Welke soorten schenkingen zijn er?

Er zijn verschillende mogelijkheden om schenkingen te doen, naargelang het gaat om schenkingen van roerende of onroerende goederen. Ontdek hier alle opties.

soorten schenkingen
In dit artikel

  Wat is een schenking precies?

  Eerst en vooral moeten we duidelijk stellen wat men hieronder verstaat: een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, die dit goed aanvaardt.

   

  Schenking van roerende en onroerende goederen

  Er bestaan verschillende soorten schenkingen.

  •  Schenkingen van roerende goederen (bijv. geld, antiek, juwelen,...): dit kan onder de vorm van een handgift, van een onrechtstreekse schenking per overschrijving of van een notariële schenking. Op roerende goederen die niet ter registratie aangeboden worden, zal geen schenkingsrecht betaald moeten worden.
  • Schenkingen van onroerende goederen: dit moet steeds bij notariële akte gebeuren. Deze akte moet ook altijd geregistreerd worden, daarom kan de begiftigde dus nooit aan de betaling van het schenkingsrecht ontsnappen.

   

  Wat is een handgift?

  De handgift is de gemakkelijkste oplossing om roerende goederen te schenken. Hiervoor bestaat geen registratieverplichting, en dus moeten er ook geen registratie- of schenkingsrechten betaald worden. Laat men ze wel registreren, dan zijn deze rechten wel verschuldigd.

  Hier schuilt er echter wel een gevaar. Als men de gift niet laat registreren en de schenker overlijdt binnen de 3 jaar (in Vlaanderen en Brussel) of 5 jaar (in Wallonië) na de schenking, dan wordt de schenking opgenomen in de aangifte van nalatenschap, en zal men alsnog erfbelasting moeten betalen op de schenking. Vermits de tarieven inzake erfbelasting hoger liggen dan die van de registratie- of schenkingsrechten, kan het dus wel interessant zijn de registratie- of schenkingsrechten te betalen.

  De begiftigde kan zelf een handgift laten registeren door het bewijs van de schenking over te maken aan het registratiekantoor. Eenmaal deze registratierechten betaald zijn, moeten de roerende goederen in kwestie niet meer vermeld worden in de aangifte van nalatenschap ... en ontsnappen ze dus aan de erfbelasting.

   

  Schenking per overschrijving

  Ook schenkingen per overschrijving moeten niet geregistreerd worden, en hier moet dus ook geen registratie- of schenkingsrecht op betaald worden. Maar hier zitten we in dezelfde situatie als bij de handgift. Als de schenking per overschrijving niet geregistreerd werd en de schenker overlijdt binnen de 3 jaar (in Vlaanderen en Brussel) of 5 jaar (in Wallonië) na de schenking, dan moet ook de schenking per overschrijving opgenomen worden in de aangifte van nalatenschap en zal er dus nog erfbelasting betaald moeten worden op dit bedrag.

  Ook een schenking per overschrijving kan de begiftigde zelf, dus zonder tussenkomst van de notaris, laten registreren. Dit kan door de documenten (brieven en/of overschrijvingsbewijzen... ) die het bestaan van de schenking bewijzen, over te maken aan het registratiekantoor. Ook hierop zal dus later geen erfbelasting meer verschuldigd zijn.

   

  Lees hier hoe je je nabestaanden tegen de impact van een zware erfbelasting kunt beschermen.

   

  Deel dit artikel