Is er belasting op de verkoop van aandelen?

Belgen zijn spaarders. Zo parkeren heel wat Belgen geld op een spaarrekening of investeren ze een deel van hun spaargeld in beleggingsverzekeringen of pensioenplannen. Eén van de mogelijke motivaties is het financieren van een langer leven. De levensverwachting neemt immers alsmaar toe. Het vraagt dan ook een financieel sterkere positie om die extra jaren te financieren.

Maar wat als je in aandelen investeert? Hoe zit het met de belasting op de verkoop van aandelen en hoe worden meer- en minderwaarden fiscaal behandeld? De voortdurende jacht van de opeenvolgende regeringen op extra centen heeft hierop uiteraard een invloed.

belasting op de verkoop van aandelen
In dit artikel

  Eén principe: er is geen meerwaardebelasting op aandelen

  Alleen bij de uitbetaling van dividenden is er sprake van belastingen: hiervan wordt een roerende voorheffing afgehouden. Maar na inhouding van deze bevrijdende roerende voorheffing, is het dividend netto verworven. De winst (meerwaarde) – daarentegen – die men maakt bij de verkoop van aandelen, is vrij van belastingen. Er wordt dus geen meerwaardebelasting op aandelen toegepast. Daarom noemen sommigen ons land een “belastingparadijs”. Hierop bestaan er wel uitzonderingen: speculatieve meerwaarden, interne meerwaarden of meerwaarden als professioneel trader worden wel belast. Indien de winsten kaderen binnen het beheer van het privépatrimonium of van de beroepsbezigheid is er geen probleem.

   

  Belasting op dividenden

  Met de Programmawet van 25 december 2017 had de regering de bedoeling het spaargeld te activeren door beleggen aantrekkelijker te maken. Wat is de huidige situatie?

  1. De eerste schijf van 800 euro dividenden is vrij van roerende voorheffing, wat per belastingplichtige een voordeel van 240 EUR oplevert. Dit bedrag van 800 euro is in 2020 door de regering bevroren voor een termijn van vier jaar, zodat dit ongewijzigd blijft tot en met 2023.
  2. Enkel dividenden uit gewone (Belgische of buitenlandse) aandelen komen in aanmerking voor deze vrijstelling.
  3. Deze vrijstelling betekent echter niet dat je geen roerende voorheffing betaalt bij de uitkering. Deze roerende voorheffing zal echter teruggevorderd kunnen worden via je belastingaangifte.

   

  Verhoging van het standaardtarief van de roerende voorheffing

  Het standaardtarief van de roerende voorheffing is de laatste jaren fors gestegen. Sinds 2012 werd het viermaal verhoogd:

  • op 1 januari 2012: van 15 tot 21 of 25%
  • op 1 januari 2013: tot 25%
  • op 1 januari 2016: tot 27%
  • op 1 januari 2017 (en nu nog van toepassing): tot 30%.

   

  Voorbeeld van een uitzondering: “een aanmerkelijk belang”

  Art 90, 9° van het WIB 1992 voorziet de belasting van meerwaarden bij de verkoop van een “aanmerkelijk belang” van een Belgische onderneming aan een buitenlandse rechtspersoon. Wie meer dan 25 % van de aandelen van een binnenlandse vennootschap verkoopt aan een buitenlandse vennootschap, wordt tegen het tarief van 16,5 % belast op de meerwaarde die hij hierbij realiseert. Let op: wanneer de fiscus zulke meerwaarden volgens artikel 90, 1° WIB 1992 als speculatieve winsten beschouwt, is het tarief van 33 % van toepassing. Sommigen vrezen dat dit in een nabije toekomst ook van toepassing zou kunnen worden bij gelijk welke verkoop van aandelen.

   

  Minderwaarden op aandelen zijn niet aftrekbaar

  Als de winst bij de verkoop van aandelen niet belast wordt, dan is het evenwel ook logisch dat de minderwaarden bij de verkoop van aandelen niet aftrekbaar zijn.

   

  Vergeet de beurstaks niet!

  Het is niet omdat de winst op aandelen niet belast wordt, dat er geen taks betaald moet worden bij de verkoop of de aankoop van aandelen. In beide gevallen moet er immers een beurstaks betaald worden. Vandaag bedraagt de beurstaks 0,35% voor aandelen en 0,12% voor obligaties (telkens bij aankoop en verkoop). Bij de verkoop van fondsen van het kapitalisatietype bedraagt de beurstaks 1,32 %. Tot nu toe wordt de winst bij de verkoop van aandelen in ons land in de personenbelasting dus niet belast. Meerwaarden op aandelen binnen vennootschappen zijn sinds 1 januari 2018 wel belastbaar. 

   

  En hoe zit het dan met de effectentaks

  Elke privépersoon die een effectenrekening heeft met een totale waarde van minimaal 1 miljoen euro, betaalt voortaan een jaarlijkse effectentaks van 0,15%. Heel wat financiële producten, ook aandelen, vallen hieronder. Sommige verzekeringsproducten vallen onrechtstreeks onder de effectentaks, omdat de verzekeringsonderneming ze op een effectenrekening aanhoudt. Je vindt hier meer informatie over de effectentaks.

   

  Deel dit artikel