5 manieren om de risico’s van beleggen te beperken

Beleggen kan je een mooi rendement opleveren, op voorwaarde dat je de juiste keuzes maakt. Er is natuurlijk ook een keerzijde: wie aast op een hoger dan gemiddeld rendement, moet bepaalde risico’s nemen. Wanneer het even tegenzit, dan zie je jouw verhoopte rendement plots verschrompelen tot nihil of zelfs tot een minwaarde. Risicospreiding is dan ook het codewoord. Maar hoe kan je risico’s bij beleggen concreet beperken?

5 manieren om de risicos van beleggen te beperken
In dit artikel

  1.BELEG GELD DAT JE KUNT MISSEN

  Eén van de grootste fouten die je kunt maken als belegger, is al je spaargeld investeren. Je hebt dan immers te weinig financiële middelen over om eventuele tegenslagen in je leven op te vangen. Een belegging houdt vaak ook in dat je geld niet liquide beschikbaar is. Bekijk dus allereerst welk bedrag je de komende jaren kunt missen. Dat geld kan je gebruiken om te investeren.

  2.SPREID DE RISICO’S

  In een beleggingsportefeuille wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties en cash. Ook vastgoed kan hiervan deel uitmaken. Diversifiëren tussen deze verschillende klassen is noodzakelijk. Meer nog, je kunt de risico spreiden binnen dezelfde klassen over meerdere regio’s, bedrijven en/of sectoren.

  Het is cruciaal dat je binnen je beleggingsportefeuille een zo groot mogelijke spreiding nastreeft. Op die manier verminder je de risico’s. Een bedrijf of sector dat ten onder gaat door de crisis sleurt je portefeuille dan niet mee de dieperik in.

  3. STEM JE BELEGGING AF OP DE TIJDSHORIZON

  Beleggen doe je niet zomaar. Dat doe je omdat je op een gegeven ogenblik in de toekomst iets wil doen met die belegging: op pensioen gaan, een vastgoed aankopen, een schenking doen, de hogere studies van je kinderen financieren, … Belangrijk hierbij is dat je de duurtijd tot het “activeringsmoment” goed voor ogen houdt. In de regel ga je je belegging geleidelijk aan omschakelen naar minder risicovolle activaklassen (overheidobligaties, cash) naarmate je horizon korter wordt.

  4.BELEG RECURRENT

  De beurzen zijn soms grillig. Het instapmoment is daarom cruciaal. Beleg je vlak na een forse beursstijging dat heb je natuurlijk rendement gemist. Beleg je vlak voor een forse beursdaling dan begin je onmiddellijk al in het rood.

  Dit timing-risico kan je verminderen door recurrent te beleggen of door je éénmalige storting in de tijd te spreiden en op te splitsen in meerdere betalingen.

  5.LAAT JE GOED INFORMEREN

  Het klinkt logisch, maar dat is het voor veel mensen zeker niet. Veel beleggers gaan af op advies van ‘specialisten’, maar weten zelf niet goed waar ze hun geld in investeren. Neem rustig de tijd om de verschillende beleggingsmogelijkheden door te nemen. Stel je risicoprofiel op, ga langs bij verschillende banken en tussenpersonen en vergelijk de voorstellen. Neem zelf ook het initiatief om informatie te zoeken over de bedrijven waarin je wil beleggen. je kunt ten slotte ook advies inwinnen bij een onafhankelijke bankmakelaar.

   

  Deel dit artikel