Is een levensverzekering fiscaal aftrekbaar?

Als je een levensverzekering wil afsluiten, dan is het belangrijk te weten welke fiscale voordelen dit oplevert. Alles hangt af van het type levensverzekering en van de vervulling van een aantal (strikte) voorwaarden

levensverzekeringen fiscaal
In dit artikel

  Levensverzekeringen zijn een interessante oplossing om te sparen voor later, bijvoorbeeld voor een aanvullend pensioen. Gelet op de stijgende levensverwachting en de beperkingen van het wettelijk pensioen is sparen voor een aanvullend pensioenspaarpotje een must

  Je kan de premies voor een levensverzekering fiscaal aftrekken in verschillende belastingstelsels, nl. pensioensparen en langetermijnsparen.

   

  Wat is het fiscaal voordeel van pensioensparen?

  Wanneer we te maken hebben met een pensioenspaarverzekering, d.w.z. een individuele levensverzekering die deel uitmaakt van de derde pijler van het pensioenstelsel, dan geven de premies ervan recht op een belastingvermindering in het kader van het pensioensparen: het maximumbedrag bedraagt voor 2023 (aanslagjaar 2024) 

  • € 990 (fiscaal voordeel van 30%)
  • of € 1.270 (fiscaal voordeel van 25%).

   

  Welke voorwaarden zijn er van toepassing?

  • Je bent een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat je het contract afsluit;
  • Je bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud wanneer je het contract afsluit;
  • Het pensioenspaarcontract heeft een looptijd van ten minste 10 jaar;
  • Je kan maar één contract per verzekeraar of bank afsluiten. 
  • Je kan per jaar maar in één contract fiscaal voordelige stortingen doen. 
  • Je kan maar fiscaal voordelige stortingen doen tot en met het jaar dat je 64 jaar wordt.
  • De begunstigde bij leven ben je zelf. 
  • De begunstigde bij overlijden moet zijn:
   • als het contract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden: 
    • voor het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, de personen die ingevolge jouw overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed verkrijgen
    • voor de rest van het verzekerde kapitaal, je echtgeno(o)t(e) of je wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad
   • in alle andere gevallen: je echtgeno(o)t(e) of je wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad

  Wat is het fiscaal voordeel van langetermijnsparen?

  Doe je via je levensverzekering aan langetermijnsparen, dan kan je de premies mogelijk fiscaal aftrekken. Welke voorwaarden zijn hiervoor van toepassing?

  • De verzekeringnemer moet dezelfde persoon zijn als de verzekerde, en hij dient ook de begunstigde bij leven te zijn. Bij overlijden kunnen enkel de partner en bloedverwanten tot de tweede graad in aanmerking komen.
  • Het contract moet vóór de leeftijd van 65 jaar afgesloten worden en het contract met voordeel bij leven moet minimaal 10 jaar duren.
  • In 2023 bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag 2.350 EUR (aanslagjaar 2024). Hoeveel iemand precies mag storten in het langetermijnsparen, hangt af van zijn of haar inkomen. Het is ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de aflossingen van kapitaal en intresten voor een hypotheeklening jouw fiscale korf al volledig kunnen opvullen, zodat er geen of slechts een beperkt belastingvoordeel (meer) mogelijk is via het langetermijnsparen.

  Werd een levensverzekering/overlijdensverzekering afgesloten door een zelfstandige, dan kunnen de premies aftrekbaar zijn, als de verzekering tot doel heeft bepaalde beroepsverplichtingen te dekken. De rechtspraak aanvaardt de fiscale aftrek van premies van een levensverzekering, op voorwaarde dat deze als waarborg dienen voor een beroepsmatig aangegane lening en dat de lening zonder de verzekering niet toegekend zou worden. In dat geval worden deze premies beschouwd als beroepskosten. Ook de premies voor een Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) komen zo in aanmerking als beroepskost.

   

   

  Ontdek hier alle voordelen over de spaar- en beleggingsoplossingen van NN

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel