Bescherm je nabestaanden tegen de financiële gevolgen van een overlijden

Een overlijden zorgt niet alleen voor heel wat emotioneel leed, maar kan ook leiden tot zware financiële zorgen. De Financiële Gemoedsrust Barometer van NN toont aan dat Belgen veel belang hechten aan hun gezin. Toch heeft slechts 17% van onze landgenoten een overlijdensverzekering afgesloten die hun gezin beschermt tegen de financiële gevolgen van een plots sterfgeval ... 

online_posts_nn_101.png
In dit artikel

  Wat vindt de Belg belangrijk?

  De Financiële Gemoedsrust peilde in maart 2022 bij iets meer dan 1.000 Belgen naar wat ze belangrijk vinden in hun leven. Gezondheid, gelukkig zijn en het gezin vormen de top-drie. Ook familie, vrienden, inkomen en de woning worden als belangrijk ervaren. De loopbaan en de auto zijn voor de Belg het minst belangrijk.

  Opvallend is evenwel dat Belgen in de praktijk vooral die naar eigen zeggen minder belangrijke dingen beschermen via financiële of verzekeringsproducten. We sluiten immers vaak verzekeringen af voor materiële zaken. En dat terwijl we de elementen die we het waardevolst vinden, zoals de toekomst van ons gezin, vaak niet verzekeren. Enkele voorbeelden:

  • Maar 3% hecht veel belang aan zijn auto, al heeft 41% hiervoor wel een omniumverzekering afgesloten.
  • 60% van de Belgen heeft een verzekering voor pechverhelping en reisbestand bij autopech.
  • Slechts 17% heeft een overlijdensverzekering onderschreven, ook al vindt 45% van de mensen zijn gezin één van de belangrijkste aspecten in het leven. In de categorie van 35- tot 49-jarigen heeft 25% een overlijdensverzekering. Dat is hoger dan het gemiddelde, maar nog steeds slechts 1 op 4 …

   

  Kortom, als het over financiële bescherming gaat, denken we vaak op korte en niet op lange termijn.

   

  Financiële problemen door een overlijden

  Dat nog geen vijfde van de Belgen een overlijdensverzekering heeft, is een belangrijke vaststelling. 27% van de Belgen tussen 18 en 79 jaar geeft immers aan dat zijn of haar overlijden tot zware financiële moeilijkheden zou leiden bij de nabestaanden. Dit is nog meer uitgesproken het geval bij gezinnen met inwonende kinderen: 43% bij éénoudergezinnen en 40% bij gezinnen met kinderen.

  73% van de Belgen stelt dat een overlijden maar een beperkte financiële impact zou hebben. Slechts 13% onder hen heeft professionele hulp ingeschakeld om hun dierbaren veilig te stellen. Als we enkel kijken naar diegenen die een overlijdensverzekering afgesloten hebben, dan doet 28% een beroep op een professional. Bij mensen met een financieel plan is dat 21%.

  Ook het overlijden van de partner kan zorgen voor financiële problemen. 55% van de respondenten maakt zich er effectief zorgen over of ze hun levensstandaard zouden kunnen behouden. Vrouwen maken zich duidelijk meer zorgen dan mannen: 53% van de mannen heeft geen zorgen, tegenover slechts 37% van de vrouwen.

  Wat ook in het oog springt, is dat slechts 43% hierover al gesproken heeft met hun gezin of hun nabestaanden. Wie er wel over gepraat heeft, geeft in drie gevallen op vier toe dat ze zich door het gesprek gerustgesteld voelden. Praten helpt dus wel degelijk. En gelet op het feit dat de levensverwachting alsmaar toeneemt, is het niet alleen erg belangrijk om hierover te babbelen, maar ook om actie te ondernemen.

   

  Financiële bescherming via een levens- of overlijdensverzekering

  Levens- en overlijdensverzekeringen kunnen de financiële gemoedsrust versterken. Via een levensverzekering is het bijvoorbeeld mogelijk om te sparen voor later. Een overlijdensverzekering voorziet dan weer in een kapitaal voor de nabestaanden.

  Opgelet, een overlijdensverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Die laatste dekt enkel de kosten van de uitvaart voor de nabestaanden. 47% van de deelnemers aan de studie kende dit verschil niet. Opmerkelijk is ook dat 77% van de Belgen de premie voor overlijdensverzekeringen overschat. 62% denkt zelfs dat de premie meer dan dubbel zo hoog ligt dan in werkelijkheid.

  Het moge intussen duidelijk zijn dat een overlijdensverzekering allesbehalve zinloos is. Zo’n overlijdensverzekering laat je toe om financiële zekerheid in te bouwen voor de nabestaanden in geval van het overlijden van jezelf of je partner. Vaak is de premie die je hiervoor moet betalen vrij beperkt. Wil je meer weten hierover? Vraag dan zeker de whitepaper op van NN over overlijdensverzekeringen.

   

  Ontdek hier hoe je jouw gezin financieel kunt beschermen via de overlijdensverzekering van NN.

   

  NN Overlijdensdekking NL

  Meer weten over een overlijdensverzekering?

  Deel dit artikel