Laat de schenkingsverzekering je successierechten betalen

Je wil je kinderen, kleinkinderen of anderen een deel van je roerend vermogen schenken. Maar uiteraard wil je ook dat de factuur van de successierechten zo laag mogelijk uitvalt … of, indien mogelijk, zelfs helemaal wegvalt. Een schenkingsverzekering kan dan een oplossing bieden.

schenkingsverzekering_je_successierechten_betalen
In dit artikel

  Als je roerende goederen schenkt, zoals een bepaald geldbedrag, dan geldt de zgn. 3-jaar-regel. Als je binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, dan zijn successierechten verschuldigd. En die kunnen natuurlijk een aanzienlijk deel van de schenking afromen. Je kunt deze regel evenwel omzeilen via een schenkingsverzekering. Een andere mogelijkheid om geen successierechten/erfbelasting te betalen, bestaat erin de schenking te laten registreren en onmiddellijk, in de plaats van deze rechten, de schenkbelasting/schenkingsrechten te betalen.

   

  WAT EN WAAROM?

  Een schenkingsverzekering is een overlijdensverzekering. De begiftigde (de ontvanger van de schenking) onderschrijft deze polis op het hoofd van de schenker (verzekerde). Als de verzekerde (de schenker) overlijdt binnen de vastgestelde termijn (in dit geval 3 jaar), dan wordt een kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde (diegene die de schenking ontvangt) dat overeenstemt met de kosten van de geschatte successierechten. De premie die hiervoor betaald moet worden, komt doorgaans een stuk voordeliger uit dan de successierechten. 

  We lichten dit toe met een voorbeeld. Hendrik wil de som van 100.000 euro als handgift schenken aan Bert, zijn petekind. Om successierechten te vermijden in geval van overlijden binnen de drie jaar, heeft Bert een schenkingsverzekering genomen, waarvan hij de premies betaalt.  Zo kan Bert gerust de som gebruiken om zijn huis te helpen financieren. Zelfs al zou Hendrik binnen de 3 jaar overlijden, toch zou Bert zich geen zorgen moeten maken, want de verzekering zou hem dan de som van de successierechten/erfbelasting storten. Daarbij komt nog dat de prijs van de verzekering vaak interessanter is dan het bedrag van de successierechten/erfbelasting of van de schenkingsrechten/schenkbelasting.

  HOEVEEL?

  Hoeveel successierechten (erfbelasting) er precies verschuldigd zijn, hangt af van het gewest, de grootteorde van de schenking en de graad van verwantschap.

  OPGELET …

  Een overlijdensverzekering bevat steeds een aantal uitsluitingen. Zo zal het verzekerde kapitaal niet uitgekeerd worden als het overlijden het gevolg is van bepaalde oorzaken. Zo zal vooraf vaak een medische vragenlijst ingevuld moeten worden of is er een medisch onderzoek nodig. In sommige gevallen volstaat nochtans een gewone “verklaring van goede gezondheid” (5 vraagjes). Op basis daarvan kunnen bepaalde situaties uitgesloten worden. Laat je dus zeker bijstaan door een specialist ter zake, zoals een verzekeringsmakelaar.


  Met de schenkingsverzekering van NN vermijd je successierechten op eenhandgift

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel