Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige?

Een verzekering gewaarborgd inkomen laat zelfstandigen toe om zich in te dekken tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer ze voor langere tijd niet kunnen werken, zien ondernemers hun inkomen immers fors dalen. Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt hen tegen een al te sterke terugval van hun inkomen.

Wat is gewaarborgd inkomen revenu garanti
In dit artikel

  Wat is het doel van een verzekering gewaarborgd inkomen?

  Word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan zal je merken dat jouw inkomsten als zelfstandige een duik nemen. De uitkering via het Riziv ligt doorgaans immers een stuk lager dan je inkomsten als zelfstandige. Dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen kan je het verschil tussen beide sterk verkleinen.

  Je kan een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten als een apart contract, maar kunt ook een waarborg Arbeidsongeschiktheid nemen in het kader van andere verzekeringsoplossingen, zoals een VAPZ of een IPT. Je makelaar vertelt je wat voor jou de beste oplossing is.

   

  Hoeveel betaal je voor een verzekering gewaarborgd inkomen?

  Je betaalt voor je verzekering gewaarborgd inkomen een premie aan de verzekeraar. Hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe hoger de premies . Verder wordt de premie bepaald door je leeftijd, je beroep, de wachttijd die je kiest (dit is de periode waarbinnen er geen uitkering gebeurt) en je gezondheidssituatie en levensstijl.

   

  Voorbeeld

  Pieter-Jan is zelfstandig marketingconsultant en verdient 40.000 euro per jaar. Hij verzekert 80% daarvan (32.000 euro) via een verzekering gewaarborgd inkomen. De wachttijd in zijn contract bedraagt één maand. Met andere woorden, zodra Pieter-Jan langer dan één maand arbeidsongeschikt is, krijgt hij een uitkering via zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Wordt hij langdurig arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan krijgt hij tot zijn 65ste maandelijks een uitkering van maximaal 2.666,66 euro (of 32.000 euro op jaarbasis).

   

  Welke zijn de voordelen van een verzekering gewaarborgd inkomen?

  De verzekering gewaarborgd inkomen biedt je heel wat voordelen:

  • Deze verzekering beschermt eerst en vooral je levensstandaard. Je kan immers je financiële verplichtingen (bijv. lening of huishuur) blijven vervullen en geld overhouden om van te leven, ook al ben je arbeidsongeschikt.
  • Je kan de premies volledig aftrekken van je beroepsinkomsten.
  • De formules zijn flexibel en kunnen op maat bepaald worden. Je bepaalt het verzekerd bedrag, een constant of opklimmend verzekerd kapitaal, de wachttijd, … Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, als je dit verkiest, voor een beperkte periode.

   

  Ontdek hier het verschil tussen een bedrijfsleidersverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen.

   

  Deel dit artikel