Wat is een successieverzekering?

In dit artikel

  WAT IS HET?

  Een successieverzekering is een overlijdensverzekering die erfgenamen de middelen geeft om de verschuldigde successierechten te betalen bij het overlijden van de erflater.

  De verzekering dekt (een deel van) de geschatte successierechten die de erfgenaam bij het overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene moet betalen.

  Omdat er een bovengrens op het bedrag van de premie wordt vastgelegd, krijgt de erfgenaam mogelijk niet het volledige bedrag van de verschuldigde successierechten uitbetaald.

  WAAROM IS HET GEWENST?

  Een erfenis ‘krijg’ je niet: je moet er successierechten op betalen en die kunnen fors oplopen. Successierechten moeten in principe binnen de zes maanden betaald worden, wat heel wat erfgenamen voor het blok zet.

  Een successieverzekering voorkomt dat je bijvoorbeeld een onroerend goed of een ander deel van je vermogen moet verkopen om de successierechten te kunnen betalen. Bij een spoedverkoop wordt een goed meestal onder de normale waarde verkocht.

  HOEVEEL BESPAAR JE?

  De tarieven van de successierechten verschillen per gewest en volgens de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

  In rechte lijn (dus tussen ouders en hun kinderen, tussen echtgenoten en in bepaalde omstandigheden tussen samenwonenden) bedragen de successierechten minimaal 3 %. Het maximum voor de hoogste belastingschijf is 27 % in het Vlaams gewest en 30 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

  Voor de erfgenamen die geen enkele band hebben met de overledene liggen de successierechten tussen de 45 en 65 % in het Vlaams Gewest, tussen de 40 en 80 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tussen de 30 en 80 % in het Waals Gewest.

  WIE IS DE BEGUNSTIGDE?

  De begunstigde van een successieverzekering is de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de overleden erflater, de kinderen van de overledene en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling.

  WAT KAN ER MIS GAAN?

  De erflater sluit bij voorkeur niet zelf een successieverzekering af. Wanneer de erfgenamen bij het overlijden van de erflater een uitkering krijgen waar ze niet zelf voor betaald hebben, moeten ze immers successierechten op die uitkering betalen. Uit fiscale overwegingen is het dus aangewezen dat de erfgenamen – en niet de erflater – de premie van de verzekering betalen.

   


  Meer info

  Lees zeker ons nieuw artikel over de successieverzekering.

  Deel dit artikel