Hoe kan je jezelf indekken tegen inkomensverlies door het overlijden van je partner?

Comment vous couvrir contre une perte de revenus

De meeste gezinnen tellen vandaag twee kostwinners. De huidige levensstandaard van veel mensen vereist dit ook. Maar als plots één van die kostwinners overlijdt, dreigt naast het emotionele leed ook een financiële kater. Hoe dek je jezelf in tegen het plotse overlijden van je partner?

 Ook hier kunnen verzekeringsoplossingen soelaas bieden.

Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat de aflossing van je woonkrediet (gedeeltelijk) wegvalt als jij of je partner overlijdt. Dit is geen wettelijk verplichte verzekering, maar toch wordt deze onderschreven door het merendeel van de mensen die een woonkrediet onderschrijven. Deze polis levert je mogelijk ook een fiscaal voordeel op.

Een overlijdensverzekering keert een kapitaal uit als de verzekerde (jij of je partner) overlijdt. Je kan het verzekerde kapitaal zelf kiezen. Uiteraard betaal je een hogere premie als je een hoger kapitaal verzekert.

Het tarief dat je betaalt, hangt af van je leeftijd, gezondheidssituatie, of je rookt of niet … Mannen en vrouwen betalen dezelfde premie. Het geslacht is immers geen segmentatiecriterium meer. Wel bestaat de kans dat je een medische vragenlijst moet invullen of bij een arts op bezoek moet voor een medisch onderzoek. In bepaalde gevallen (bv. bij een beperkt verzekerd bedrag) volstaat een gezondheidsverklaring (vijf- à zestal vraagjes). Op basis hiervan zal de verzekeraar je een premievoorstel doen.

Wat de looptijd van de polis aangaat, heb je meerdere keuzes

  • Je kiest voor een welbepaalde termijn, bijvoorbeeld tot je kinderen wellicht het huis uit zullen zijn. Als de verzekerde overlijdt binnen deze termijn, dan wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd.
  • Je kiest voor een polis tot je pensioenleeftijd. Overlijdt de verzekerde voor zijn of haar pensioenleeftijd, dan ontvangen zijn nabestaanden het verzekerde bedrag.

Je kan steeds een eind maken aan de polis als je deze niet langer nodig hebt, bv. na een scheiding.


Lees hier of en wanneer overlijdensverzekeringen nuttig zijn doorheen je leven.

Kom hier alles te weten over de schuldsaldoverzekeringen van NN.