De voor- en nadelen van een levensverzekering

Een levensverzekering is in de hoofden van veel mensen louter een polis die een kapitaal uitkeert wanneer de verzekerde overlijdt. Maar dat is een veel te enge interpretatie van de troeven die een levensverzekering allemaal te bieden heeft. Wij geven je een overzicht.

De voor- en nadelen van een levensverzekering
In dit artikel

  De voordelen van een levensverzekering

  Fiscaal voordeel van levensverzekeringen

  Elke Belg doet er alles aan om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Welnu, een levensverzekering biedt je hiertoe heel wat mogelijkheden. Zo kan je via een levensverzekering minder belastingen betalen door aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen.

  • In het pensioensparen kan je kiezen tussen twee stelsel  (inkomstenjaar 2024, aanslagjaar 2025):
   • Ofwel stort je maximaal € 1.020. Dan geniet je een belastingvoordeel van 30% (+ gemeentebelasting) op de gestorte premies.
   • Ofwel stort je meer dan € 1.020, maar maximaal € 1.310. Dan bedraagt je fiscaal voordeel 25% (+ gemeentebelasting) op de premies die je stort.
  • In het langetermijnsparen hangt de maximumpremie af van je inkomen en biedt tot 30% belastingvermindering op de gestorte premies. Wel geldt er een absoluut plafond van € 2.450 (+ gemeentebelasting) op de gestorte premies (inkomstenjaar 2024, aanslagjaar 2025).

  Je bent overigens niet verplicht om de premies voor pensioensparen of langetermijnsparen in jouw aangifte op te nemen. Doe je dat niet, dan loop je weliswaar het belastingvoordeel op de premies mis, maar wordt het uitgekeerde kapitaal op het einde van de rit niet belast.

  Lees hier meer over de eindbelasting op pensioensparen.

   

  Goed beschermd via een levensverzekering

  Een levensverzekering biedt je meerdere waarborgen. Zo kan je een overlijdensdekking opnemen, maar kan je tevens sparen voor een aanvullend pensioen. Verder is het ook mogelijk om een invaliditeitswaarborg te onderschrijven. Deze voorziet in een rente als je arbeidsongeschikt wordt. Een andere mogelijke aanvullende waarborg is de premievrijstelling. Dit houdt in dat de verzekeraar de premies voor verzekering verder blijft storten als je volledig arbeidsongeschikt zou worden.

   

  Levensverzekeringen als instrument voor successieplanning

  Met een levensverzekering kun je een specifieke begunstigde aanduiden. Die krijgt het kapitaal uit de polis wanneer jij vóór de eindvervaldag zou overlijden. Dat geeft je de mogelijkheid om je vermogensoverdracht in een bepaalde richting te sturen. Bijvoorbeeld door iemand te begunstigen die geen wettelijke erfgenaam is, of door een wettelijke erfgenaam een groter deel van jouw vermogen toe te kennen dan waarop hij wettelijk via de nalatenschap recht zou hebben. Hou er wel rekening mee dat je de wettelijke regels inzake reservataire erfgenamen moet respecteren.

   

  Lees hier meer over de successierechten bij een levensverzekering.

   

   

   

  De nadelen van een levensverzekering

  Grote nadelen zijn er niet aan een levensverzekering. Wel betaal je kosten en in sommige gevallen een premietaks. 

   

  Premietaks op levensverzekering

  Op de premies van een levensverzekering betaal je een premietaks van 2%. Dit is zo voor levensverzekeringen van het type tak 21 (levensverzekeringen met een gewaarborgde intrestvoet) en tak 23 (levensverzekeringen die gelinkt zijn aan één of meerdere beleggingsfondsen).

  Je moet de premietaks niet betalen

  • bij een pensioenspaarverzekering
  • bij tak 26-producten (kapitalisatieproducten). Je betaalt hier wel altijd 30% roerende voorheffing op het rendement.

   

  Ontdek hier de verschillen tussen levensverzekeringen in tak 21, tak 23 en tak 26

   

  Kosten bij een levensverzekering

  Aan een levensverzekering zijn ook kosten verbonden. Die hebben onder andere betrekking op de instapkosten, de vergoeding voor de tussenpersoon, eventuele beheers- en uitstapkosten. Een makelaar kan de kostenplaatjes van verschillende maatschappijen met elkaar vergelijken en voor je de beste koop aanduiden.

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel