Tot welke leeftijd kan ik pensioensparen?

Pensioensparen is ideaal met het oog op je oude dag. Je wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om je levensstandaard te behouden. Zelf sparen voor een aanvullend pensioen is nodig. Pensioensparen to the rescue dus. Bovendien levert pensioensparen je een belastingvoordeel op. Maar vanaf wanneer kan je aan pensioensparen doen? Tot welke leeftijd kan je pensioensparen? En kan je het kapitaal ook vóór je pensioen opvragen? Je komt het hier allemaal te weten.

bbm_gettyimages-174780184.jpg
In dit artikel

  Wanneer kan je starten met pensioensparen?

  Je kan met pensioensparen beginnen als je tussen 18 en 65 jaar bent. Een pensioenspaarcontract loopt standaard tot 65 jaar. Doorgaans wordt het bijeengespaarde kapitaal op je 65ste aan jou uitgekeerd.

   

  Pensioensparen bij de start van je loopbaan

  Het is interessant om vroeg te starten met pensioensparen. Waarom?

  • Hoe jonger je bent als begint met pensioensparen, des te groter zal het kapitaal zijn dat je op het einde van de rit bijeengespaard hebt.

  Voorbeeld

  Jan en Bart starten allebei met pensioensparen in 2024. Jan is 22 en Bart 45. Hun contract loopt tot hun 65ste en allebei sparen ze 85 euro per maand (1.020 euro per jaar). Op hun 65ste is het verschil tussen beide erg groot: Bij een gemiddelde jaarlijkse rendement van 3% krijgt Jan een bedrag van ongeveer € 86.000 uitgekeerd, terwijl dat voor Bart afgerond € 28.000 is. Jan krijgt dus 58.000 euro meer dan Bart, dankzij zijn jonge instapleeftijd (en zijn langer durende spaarinspanning).

  • Pensioensparen levert je een fiscaal voordeel op. Zo geniet je 30% belastingvoordeel (+ gemeentebelastingen) op de gestorte premies tot 1.020 euro per jaar, of 25% als je meer stort dan 1.020 euro, maar maximaal 1.300 euro (cijfers voor 2024). Jan en Bart krijgen dus elk jaar minstens 306 euro (30% van 1.020 euro) terug van hun gestorte premie via hun belastingaangifte. In ons voorbeeld bedraagt het totale belastingvoordeel (over de volledige duur van hun contract) voor Jan 13.464 euro en voor Bart ‘slechts’ 6.426 euro. Het extra voordeel van de gemeentebelasting is hierin niet verrekend.

   

  Pensioensparen na je 55ste

  Om recht te hebben op het belastingvoordeel, moet je contract minstens tien jaar lopen. Je begint dus best met pensioensparen vóór je 55ste, aangezien het jaar waarin je 64 wordt, het laatste jaar is waarin je belastingvoordeel krijgt op je pensioensparen.

  Start je pas na je 55ste met pensioensparen, dan is dit niet ideaal. Stel, je begint met pensioensparen wanneer je 58 bent. Je contract loopt dan tot je 68ste, maar je zal slechts gedurende 7 jaar belastingvoordeel krijgen. Ook zal het kapitaal dat je bijeenspaart een stuk lager liggen dan bij iemand die al veel langer aan pensioensparen deed. Je zal ook niet op je 60ste belast worden, maar wel op de 10de verjaardag van het contract.

   

  Tot wanneer kan je pensioensparen?

  Uiterlijk op je 64ste kan je een pensioenspaarcontract afsluiten. Dat loopt dan tot je 74ste, maar je kan enkel het eerste jaar belastingvoordeel krijgen. Dat heeft dus niet zoveel zin.

   

  Wat is de eindbelasting op pensioensparen?

   

  Eindbelasting hangt samen met fiscaal voordeel

  Pensioensparen levert je een aanvullend pensioenspaarkapitaal op.

  • Als je de premies die je voor het pensioensparen gestort hebt, nooit opgenomen hebt in je belastingaangifte, dan wordt het bijeengespaarde kapitaal niet belast. Maar je hebt dan natuurlijk ook nooit een fiscaal voordeel genoten, en dat is toch een gemiste kans! Heb je een pensioenspaarverzekering en vraag je het geld op binnen een termijn van acht jaar? Dan betaal je wel roerende voorheffing.
  • Zodra je minstens één keer een belastingvoordeel op je pensioensparen gekregen hebt, wordt je kapitaal op het einde van de rit belast. Concreet wordt er op je 60ste een anticipatieve heffing van 8% toegepast op het bedrag dat je tot dan toe bijeengespaard hebt. Handig is dat je op het kapitaal dat je opbouwt met de premies die je stort tussen je 60ste en 65ste geen belastingen meer betaalt (maar wel nog het fiscaal voordeel op die premies geniet).

  Ben je pas met pensioensparen gestart na je 55ste? Dan wordt die heffing toegepast nadat je contract tien jaar gelopen heeft.

   

  Op welk bedrag wordt de eindbelasting berekend?

  Dat verschilt naargelang je pensioenspaart bij een verzekeraar of bij een bank.

  • Bij een pensioenspaarverzekering wordt de eindbelasting berekend op het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd werd via je stortingen. In tak 23 betaal je dus eindbelasting op het spaartegoed in je contract. In tak 21 wordt het deel van het kapitaal dat opgebouwd werd via de eventuele winstdeelnames niet verder belast.
  • Bij een pensioenspaarfonds (bij een bank) wordt het spaartegoed belast. Daarbij gaat men uit van een fictief rendement van 4,75% op de stortingen. Lag je werkelijke rendement lager? Dan heb je pech, want je wordt toch belast alsof het 4,75% was. Is je werkelijke rendement hoger? Dan heb je geluk. Voor stortingen die dateren van vóór 1992 bedraagt het fictieve rendement zelfs 6,25%.

   

  Kan je het kapitaal van je pensioensparen vervroegd opvragen?

  Het is zonder twijfel het voordeligst om het kapitaal onaangeroerd te laten tot je 65 wordt. Maar het is wel mogelijk om je pensioenkapitaal op te vragen vanaf je 60ste. Je betaalt dan een uitstapvergoeding die daalt naarmate je dichter bij de kaap van 65 komt.

  Als je dat wil, kan je zelfs vóór je 60ste je pensioenkapitaal opnemen. In dat geval word je fiscaal echter zwaar afgestraft: je betaalt je uitstapvergoeding, alsook 33% belastingen (+ gemeentebelasting). Niet aangewezen dus!

   

  Luister naar NN-expert Bart Chiau over de gevolgen van vervroegd opvragen.

   

  Nog meer info over pensioensparen?

  Alles wat je moet weten over pensioensparen.

  Ook starten met pensioensparen?

  Zoek een NN-makelaar in je buurt

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel