Een successieverzekering voorkomt financiële zorgen door de erfbelasting

In het kader van een nalatenschap dienen er successierechten of erfbelasting betaald te worden. Die kosten lopen in Wallonië en Brussel nog op tot 80% in de hoogste schijf, in Vlaanderen tot 55%. In bepaalde situaties is de erfbelasting zo hoog dat de erfgenamen een onroerend goed moeten verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. Een successieverzekering kan in zo’n geval soelaas bieden.

successieverzekering assurance succession
In dit artikel

  Een successieverzekering keert bij het overlijden van de erflater een kapitaal uit dat de erfgenaam (erfgenamen) in staat stelt om de geschatte verschuldigde erfbelasting te betalen, zodat het niet meer nodig is het geërfd onroerend goed te verkopen om de successierechten/erfbelasting te betalen.

   

  Hoe werkt zo’n successieverzekering precies?

  We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.

  Jan en zijn vrouw Mieke hebben 1 kind: Wouter. Mieke is al enkele jaren overleden. Het vermogen van Jan wordt geschat op 1 miljoen euro. Dat vermogen bestaat uit de gezinswoning, een tweede verblijf aan de kust, geld op een zichtrekening, beleggingen … Als Jan zou overlijden, dan bedraagt de totale factuur van de erfbelasting voor Wouter € 171.000. Een successieverzekering kan ervoor zorgen dat Wouter dit kapitaal uitgekeerd krijgt als zijn vader overlijdt. In dat geval wordt het dus een nuloperatie, als we de premies voor de successieverzekering even buiten beschouwing laten.

  Hoe pakt Wouter dit best aan? Hij sluit zelf een overlijdensverzekering af op het hoofd van zijn vader. Wouter betaalt de premies en is verzekeringnemer. Hij is ook de begunstigde van het uit te keren kapitaal. Jan is de verzekerde. Als Jan overlijdt, dan keert de polis het verzekerde kapitaal van € 171.000 euro uit en kan Wouter hiermee de geschatte erfbelasting betalen. Uiteraard kan Wouter er ook voor opteren om een lager kapitaal te verzekeren. Dan liggen de verzekeringspremies lager, maar zal het uitgekeerde kapitaal niet volstaan om de erfbelasting te betalen.

   

  Ontdek hier de successieverzekering van NN.

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel