Waarom een tak 23-verzekering interessant kan zijn voor nieuw samengestelde gezinnen en feitelijke samenwonenden …

Ook al zijn de successierechten recent nog verlaagd in Vlaanderen, toch kunnen ze in bepaalde gevallen nog stevig oplopen voor nieuw samengestelde gezinnen of feitelijk samenwonende koppels (bijvoorbeeld in het kader van de gezinswoning). Het komt er dus op aan om binnen het huidige erfrecht op zoek te gaan naar interessante manieren om (een deel van) het vermogen door te geven. Hoe dat kan, leggen we je kort uit.

tak branch 23 feitelijk samenwoende habitant de fait
In dit artikel

  Complexere situaties vragen oplossingen op maat

  Het gebeurt dat de wensen en verwachtingen van bepaalde gezinsleden op het vlak van vermogensoverdracht haaks staan op de wettelijke standaardregels. Enkele voorbeelden:

  • Jan woont feitelijk samen met zijn nieuwe partner Dora. De kinderen van Jan kunnen echter helemaal niet overweg met Dora en breken volledig met hun vader. Jan is eigenaar van een woning. Als Jan overlijdt, dan gaat de woning naar de kinderen en blijft Dora in de kou staan. Idem dito voor alle spaarcenten van Jan. Maar Jan wil Dora de nodige financiële bescherming bieden …
  • Marianne is moeder van twee dochters. Ze woont feitelijk samen met Pedro, die één zoon heeft. Marianne wil graag een deel van haar nalatenschap doorgeven aan de zoon van Pedro, maar dit is vandaag niet automatisch voorzien in het wettelijk erfrecht.

  Voor beide scenario’s bestaan er oplossingen. Belangrijk is wel dat die uitgewerkt worden op maat van de betrokkenen en de situatie.

   

  Oplossingen voor vermogensoverdracht

  Er bestaan verschillende oplossingen om de vermogensoverdracht binnen een nieuw samengesteld gezin of tussen feitelijk samenwonenden zodanig te organiseren dat de wensen van de erflaters maximaal gerespecteerd worden. We lijsten enkele mogelijkheden op:

  • Een testament geeft je de kans om vrij de begunstigden aan te duiden van jouw nalatenschap. Opgelet, die vrijheid is niet onbeperkt. Je moet rekening houden met de zgn. reservataire erfgenamen (kinderen). Die hebben sowieso recht op een deel van de erfenis.
  • Je kan ook een levensverzekering onderschrijven. Je kan daarbij zelf kiezen wie je als begunstigde aanduidt voor het geval je zou overlijden vóór het einde van de polis. Ook hierbij moet je echter rekening houden met de reservataire erfgenamen. Je verzekeringsmakelaar helpt je hierbij. Bij een levensverzekering is het interessant om te kiezen voor tak 23. Dit betekent dat je rendement afhangt van de prestaties van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Op die manier krijg je mogelijk uitzicht op een mooi rendement, wat in tijden van hoge inflatie nog belangrijker is dan anders. Wel loop je het risico dat je, als de beleggingsfondsen zwak presteren, slechts een beperkt rendement behaalt of zelfs geld verliest.
  • Ook een schenking is een mogelijke optie. Je laat je hiervoor best bijstaan door een notaris.
  • Een ingrijpendere oplossing om stiefkinderen te begunstigen inzake successie is adoptie.
  • De wet-Valkeniers zegt dat gehuwde partners in een nieuw samengesteld gezin, waarbij één van beiden kinderen heeft uit een vorige relatie, in een huwelijkscontract een regeling kunnen treffen inzake de erfenisrechten. Die wet is uitgebreid in het nieuwe erfrecht: zo kan je als stiefouder volledig afstand doen van je erfrecht als echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. 

  Zoals je merkt, heb je verschillende tools ter beschikking om je nalatenschap te regelen zoals jij dat wenst, ook binnen een nieuw samengesteld gezin of als je feitelijk samenwoont. Als je je vermogensoverdracht wil regelen, laat je hiervoor dan zeker begeleiden door specialisten, zoals een verzekeringsmakelaar, advocaat gespecialiseerd in successie of een notaris.

   

  Lees hier meer over het tak 23-aanbod van NN.

   

  Deel dit artikel