Tak 21, 23 en 26: waar zitten de verschillen?

Gelet op de steeds toenemende levensverwachting komt het erop aan om voldoende te sparen voor je oude dag. Levensverzekeringen zijn in dat verband een uiterst interessante oplossing. Maar als je wil sparen of beleggen via  een levensverzekering, dan word je soms om de oren geslagen met begrippen als tak 21, tak 23 en tak 26. Wat is nu precies het verschil tussen deze drie?

verschil Tak 21, 23 en 26
In dit artikel

  Wat is een Tak 21-levensverzekering?

  Een tak-21-levensverzekering biedt je een kapitaalgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet, met eventueel een winstdeelname erbovenop. De gegarandeerde intrestvoet is van toepassing op elke storting afzonderlijk. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. De gewaarborgde intrestvoet ligt bij de meeste verzekeraars op dit moment tussen 0,1 en 1%. Bepaalde verzekeraars bieden ook tak-21-polissen aan met een gegarandeerde intrestvoet van 0%. Dat betekent niet dat je rendement op het einde van de rit nihil is, want waarom zou je anders zo’n polis onderschrijven? Het rendement van dergelijke polissen ligt doorgaans iets hoger dan bij een gegarandeerde intrestvoet van bijvoorbeeld 0,5%, omdat de beleggingspolitiek van de verzekeraar in dit kader iets dynamischer is. Je moet dus een keuze maken: een gegarandeerde intrestvoet of niet, met het uitzicht op een iets hogere winst.

  Een tak 21-levensverzekering kan je een fiscaal voordeel opleveren. Ook kan je aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een overlijdens- en een invaliditeitsdekking. Daarnaast hou je ook best rekening met belastingen die je betaalt op Tak 21-levensverzekeringen.

  Wat is een Tak 23-levensverzekering?

  Bij een tak 23-levensverzekering is er doorgaans geen sprake van een gegarandeerde intrestvoet. Het rendement hangt immers af van één of meerdere beleggingsfondsen waaraan deze polis gelinkt is. Doen die fondsen het goed, dan heb je uitzicht op een mooi rendement. Maar als het slecht gaat, dan dreig je een deel van je ingelegd kapitaal te verliezen. Dat laatste is niet altijd het geval, aangezien er ook tak 23-levensverzekeringen aangeboden worden met kapitaalgaranties.

  Belangrijk is dat je goed beseft waarin je belegt als het gaat om tak 23-levensverzekering. Je doet er goed aan om professioneel advies te vragen aan een makelaar, die de polissen van verschillende maatschappijen kan vergelijken. Ook interessant om weten is welke kosten er verbonden zijn aan een switch tussen onderliggende fondsen. Zo kan je jouw beleggingsstrategie eventueel wat bijspijkeren als de resultaten tegenvallen.

  Wat is een Tak 26-levensverzekering?

  Een tak 26-levensverzekering biedt je een gegarandeerde intrestvoet. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. Wel dat je geen 2%-premietaks moet betalen, wat wel het geval is bij tak 21 en 23 (tenzij bij pensioensparen). Daartegenover staat dat je wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Die roerende voorheffing bedraagt 30%. Dat weegt uiteraard op het rendement van je polis. Je betaalt de roerende voorheffing ook na het achtste jaar van je contract, in tegenstelling tot bij een tak 21-levensverzekering.

  Hoewel een tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

  Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een tak 26-polis.

  Zoals je merkt, zijn er dus heel wat verschillen tussen tak 21-, tak 23- en tak 26-levensverzekeringen. Wil je een goede vergelijking maken, raadpleeg dan zeker een makelaar. 


  Levensverzekeringen als belegging of om een aanvullend pensioen op te bouwen: NN heeft het allemaal.

   

  Deel dit artikel