Gewaarborgd inkomen als aanvulling op de wettelijke ziekte-uitkering

Als je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval, ontvang je van de overheid een uitkering. Die ligt evenwel heel wat lager dan je loon. Een verzekering gewaarborgd inkomen komt op dat moment goed van pas: die bezorgt je immers een extra bedrag, waarmee je de kloof tussen je nettoloon en de uitkering van het ziekenfonds gedeeltelijk of volledig kunt dichten. Zo kan je je levensstandaard behouden.

Hoe werkt een verzekering gewaarborgd inkomen?

Ben je na een ziekte of ongeval voor langere tijd arbeidsongeschikt? Of kan je zelfs nooit meer terug gaan werken? Dan krijg je via je verzekering gewaarborgd inkomen een maandelijkse rente uitgekeerd. Hoeveel die rente bedraagt, hangt af van je graad van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor meet de verzekeraar zowel je fysiologische als je economische invaliditeit en wordt het hoogste percentage in aanmerking genomen.

Fysiologische en economische invaliditeit

Wat betekenen deze twee termen precies?

  • De fysiologische invaliditeit komt neer op de vermindering van je lichamelijke integriteit. De concrete bepaling van de invaliditeitsgraad gebeurt door een geneesheer op basis van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de invaliditeitsgraad (OBSI-schaal). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aard van het beroep van het slachtoffer.
  • De economische invaliditeit is de vermindering van de arbeidscapaciteit als gevolg van de fysiologische invaliditeit. Daarbij wordt wel rekening gehouden met je fysische paraatheid om een beroepsactiviteit uit te oefenen die verenigbaar is met je kennis, capaciteiten en maatschappelijke positie. Voor het bepalen van die economische invaliditeit is er een grotere interpretatieruimte omdat hier geen vaste schalen voor bestaan. Ben je professioneel pianist en verloor je bij een verkeersongeval drie vingers, dan is de kans groot dat je voor 100% economisch invalide verklaard wordt.

Als de arbeidsongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze exacte grens vind je terug in het verzekeringscontract.

Carenztijd in een verzekering gewaarborgd inkomen

Soms werken verzekeraars met een carenztijd. Dit is een soort franchise, maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode vanaf de start van de arbeidsongeschiktheid waarvoor de verzekeraar niet tussenkomt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenztijd van 30 dagen werd afgesproken, dan komt de verzekeraar pas tussen vanaf dag 31 na het ongeval of de ziekte. In bepaalde contracten wordt de rente dan toch met terugwerkende kracht uitgekeerd vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 30 dagen duurde.

Hoe wordt de premie van je verzekering gewaarborgd inkomen bepaald?

Dat gebeurt aan de hand van verschillende criteria:

  • de uitkering die je wil ontvangen
  • je leeftijd
  • Je beroep
  • je gezondheidstoestand en levensstijl (bv. roker of niet)
  • de carenztijd in je contract.

Uitsluitingen in je verzekering gewaarborgd inkomen

Het is mogelijk dat in het verzekeringscontract bepaalde risico’s uitgesloten worden, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten. In sommige gevallen kan je je hier toch tegen verzekeren mits het betalen van een bijpremie.

De conclusie is heel eenvoudig: wanneer je als zelfstandige voor een langere periode arbeidsongeschikt wordt, geniet je slechts een beperkte uitkering van de overheid. Je doet er dus goed aan om jezelf en je gezin financieel extra te beschermen via een verzekering gewaarborgd inkomen.

Deel dit artikel