Vanaf welke leeftijd kan ik pensioensparen?

Wie jong is heeft andere zaken aan zijn hoofd dan pensioen en pensioensparen! Pensioensparen is immers iets voor oudere mensen! Of toch niet? Hoe oud moet je zijn om aan pensioensparen te kunnen doen? En wanneer begin je er best mee?

 

168669243_20.jpg
In dit artikel

  Zo vroeg mogelijk starten met pensioensparen!

  Het is niet zo dat je vanaf de eerste dag dat je geld verdient, met pensioensparen moet starten. Op dat ogenblik is je pensioen nog zo veraf en richt je jouw aandacht op andere prioriteiten: een auto, een woning, ... Overigens zijn bepaalde vormen van sparen voor je pensioen in een aantal situaties (fiscaal) minder interessant, zoals langetermijnsparen terwijl je nog een hypotheeklening terugbetaalt. Onze raad is dus genuanceerd: begin er "zo vroeg mogelijk" aan. Reglementair moet je wel minstens 18 jaar oud zijn.

  Kies je voor een pensioenspaarverzekering met een gewaarborgde intrestvoet, dan heeft vroeg beginnen een dubbel positief effect: niet alleen zal de gespaarde som op het einde van de rit veel groter zijn, omdat je er vroeg mee gestart bent, maar ook zal de interest hoger oplopen, omdat het geld over een veel langere periode opbrengt! Dubbele winst dus.

  Opteer je voor een tak 23-pensioenspaarverzekering, dan heb je het voordeel dat eventuele zwakkere resultaten over een langere periode goedgemaakt kunnen worden. Een tak 23-pensioenspaarverzekering geeft je mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan een oplossing in tak 21, maar het risico is ook groter.

  Denk je soms ‘ik zal later wel (meer) sparen, omdat ik dan meer zal verdienen’? Twintig jaar geleden was dit misschien nog een juiste redenering. Nu is het voor oudere werknemers niet evident op de arbeidsmarkt. Ze worden vaak als dure werkkrachten gezien en zekerheid is er niet meer. Wie durft er nog met 100% stelligheid verklaren dat hij tussen zijn 50ste en 60ste meer zal verdienen dan tussen zijn 30ste en 40ste?

   

   

  Je bent nooit te jong om te pensioensparen, toch? | NN Insurance Belgium

  Maar (bijna) nooit te laat om te starten met pensioensparen!

  Heb je als jongere pensioensparen op de lange baan geschoven? Weet dan dat het (bijna) nooit te laat is. Zelfs wanneer je 55 jaar bent, is het nog mogelijk. Wie over een kleiner aanvullend pensioen beschikt omdat hij laat met pensioensparen begonnen is, zal er altijd beter voor staan dan iemand die het enkel moet stellen met zijn of haar wettelijk pensioen! Vanwege de beperkte tijdshorizon zal het bedrag dat nog bijeengespaard kan worden, weliswaar niet te vergelijken zijn met dat van iemand die op 25-jarige leeftijd al met pensioensparen is begonnen. De leeftijdsgrens voor pensioensparen is 64 jaar, maar hoe eerder je ermee begint, hoe langer je er ook van zal kunnen genieten. Vergeet bovendien niet dat  je pensioensparen afkopen of vervroegd opnemen nooit interessant is.

   

  Een laatste kans om met pensioensparen te starten

  Wie er laat mee start, maar wel voor je 55ste, beschikt toch nog over één mogelijkheid om zijn voordeel te maximaliseren‘. Normaal wordt er op je 60ste een anticipatieve heffing van 8% toegepast. Dit betekent evenwel niet dat je op dat moment moet stoppen met pensioensparen. Integendeel, tussen 60 en 64 verder aan pensioensparen doen, is zelfs uiterst interessant. Op de premies die je dan stort, geniet je nog altijd het fiscale voordeel, maar op het kapitaal dat met de premies opgebouwd wordt, betaal je geen belastingen meer!

  Elke situatie is verschillend. Toch is het advies ’begin er zo vroeg mogelijk aan‘ voor iedereen nuttig. Niets is veiliger dan vroeg met pensioensparen te beginnen!


  Bekijk hier alle pensioenspaarverzekeringen van NN.

  Deel dit artikel