Spaarrekening: hoe wordt de rente berekend?

We zagen reeds waarop de spaarder moet letten bij de keuze van een spaarrekening en wat een getrouwheidspremie juist is. Veel spaarders zullen zich echter ook afvragen hoe de rente van de spaarrekening juist berekend wordt. Het gebeurt inderdaad nog vaak dat spaarders niet weten hoe de rente van hun spaarrekening exact berekend wordt.

In dit artikel

  Wat verstaat men juist onder "rente"?

  De "rente" van een spaarrekening of spaarrente is de totale interest die de rekening opbrengt. Men spreekt ook soms van "algemene rente". We zagen dat deze bestond uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De berekening van beide gebeurt echter niet op dezelfde manier.

  Berekening van de basisrente

  De basisinterest wordt bij de meeste banken als volgt berekend. Het geld dat op een spaarrekening gestort wordt, begint interesten te leveren op de kalenderdag die volgt op de dag van de storting of overschrijving. Daarentegen, geld dat van de rekening opgevraagd wordt, zal een rente opbrengen tot op de kalenderdag vóór het opvragen of de overschrijving. De berekening gebeurt over het werkelijk aantal dagen per jaar: een jaar telt 365 rentedagen en een schrikkeljaar, 366 rentedagen. De rente wordt jaarlijks berekend en meestal eind december op de spaarrekening bijgeschreven. De interest verschijnt dus begin januari op de rekening. Bij afsluiting van de rekening wordt de opgebouwde rente uitgekeerd op het ogenblik van het afsluiten. De berekening van de rente kan via volgende formule: (Kapitaal x Rente x (aantal dagen))/365.

  Berekening van de getrouwheidspremie

  Dit onderwerp hebben we reeds uitvoerig behandeld, daarom wij zullen enkel herhalen dat de getrouwheidspremie berekend wordt op basis van de basisrente : minimum 25% van de aangeboden basisrentevoet en maximum 50% van de maximale basisrentevoet. De banken zullen hierop kunnen spelen om hun concurrentiepositie interessanter te maken.

  Verschillen

  Men moet eveneens rekening houden met het feit dat er soms grote verschillen bestaan tussen de rente op een gewone spaarrekening en de rente op een onlinespaarrekening. Vaak ligt de rente op onlinespaarrekeningen hoger, omdat er bij deze rekeningen bespaard kan worden op allerlei andere factoren en diensten (bankkaarten, agentschappen, persoonlijk advies, ... ). Men moet dus weten waaraan men de voorkeur geeft. De rente op spaarrekeningen kan eveneens afhangen van een eventuele verplichte minimale inleg.

  Tot slot moeten wij noteren dat de basisrente altijd ontvangen wordt, terwijl de getrouwheidspremie enkel en alleen wordt toegekend op bedragen die minimum één jaar op de rekening gestaan hebben. Men zal hiermee rekening houden bij de keuze van een spaarrekening: zal men de nadruk leggen op de basisrente of op de getrouwheidspremie? Alles hangt ervan af, hoe lang het geld op de rekening zal blijven.

  Deel dit artikel