.

  Wat is het verschil tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering?

  Achter de term levensverzekering gaan verschillende soorten verzekeringen schuil:

   

  1) Een ‘pure levensverzekering’ is geschikt voor mensen die op een bepaald moment in hun leven over extra kapitaal willen beschikken. Deze verzekering wordt niet uitbetaald bij een overlijden, maar wel bij  leven, op een vooraf gekozen datum, meestal de pensioensleeftijd. Dit zodat ze nog bepaalde plannen kunnen realiseren, zoals een droomreis maken of een boot kopen.

  Bij dergelijke levensverzekering betaalt de verzekeraar een op voorhand afgesproken bedrag mét rente uit. Weliswaar op voorwaarde dat je op een vooraf afgesproken dag nog leeft. Zo’n verzekering kan handig zijn als je na je loopbaan een aanvulling wenst op je wettelijk pensioen, zodat je je levenscomfort op peil kan houden. In dat verband spreken we ook over pensioensparen.

  Tak 21- en tak 23-levensverzekeringen zijn de belangrijkste levensverzekeringen. In deze categorie vind je ook uitvaartverzekeringen.

   

  2) Zoals de naam doet vermoeden … keert de verzekeraar bij een overlijdensverzekering een kapitaal uit als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. We onderscheiden drie soorten overlijdensverzekeringen:

  Gouden raad:

  Naargelang je situatie bestaan er diverse mogelijkheden om je nabestaanden een financiële kater te besparen. Informeer je altijd goed vooraf bij een onafhankelijke verzekeraar. Zorg bovenal goed voor jezelf en ga voor een gezonde levensstijl. Want zo verklein je uiteraard het risico op vroegtijdig overlijden.

  4.

  Wat houdt de 'aangifte van nalatenschap' precies in?

  Bij elk overlijden moet je de nalatenschap van de overledene aangeven bij de belastingdienst. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen heeft, is er een aangifte nodig. In deze aangifte staat het geraamde vermogen van de overledene, plus een uitvoerige beschrijving tot het verkrijgen van de nalatenschap.

  Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je dood om je vermogen te schenken:

  • Als je het doet via de notaris terwijl je nog leeft, betalen je nabestaanden geen successierechten of erfbelasting, maar goedkopere schenkbelasting.
  • Je kunt ook schenken zonder bij een notaris langs te gaan. Maar als je dan binnen de drie jaar sterft, zijn je nabestaanden toch successierechten verschuldigd. Met een schenkingsverzekering krijgen je nabestaanden – wanneer jij binnen de drie jaar na je schenking overlijdt – het geld om de successierechten te betalen.

  Met een schenkingsverzekering of overlijdensverzekering bescherm je je dierbaren tegen een hoge erfbelasting. Die successierechten lopen in Wallonië en Brussel nog op tot 80% in de hoogste schijf, in Vlaanderen tot 55%. Hou er rekening mee dat wettelijk samenwonenden enkel vruchtgebruik van woning en inboedel erven, terwijl feitelijk samenwonenden helemaal niets erven. Dankzij een overlijdensverzekering kan je echter wel roerend goed overmaken aan de langstlevende. Stiefkinderen in nieuw samengestelde gezinnen erven niets, ook voor hen biedt een overlijdensverzekering dus een oplossing.

  Hoe het dan concreet voor jouw geval in z’n werk gaat? Je nabestaanden nemen een overlijdensverzekering met jou als verzekerde. Bij je overlijden krijgen zij vervolgens het verzekerde bedrag van de geschatte belasting en blijft de impact voor hen beperkt.

   

  Wat is dan een successieverzekering?

  Met een successieverzekering krijgen jouw nabestaanden bij je overlijden een bedrag waarmee ze de successierechten op je nalatenschap kunnen betalen.

  5.

  In welke situaties komt een overlijdensverzekering van pas?

  Een overlijdensverzekering kan op heel wat momenten in je leven bijzonder nuttig zijn. Beter nog: zo’n verzekering maakt vaak het verschil tussen gemoedsrust en impactvolle financiële beslommeringen.

  Hoe pak jij de financiële bescherming voor je gezin en jezelf aan?

  Enkele situaties ter illustratie:

  • Situatie 1: je trouwt en na een fantastische huwelijksreis koop je samen met je partner een prachtige rijwoning in Gent.

  Plan? Neem best elk een schuldsaldoverzekering. Zo ben je beschermd wanneer je partner overlijdt en omgekeerd. Bepaal zelf welk percentage van de openstaande lening jullie terugbetalen: 50%, 75% of 100% (interessant wanneer jullie over onvoldoende spaargeld beschikken). Mogelijks leveren de premies een fiscaal voordeel op. Dat zoekt jullie makelaar ongetwijfeld graag uit!

  Woon je ongehuwd en feitelijk samen met je partner, en overlijdt die plots? Dan ben jij geen wettelijke erfgenaam. Dit heeft belangrijke gevolgen

   

  • Situatie 2: je partner klimt op de carrièreladder. Zelf beslis je om het wat kalmer aan te doen en meer tijd met de kinderen te spenderen. Als jullie een beetje op de kosten letten, moet dat zeker lukken om rond te komen.

  Plan? Het is alvast een goed idee om een overlijdensverzekering te nemen. Want als je partner sterft, valt de belangrijkste kostwinner weg. Je hebt mogelijks recht op een overgangsuitkering van de overheid of eventueel een overlijdenskapitaal via de groepsverzekering van je partners werkgever. Maar dat zal niet volstaan. Want als je opnieuw aan de slag moet, duiken er immers extra kosten op, zoals kinderopvang.

  Om even bij stil te staan:

  Heb je een groepsverzekering van je werkgever? Dan doe je er goed aan om de overlijdensdekking grondig te bekijken. Want is het kapitaal dat je partner ontvangt bij een overlijden wel voldoende voor jullie gezin? Indien niet, dan neem je best een extra overlijdensverzekering. Of pas je de overlijdensdekking in de groepsverzekering aan. Dat is bijvoorbeeld mogelijk in het geval van een ‘cafetariaplan’.

  • Situatie 3: jij en je partner zijn helaas uit elkaar gegroeid en beslissen om te scheiden. De kinderen blijven bij je partner wonen. Om de twee weken komen ze een weekend naar jou. Je betaalt verder ook alimentatiegeld aan je ex-partner.

  Plan? Maar wat bij een plots overlijden, en dus het wegvallen van het alimentatiegeld? Met een overlijdensverzekering mag je op twee oren slapen, want de kinderen zullen later kunnen verder studeren.

   

  Handig weetje hierbij: jullie bepalen zelf hoe lang de overlijdensverzekering nodig is. Logischerwijs laat je deze lopen totdat de kinderen afgestudeerd zijn.

  Ontdek meer situaties waarbij een overlijdensverzekering goed van pas komt in de whitepaper 'overlijdensverzekering voor beginners'.

  6.

  Wie zijn de begunstigden bij een overlijden?

  Als je een overlijdensverzekering onderschrijft, moet je ook steeds één of meerdere begunstigden vermelden. De vermelde begunstigde(n) is (zijn) op die manier bevoegd om het kapitaal te innen in geval van overlijden van de verzekerde. Bij de formulering is het dan ook belangrijk om bepaalde aandachtspunten niet uit het oog te verliezen. Zo vermijd je achteraf discussies. Het mag dus duidelijk zijn dat de begunstigingsclausule een cruciale rol vervult.

   

  Aanduiding van de begunstigde(n).

  Je kan als begunstigde aanduiden:

  • Eén begunstigde die het volledige kapitaal ontvangt.
  • Meerdere begunstigden die een gelijk deel of een bepaald deel van het kapitaal krijgen, afhankelijk van wat jij hebt beslist.
  • Meerdere begunstigden, maar in een specifieke volgorde, zodat de begunstigde in eerste rang het kapitaal ontvangt. Behalve als deze is overleden, want dan wordt het bedrag overgemaakt aan de begunstigde in tweede rang (enz.).

  Weetje: elke natuurlijke of rechtspersoon kan in principe begunstigde zijn van een overlijdensverzekering.

   

  Hoe kan je de begunstigde omschrijven?

  Je kan een begunstigde aanduiden …

  • Op een algemene manier, bijvoorbeeld: de ‘kinderen van de verzekeringnemer’, ‘de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer’, ‘de broers en zussen van de verzekeringnemer’ ...
  • Nominatief, door één of meerdere personen bij naam aan te duiden, bijvoorbeeld: ‘zijn dochter Louise’.

  Bovenstaande klinkt op zich heel logisch, niet? Toch kan een aanduiding in je polis erg verschillende gevolgen hebben op erfrechtelijk vlak.

  Een voorbeeld ter illustratie: Je sluit een overlijdensverzekering af en moet dus een, of meerdere, begunstigde(n) vermelden. Je duidt jouw kinderen Bas, Maurice en Lou aan. Na drie jaar overlijdt Lou in een auto-ongeluk.

  • Als de begunstigden in jouw polis omschreven zijn als ‘Bas, Maurice en Lou’, dan zal het overlijdenskapitaal bij jouw overlijden verdeeld worden onder Bas en Maurice, jouw twee andere kinderen. De kinderen van Lou krijgen helemaal niks.
  • Had je ‘de kinderen’ als begunstigingsclausule gekozen, dan wordt het deel van Lou bij jouw overlijden verdeeld onder Lou’s kinderen.

   

  Neem je overlijdensverzekering af en toe opnieuw onder de loep.

  Een overlijdensverzekering is veelal een ‘statisch’ document, maar het leven is vooral een dynamisch gegeven. Het is dus nuttig af en toe je leven onder de loep te nemen, en stappen te ondernemen. Vooral als er veranderingen komen in de persoonlijke situatie:

  • Je hebt een levensverzekering/overlijdensverzekering en stelt later een testament op.
  • Er is een verandering in de samenstelling van je gezin.
  • Er is een verandering in de wetgeving, bijvoorbeeld in het erfrecht.

  Hou hiermee rekening, zodat je erfgenamen niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

  7.

  Is een overlijdensverzekering ook interessant voor zelfstandigen?

  Als zaakvoerder is het raadzaam tijdig na te denken over de korte- en langetermijnimpact van een plots overlijden. Heb je bijvoorbeeld je eigen kmo opgericht of ben je freelancer? Dan heeft dit een grote weerslag op je zaak. Je hebt je immers voor bepaalde projecten geëngageerd en contracten ondertekend. Hoe bescherm jij je?

  Als je overlijdt:

  kan je partner onder bepaalde voorwaarden een uitkering verkrijgen uit hoofde van je activiteit als zelfstandige. Als aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldaan is, dan spreken we van een overlevingspensioen. Zo niet, is er mogelijk een overgangsuitkering.

  Bescherm je familie van een verlies van inkomen. 

  Geschikt hiervoor is een overlijdensverzekering die de vaste kosten dekt en kan opgenomen worden in de individuele pensioentoezegging (IPT) , vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) of Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). De onderneming sluit deze overlijdensverzekering af op naam van de zaakvoerder, waardoor ze zich indekt in geval van zijn vroegtijdig overlijden. De premies zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen worden betaald door de vennootschap. Let erop dat je voldoende verzekerd bent na aftrek van de fiscaliteit op het uitgekeerde bedrag.

  Aanvullende opties zijn de uitbetaling van een vastgesteld bedrag bij overlijden door een ongeval of een uitbetaling al dan niet gekoppeld aan de aflossing van een lening (, hypothecaire lening ...).

   

  Bescherm je zaak van een verlies van omzet

  Als jij er niet meer bent, heeft dat een enorme impact op je bedrijf. Wie zal de facturen betalen, de vaste kosten, de openstaande kredieten en de autoleasing?

  De bedrijfsleiderverzekering biedt een oplossing. De vennootschap beschermt zich tegen het wegvallen van de bedrijfsleider om de lopende kosten te kunnen blijven betalen.

   

  En wat met je vennootschap?

  Heb  je een vennootschap? Hou dan bij het overlijden van een vennoot rekening met het volgende: de erfgenamen die zijn aandelen erven hebben misschien niet dezelfde visie op de vennootschap.

