Wat met mijn groepsverzekering bij faillissement?

Een werkgever onderschrijft een groepsverzekering voor zijn werknemers. Maar wat gebeurt er met de groepsverzekering als het bedrijf failliet gaat? Zijn de werknemers hun verworven tegoeden dan kwijt?

In dit artikel

    Neen, dat is niet het geval. Wanneer een onderneming een groepsverzekering afsluit voor de werknemers, dan worden hiervoor premies betaald door de werkgever en eventueel ook door de werknemers zelf. Die premies worden doorgestort naar de verzekeringsmaatschappij achter de groepsverzekering. Met die premies worden de waarborgen betaald: de opbouw van een aanvullend pensioen, een overlijdensdekking, een dekking tegen arbeidsongeschiktheid …

    Wanneer de onderneming op de fles zou gaan, dan blijven de verworven rechten uit het verleden behouden. Met andere woorden, de reserve van het contract die opgebouwd werd met het oog op een aanvullend pensioenkapitaal, blijft behouden en moeten trouwens aangevuld worden tot een wettelijk bepaald minimumbedrag als die reserves onder dat bedrag zouden liggen. De werknemers zien dit dus niet plots in rook opgaan. Uiteraard zal het eindkapitaal minder hoog uitvallen dan aanvankelijk vooropgesteld, omdat er nu eenmaal door de werkgevers geen premies meer betaald zullen worden.

     

    Deel dit artikel