Wat met de groepsverzekering van een werknemer na ontslag?

Wat met de groepsverzekering van een werknemer na ontslag?

Uw bedrijf biedt een groepsverzekering aan voor zijn werknemers. Maar wat gebeurt er als een werknemer ontslagen wordt? Behoudt die de opgebouwde voordelen? Kan hij de reserves overdragen? En zo ja, is dat voordelig?

In dit artikel

  Bij ontslag wordt het contract gereduceerd en worden de risicodekkingen stopgezet. Er worden geen premies meer betaald. Een werknemer die ontslagen wordt, behoudt sowieso het opgebouwde pensioenspaarpotje. Het is dus niet zo dat een ontslag ook meebrengt dat het volledige voordeel van de groepsverzekering verloren gaat. We moeten hierbij wel een onderscheid maken tussen het gedeelte van de reserve dat opgebouwd is door de premies van de werknemer zelf en het gedeelte van de reserve dat opgebouwd werd door bijdragen van de werkgever. De reserve op basis van de werknemerspremies blijft sowieso verworven. Voor het gedeelte van de reserve dat opgebouwd is door de werkgeversbijdragen bestaat de mogelijkheid dat het pensioenreglement voorziet dat deze pas verworven zijn na één jaar aansluiting. Als de werknemer dus binnen het jaar na zijn indiensttreding ontslagen wordt, heeft hij geen recht op dit deel van de reserve.

  De werknemer kan het opgebouwde tegoed niet meteen laten uitkeren. Hij moet wachten tot hij minstens 60 jaar is, voor zover de mogelijkheid tot afkoop na 60 jaar voorzien is in het pensioenreglement.

  Bij uitdiensttreding kan de verzekerde zijn reserves

  • Laten in het plan van de vorige werkgever.
   Afhankelijk van de voorziene verzekeringscombinatie kan het zijn dat er geen uitbetaling is van de reserve bij overlijden.
  • Overdragen naar de onthaalstructuur
   Hier kan een andere intrestvoet van toepassing zijn.

   Hier kan men ervoor kiezen om een verzekeringscombinatie te nemen waarbij bij overlijden de reserves worden uitbetaald.
  • Overdragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever, op voorwaarde dat hij wordt aangesloten bij het pensioenstelsel van kracht in de onderneming.
  • Overdragen naar een pensioeninstelling die al haar winsten verdeelt onder de aangeslotenen en haar kosten beperkt volgens de regels die door koninklijk besluit worden bepaald.

  Naast de overgedragen reserves kan de verzekerde verder pensioen opbouwen door premies storten in een individueel contract (3de of 4de pijler).

  Deel dit artikel