Wat is het verschil tussen pensioensparen en een groepsverzekering?

Als je na je pensionering je levensstandaard wil behouden, dan zal je wettelijk pensioen niet volstaan. Bovendien leven we steeds langer, zodat het des te belangrijker wordt om te sparen voor een aanvullend pensioen. Zowel pensioensparen als een groepsverzekering bieden die mogelijkheid: wat is het verschil tussen beide?

verschil pensioensparen groepsverzekering
In dit artikel

  Je spaart via pensioensparen en een groepsverzekering telkens voor je aanvullend pensioen. Op dat vlak streven ze dus hetzelfde doel na. Maar er zijn ook heel wat verschillen:

  • Via pensioensparen bouw je zelf een aanvullend pensioen op met eigen stortingen. Je stortingen leveren je een belastingvoordeel op.
  • Bij een groepsverzekering wordt de premie door je werkgever betaald, al dan niet aangevuld met een bijdrage van jezelf. Op die eigen bijdragen geniet je ook een fiscaal voordeel.

   

  Wat is pensioensparen?

  Pensioensparen maakt deel uit van de zgn. derde pensioenpijler en is een individueel gegeven. Je sluit zelf een contract bij een verzekeraar of bank voor respectievelijk een pensioenspaarverzekering of -rekening. Je betaalt de premies zelf en geniet ook fiscaal voordeel.

  Je kan bij pensioensparen kiezen tussen tak 21 (gewaarborgde intrestvoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname) of tak 23 (rendement gelinkt aan beleggingsfondsen).

  Het fiscaal voordeel bedraagt 30% op de premie als je maximaal 990 euro stort in één jaar. Je kan echter ook kiezen voor een jaarbedrag van maximaal 1.270 euro. In dat geval bedraagt je fiscaal voordeel 25% op de premie. Deze bedragen gelden voor het jaar 2022.

   

   

  Wat is een groepsverzekering?

  Een groepsverzekering behoort tot de tweede pensioenpijler. De verzekeringnemer van een groepsverzekering is je werkgever (of de vennootschap voor zelfstandige bedrijfsleiders). Die sluit voor (een categorie van) zijn werknemers een collectieve verzekering.

  Een groepsverzekering voorziet meestal in de opbouw van een aanvullend pensioen, maar kan ook een overlijdens- of invaliditeitsdekking bevatten. De premies worden betaald door de werkgever, al kan het ook zijn dat je als werknemer zelf een stuk van de premie moet dragen. De bijdragen die je als werknemer zelf betaalt (persoonlijke bijdragen), leveren je een fiscaal voordeel op van 30%.

   

  Meer weten over de groepsverzekeringen van NN?

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel