Succession Care: bescherm je nabestaanden tegen de impact van hoge erfbelasting

Succession Care: zorg dat je nabestaanden minder successierechten moeten betalen

Jij staat ongetwijfeld ook wel eens stil bij de toekomst. Wat gebeurt er met je vermogen na je overlijden? Misschien staat je nabestaanden een flinke som erfbelasting te wachten. Beperk die impact met de overlijdensverzekering Succession Care1. Je nabestaande sluiten de verzekering op basis van hun geschatte erfenis af. En krijgen bij je overlijden het verzekerde bedrag van de belasting. Zo blijft de impact voor hen beperkt.

Succession Care: iets voor jou?

Dan is Succession Care jouw ideale overlijdensverzekering.2


Kiezen tussen hoge erfenisrechten of een lage premie

Hoge successierechten

Wist je dat de successierechten in Vlaanderen 3 procent bedragen voor kinderen en echtgenoten en kunnen oplopen tot 65 procent voor niet-rechtstreekse erfgenamen? In Brussel en Wallonië kan dit oplopen tot 80 procent. Dan blijft er van je zuurverdiende spaargeld of de opbrengst van je woning niet veel meer over.

Tenzij je nabestaanden een overlijdensverzekering nemen met jou als verzekerde: Succession Care.

Een voorbeeld

 • Jij en je partner wonen feitelijk samen in Brussel, zonder samenlevingscontract.
 • Je wil dat je partner je vermogen erft. Omdat je in Brussel woont, zal je partner het successietarief van personen zonder verwantschap moeten betalen.
 • Je partner sluit een successieverzekering af met het bedrag van de successierechten als verzekerd kapitaal en met jou als verzekerde. Je partner betaalt daarvoor een eenmalige premie (incl. taks en kosten). Die is lager dan de successierechten.
 • Sterf je voor de leeftijd van 85 jaar? Dan krijgt je partner het verzekerde bedrag om de erfenisrechten te betalen.

Lage premie

Je vindt het misschien een gek idee om je nabestaanden te vragen om zo’n verzekering te nemen. Iedereen krijgt al zoveel rekeningen. En misschien is je erfenis helemaal niet zo groot. Toch kan Succession Care interessant zijn. Want zo houden je geliefden meer over en hebben ze minder zorgen. De eenmalige premie ligt meestal veel lager dan de successierechten. Bovendien hoeven ze zich op dat moeilijke moment in hun leven geen zorgen te maken over geld. En u bent nu al gerust.

Aarzel niet en vraag aan je makelaar een offerte om jouw exacte premie, aangepast aan je persoonlijke situatie, te kennen.

Kan een overlijdensdekking beschermen tegen de impact van erfbelasting?

Bereken jouw erfbelasting

* laatste 6 maanden

Disclaimer

De berekende successierechten zijn alleen schattingen en worden vereenvoudigd voorgesteld. Voor een gedetailleerde berekening van de verschuldigde rechten is het raadzaam om contact op te nemen met uw notaris. Deze schatting houdt bijvoorbeeld geen rekening met vastgoed, familiale bedrijven, de globalisatie van de erfenis, noch met mogelijke kortingen en vrijstellingen.

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt. Hoewel deze informatie afkomstig is uit betrouwbare kwaliteitsbronnen, kan NN Insurance Belgium NV de nauwkeurigheid ervan niet garanderen en niet aansprakelijk gesteld worden voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die zou voortkomen uit het gebruik van deze informatie.

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.
Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Opties en formules

Korting Orgaandonor

Registreer je je vóór het afsluiten van de overeenkomst als orgaandonor? Dan krijg je 5% korting op de premies van Succession Care.

Je registreert je eenvoudig en gratis op www.beldonor.be.

Optie Overlijden door ongeval

Kies je voor deze optie? Wanneer jij overlijdt door een ongeval, dan krijgen je nabestaanden een extra bedrag naast het kapitaal van Succession Care. Je geeft hen dus extra zekerheid.

Voorwaarden en details

Verzekerd kapitaal

 • constant of evoluerend volgens flexibel schema
 • bedraagt bij start minimaal 25.000 euro
 • bedraagt bij start maximaal 999.999 euro

Is je kapitaal hoger dan 1 miljoen euro? Neem dan contact op met je makelaar.

Duurtijd van je contract

minimum 1 jaar

Premie

 • types
  • koopsom (je betaalt de volledige premie in 1 keer)
  • vaste premie (je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant)
  • risicopremies (de premie evolueert mee met jouw leeftijd)
 • frequentie van betaling
  • maandelijks: uitsluitend via domiciliëring
  • jaarlijks: via domiciliëring of overschrijving

Fiscale kaders

 • Succession Care is alleen mogelijk binnen een niet-fiscaal contract.

Medische acceptatie


Uitgesloten risico's

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.

Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, gerechtelijke veroordeling en oorlogsfeit.

Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.

Ook voor de aanvullende waarborg Ongevallen (AVRO) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Aanvullende algemene voorwaarden.

Interesse? Contacteer je makelaar

Ben je geïnteresseerd in Succession Care? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen. Hij kan ook een offerte voor je maken.

Heb je na afloop nog vragen? Dan kan je terecht bij de klantendienst van NN.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Niet tevreden?

Succession Care is een verzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht.

Heb je een klacht in verband met je contract? Dan vragen we je om onderstaande procedure te doorlopen. Je hebt evenwel op elk moment het recht om een juridische procedure te starten.

Meer info over de klachtenprocedure van NN

Voetnoten

 1. Succession Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 2. De begunstigde kan het netto kapitaal dat hij ontvangt uit deze overeenkomst volledig vrij gebruiken. We keren dit netto kapitaal niet uit aan de schuldeiser van de successierechten. Het bedrag is niet noodzakelijk gelijk aan de effectief te betalen successierechten op het moment van overlijden van de verzekerde.