NN Succession Care

NN Succession Care

Je hebt er ongetwijfeld al bij stilgestaan: mogelijk staat je nabestaanden een flinke som erfbelasting te wachten. Met NN Succession Care bescherm je hen tegen de impact van zo’n hoge erfbelasting. Je nabestaanden nemen een overlijdensverzekering met jou als verzekerde. Bij je overlijden krijgen zij dan het verzekerde bedrag van de geschatte belasting en blijft de impact voor hen beperkt.

Vind een makelaar

Hoe werkt het?

check

Je nabestaanden nemen een overlijdensverzekering NN Succession Care met jou als verzekerde

check

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op hun geschatte erfenis (*)

check

Bij je overlijden krijgen zij het verzekerde bedrag om de successierechten te kunnen betalen

*Dit is de geschatte erfenis op het moment van het sluiten van de verzekering. Als de erfenis nog wijzigt na de afsluiting van de verzekering, is het mogelijk dat het verzekerde bedrag niet noodzakelijk gelijk is aan de effectief te betalen successierechten op het moment van overlijden van de verzekerde. 

Doelstelling

Succession Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21, naar Belgisch recht met een duurtijd van  minimum 1 jaar
Succession Care is alleen mogelijk binnen een niet-fiscaal contract.

Succession Care streeft ernaar de nabestaanden, verzekeringnemer in dit contract, van de verzekerde te beschermen tegen de impact van een hoge erfbelasting. Bij het overlijden van de verzekerde krijgen zij dan het verzekerde bedrag van de geschatte belasting en blijft de impact voor hen beperkt.

Meer details: bekijk de Financiële Infofiche

Voor wie ?

Succession Care richt zich tot natuurlijke personen die de financiële consequenties – meer bepaald de successierechten – ten gevolge van hun overlijden willen indekken voor hun nabestaanden. De leeftijd van de verzekerde bij onderschrijving bedraagt tussen 18 en 80 jaar.

Indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon betreft is de minimumleeftijd bij onderschrijving 18 jaar.

Lees hier meer over het Segmentatiebeleid van NN Insurance Belgium voor individuele levensverzekeringen.

Voor wie niet ?

Dit product is niet geschikt voor natuurlijke personen die zich willen indekken ter bescherming van hun nabestaanden, waarvan de verzekerde ouder of jonger is dan de toegelaten criteria, pure familiebescherming of ter dekking van een krediet

Hoeveel bedraagt jouw erfbelasting?

 • Successierechten in Vlaanderen bedragen 3 procent voor kinderen en echtgenoten en kunnen oplopen tot 55 procent voor niet-rechtstreekse erfgenamen
 • In Brussel en Wallonië kan dit oplopen tot 80 procent voor niet rechtstreekse erfgenamen.

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

Bereken jouw erfbelasting

* laatste 6 maanden

Waarom NN Succession Care

Je vindt het misschien een gek idee om je nabestaanden te vragen om zo’n verzekering te nemen. Dat is begrijpelijk. Of misschien is je erfenis helemaal niet zo groot.

Toch kan Succession Care interessant zijn. Want zo houden je geliefden meer over en hebben ze minder zorgen. De eenmalige premie ligt bovendien meestal veel lager dan de successierechten. Bovendien hoeven ze zich op dat moeilijke moment in hun leven geen zorgen te maken over geld. En jij bent nu al gerust.

 

Succession Care iets voor jou?

Deze overlijdensverzekering past bij jou als:

 • Je een vlotte overdracht van vermogen wil garanderen.
 • Je wilt dat je nabestaanden (bijna) niets betalen aan successierechten.
 • Je als verzekerde tussen 18 en 80 jaar bent
 • Je situatie heel specifiek is: een nieuw samengesteld gezin, geen kinderen, …

 

Een concreet voorbeeld:

 • Jij en je partner wonen feitelijk samen in Brussel, zonder samenlevingscontract.
 • Je wil dat je partner je vermogen erft. Omdat je in Brussel woont, zal je partner het successietarief van personen zonder verwantschap moeten betalen.
 • Je partner sluit een successieverzekering af met het bedrag van de successierechten als verzekerd kapitaal en met jou als verzekerde. Je partner betaalt daarvoor een eenmalige premie, inclusief taks en kosten. Die is lager dan de successierechten.
 • De verzekering loopt tot maximaal 85 jaar. Sterf je voor de leeftijd van 85 jaar? Dan krijgt je partner het verzekerde bedrag om de erfenisrechten te betalen.

 

Onmiddellijke dekking voor overlijden door ongeval

Indien de polis niet onmiddellijk (bijvoorbeeld in afwachting van medische acceptatie) kan aangeleverd worden, dan is er alvast een onmiddellijke dekking in geval van overlijden door ongeval. Je bent verzekerd voor het initieel verzekerde kapitaal, maar met een maximum van 500.000 euro. Deze voorlopige dekking eindigt na 1 maand, of bij aanvaarding of weigering door de maatschappij. 
Meer informatie over de voorwaarden, kan je terugvinden in de algemene voorwaarden van deze voorlopige dekking.

Kan een overlijdensdekking beschermen tegen de impact van erfbelasting?

Vind een makelaar in je buurt

find a broker

Meer info over Succession Care voor jouw situatie?
Andere vraag? Vind hier een onafhankelijke makelaar in jouw buurt.

Vind een makelaar

smile
VOORDELEN
 • Je bent wereldwijd gedekt voor alle doodsoorzaken: door ziekte, een ongeval of een plotse dood zoals een beroerte of hartaanval.
   
 • Verzekerd kapitaal:
  • Constant of evoluerend volgens flexibel schema
  • Bedraagt bij start minimaal 25.000 euro
  • Bedraagt bij start maximaal 2.499.999 euro

Is je te verzekeren kapitaal hoger? Neem dan contact op met je makelaar.

exlamation
RISICO'S
 • Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.

Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, en oorlogsfeit. Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.
Ook voor de aanvullende waarborg Ongevallen (AVRO) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Aanvullende algemene voorwaarden.

Je makelaar helpt je graag met al je vragen over dit product. Je kan er ook terecht voor een offerte en een premieberekening.

Vind een makelaar bij jou in de buurt. 

Optie overlijden door ongeval

 • Kies je voor deze optie? Als je overlijdt door een ongeval, dan krijgen je nabestaanden een extra bedrag naast het kapitaal van Succession Care. Je geeft hen dus extra zekerheid.
 • Mogelijke betaaltypes voor de premie:
  • Koopsom (je betaalt de volledige premie in 1 keer)
  • Vaste premie (je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant)
  • Risicopremies (de premie evolueert mee met jouw leeftijd)
 • Voor de frequentie kan je kiezen voor maandelijkse betalingen via domiciliëring, of jaarlijks via domiciliëring of overschrijving.
 • Vereenvoudigde medische acceptatie tot 51 jaar en tot € 300.001

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Succession Care.

doc

Financiële infofiche Succession Care

doc

Algemene voorwaarden Succession Care

doc

Overlijden door ongeval - Aanvullende Algemene Voorwaarden

doc

Algemene Brochure Overlijdensverzekering

doc

Voorlopige dekking overlijden door ongeval - Algemene Voorwaarden

Wettelijke info

 • Succession Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21, naar Belgisch recht. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Duurtijd van je contract: minimum 1 jaar
 • Succession Care is alleen mogelijk binnen een niet-fiscaal contract.
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht

NN Insurance Belgium nv – Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057 – www.nn.be. – Verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder codenummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.