Waarom vinden we langer leven belangrijk?

Door onze stijgende levensverwachting leven we alsmaar langer. Maar dankzij de evolutie in de wetenschap en gezondheidzorg kunnen we dat doen op een actieve manier. Hierdoor blijven we langer jong. En dat brengt heel wat mogelijkheden, maar ook uitdagingen met zich mee.

langer_leven_waarom_belangrijk
In dit artikel

  Wat is longevity?

  De gemiddelde levensverwachting is gedurende de voorbije 50 jaar met meer dan 10 jaar gestegen. Jongens en meisjes die in 2022 geboren worden, zullen respectievelijk gemiddeld 91 en 92 jaar oud worden, rekening houdend met de verwachte veranderingen in sterftepatronen tijdens hun leven. En ook in de toekomst verwachten wetenschappers dat de levensverwachting zal blijven stijgen. Worden we met z’n allen ouder, of blijven we met z’n allen langer jong?

   

  Langer jong & actief

  Longevity legt de nadruk vooral op dat laatste en focust op hoe we door langer te leven in een maatschappij waar de gezondheidszorg en wetenschap goed op punt staan, ook langer jong en actief blijven. Vanuit het longevity standpunt staat langer leven gelijk aan meer tijd krijgen. Tijd om te genieten van wat ons lief is en om te ontdekken wat ons anders onbekend zou blijven.  

   

  Uitdagingen

  Maar hier komen ook uitdagingen bij kijken. De vaste levensstructuur die we vandaag hanteren bestaat uit een 1/4 studeren, 2/4 werken en 1/4 rusten. Onze huidige samenleving kreunt onder deze klassieke levensloop in combinatie met een steeds langer leven.

  Niet alleen de levensverwachting stijgt, maar ook het aandeel 65+’ers blijft toenemen, en dé pensioenleeftijd blijft één van de grootste struikelblokken. Als we met z’n allen meer dan 100 jaar worden, is het dan nog wel realistisch om non-stop tot je 65ste te werken? Heb je dan wel genoeg spaarreserves opgebouwd voor een pensioen dat 35 jaar lang duurt?

  NN gelooft dat het anders kan en dat de barsten die onze maatschappij vandaag vertoont, weggewerkt kunnen worden door een open en flexibele visie op langer leven. Het herdenken van de klassieke structuur van onze levensloop lijkt essentieel.  

   

  Pensioenvisie en langer-leven-nota

  Hoe dit anders kan zette NN neer in twee nota’s. De pensioennota van NN uit 2021 hield een pleidooi voor de noodzakelijke hervormingen om het pensioenstelsel betaalbaar, billijk en adequaat te houden. Onze recente nota gaat over pensionering in het kader van een langer leven. We geven er een antwoord op de volgende vragen: Welke financiële risico’s loop je? Hoe bezorg je financiële gemoedsrust op latere leeftijd? En wat moet de overheid doen?

  nn-2200104_langer_leven_update_2023_blogpost_nl.jpg

  Deel dit artikel