Waarom is een verzekering gewaarborgd inkomen een must voor elke zelfstandige?

Het kan iedereen overkomen, een ongeval of langdurig ziek worden, ook de zelfstandige. Voor een zelfstandig ondernemer is dit een ramp!

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval. Als zelfstandige kan je deze verzekering afsluiten tot je pensioenleeftijd, maar ook voor een kortere periode.

gewaarborgd inkomen revenu garanti MUST
In dit artikel

  Een aanvulling op de wettelijke ziekte-uitkering

  Als zelfstandige ontvang je dankzij deze verzekering een bedrag als aanvulling op je inkomen. Als je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt wordt, ontvang je van de overheid een beperkte uitkering. En die is heel wat lager dan je loon. Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult tot het niveau van je normale inkomen. Zo kan je bij ziekte of ongeval je levensstandaard behouden.

  Hoe werkt een gewaarborgd inkomen?

  De verzekeraar keert een rente uit na een ongeval of bij een ernstige ziekte die ervoor zorgt dat je lange tijd niet meer kan gaan werken, of misschien zelfs nooit meer. Deze rente is afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid. Hier meet de verzekeraar zowel de fysiologische en economische invaliditeit en komt de hoogste invaliditeit in aanmerking.

  Met de fysiologische invaliditeit bedoelen we de vermindering van de lichamelijke integriteit. De concrete bepaling van de invaliditeitsgraad gebeurt door een geneesheer op basis van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de invaliditeitsgraad (OBSI-schaal). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aard van het beroep van het slachtoffer.

  De economische invaliditeit is de vermindering van de arbeidscapaciteit als gevolg van de fysiologische invaliditeit. Daarbij houdt men rekening met de fysische paraatheid van de verzekerde om een beroepsactiviteit uit te oefenen die verenigbaar is met zijn kennis, capaciteiten en maatschappelijke positie. Voor het bepalen van die economische invaliditeit is er een grotere interpretatieruimte omdathier geen vaste schalen voor bestaan.

  Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens vind je terug  in het verzekeringscontract. Soms werken verzekeraars met een carenstijd. Dit is een soort franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een ongeval of invaliditeit waarbij de verzekeraar niet tussenkomt.  Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen werd afgesproken, dan komt de verzekeraar pas tussen vanaf dag 31 na het ongeval of de ziekte.

  De verzekeringspremie die je moet betalen is afhankelijk van je loon, je leeftijd, je beroep en je gezondheidstoestand.

  Het is mogelijk dat in het verzekeringscontract bepaalde zaken zijn uitgesloten zoals bijvoorbeeld ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten. Maar je zou je hier wel tegen kunnen verzekeren mits het betalen van een bijpremie.

  Een verzekering gewaarborgd inkomen is een ‘must-have’ voor elke zelfstandige omdat de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid die de overheid voorziet heel beperkt zijn.

   


  Meer weten over de aanvullende dekking arbeidsongeschiktheid Scala van NN? Klik dan hier 

  Deel dit artikel