  Sluit daarom bij de notaris een aandeelhoudersovereenkomst af die voorschrijft dat de medevennoten een voorkooprecht hebben op de aandelen van de overleden vennoot. En laat elke vennoot op het hoofd van de andere vennoten een overlijdensverzekering afsluiten, waarbij hij/zij zelf als begunstigde fungeert. Op die manier kunnen vennoten de vrijgekomen aandelen met het verzekerde kapitaal kopen én blijft de continuïteit van de vennootschap gegarandeerd.

  8.

  Waarom zou je een overlijdensverzekering afsluiten?

  Ook al zijn er kosten verbonden aan een overlijdensverzekering, het blijft een boeiend en lonend product. We sommen voor jou graag nog eens de grootste voordelen op.

  • Zorg voor je nabestaanden
  • Bescherm de aankoop van je woning
  • Draag je vermogen probleemloos over
  • Bescherm je zaak als zelfstandige

   

  Zorg voor je nabestaanden

  Je gaat samenwonen of trouwt, koopt een huis, krijgt kinderen … Maar dan slaat het noodlot toe. Je overlijdt en je partner blijft achter met slechts één (of geen …) inkomen, terwijl de vaste kosten grotendeels dezelfde blijven.

  Met een overlijdensverzekering bescherm je je nabestaanden tegen financiële zorgen. Heb je een groepsverzekering via je werkgever? Check dan of die een overlijdenswaarborg  bevat en hoe zwaar die weegt? Is de dekking beperkt, sluit dan best zelf een aparte, bijkomende overlijdensverzekering af. Vergeet zeker ook niet de begunstigingsclausule onder de loep te nemen.

   

  Bescherm de aankoop van je woning

  Je bouwt of koopt samen met je partner een huis … en overlijdt plots. Wat dan met de aflossingen van de woonlening? Er blijft immers maar één kostwinner meer over.

  Wanneer de verzekerde sterft, zorgt een schuldsaldoverzekering ervoor dat de andere partner het saldo van de hypothecaire lening kan terugbetalen. Een hele geruststelling! Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel vaak gevraagd door de kredietinstelling.

  Tip

  Je doet er goed aan om voor elke partner 100% van het ontleende kapitaal te verzekeren. Zo is bij een overlijden de lening meteen volledig betaald.
   

  Draag je vermogen probleemloos over

  Bij het ondertekenen van een overlijdensverzekering duid je een begunstigde aan. Door een uitgekiende keuze (en een correcte omschrijving ervan in de begunstigingsclausules) kan je je vermogen op een fiscaal voordelige manier naar de volgende generatie overdragen. Laat je hierbij zeker adviseren door een specialist, zoals een verzekeringsmakelaar, advocaat of notaris.

   

  Ben je zelfstandige? Bescherm dan je zaak.

  Oefen je een zelfstandige activiteit uit?  Bescherm dus beslist je nabestaanden en je zaak  tegen de financiële gevolgen mocht je plots overlijden. Want anders blijven zij achter met de schulden ... Heb je een vennootschap? Dan kun je de premies betalen en inbrengen als beroepskost.

  Werk je met meerdere vennoten samen binnen hetzelfde bedrijf? Ontdek hoe een overlijdensverzekering de continuïteit van je onderneming garandeert.

  Tip

  Zeker dat je goed bent verzekerd? Een overlijden heeft altijd impact op de financiële toekomst van je gezin of het behoud van je vermogen. 

  Ontdek meer

  9.

  Download de gratis whitepaper: volg de herkenbare levenswandel van Tine.

  Een overlijdensverzekering, je leven lang nuttig!

  Jawel, een overlijdensverzekering kan op heel wat momenten in je leven best zinvol zijn. In de whitepaper ‘Overlijdensverzekering voor beginners’ volg je de levenswandel van Tine, een jonge vrouw boordevol dromen en toekomstplannen. Aan de hand van haar levenswandel maak je kennis met de voordelen van een overlijdensverzekering. Zeker dat je zelf goed bent verzekerd?

  Whitepaper overlijdensverzekering
  Deel dit artikel