5 manieren om successierechten of erfbelasting te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene over op zijn erfgenamen. Maar de overheid wil hier ook een deel van - de successierechten ('erfbelasting' in Vlaanderen). De regel luidt: hoe groter het vermogen, hoe hoger de successierechten. Maar ook de graad van verwantschap heeft een invloed op het bedrag. Ontdek hier alvast 5 manieren om erfbelasting te verminderen.

bbm_gettyimages-532559048_super.jpg
In dit artikel

  1. Beperk erfbelasting door een handgift of bankgift

  De handgift

  Bij een handgift wordt een geldbedrag, meubels, kunstwerk … gewoon doorgegeven. Verdere verplichtingen zoals een registratie zijn er niet. Om later discussies te vermijden, is het wel een goed idee om een document met details over de overdracht op te stellen. Je bent niet verplicht om bij een notaris langs te gaan.

   

  De bankgift

  Bij een bankgift wordt een bedrag overgeschreven op de rekening van de begunstigde.

   

  In beide gevallen (handgift en bankgift) geldt in Vlaanderen en Brussel de regel van 3 jaar en in Wallonië die van 5 jaar: er is geen erfbelasting verschuldigd als de schenker na de gift nog minstens 3 of 5 jaar in leven blijft.

   

  2. Registreer je schenking

  Het is perfect mogelijk om een schenking te laten registreren. Dit kan via het Kantoor Rechtszekerheid, digitaal of bij de notaris. Zo vermijd je successierechten wanneer de schenker binnen 3 of 5 jaar overlijdt. Je betaalt wel schenkingsrechten (schenkbelasting in Vlaanderen) voor zowel roerende als onroerende goederen. Het bedrag hiervoor hangt af van gewest tot gewest, want dit is een regionale materie:

   

  Schenkingsrechten/schenkbelasting roerende goederen

  In Vlaanderen

  Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaamse Gewest een vlak tarief:

  • 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten, tussen wettelijk samenwonenden en personen die minstens een jaar feitelijk samenwonen
  • 7% voor schenkingen aan andere personen

   

  In Wallonië

  Voor de schenking van roerende goederen bedraagt het tarief:

  • 3,3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
  • 5,5% voor alle anderen.

   

  In Brussel

  Voor roerende goederen bedraagt het tarief

  • 3 % voor een schenking in rechte lijn en tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en personen die minstens een jaar feitelijk samenwonen
  • 7 % voor een schenking aan een andere persoon.

   

  Schenkingsrechten/schenkbelasting onroerende goederen

  Het tarief van de schenkingsrechten hangt af van:

  • de band tussen de schenker en de begiftigde
  • de grootte van de schenking

  De tarieven zijn dezelfde in de 3 gewesten. Die gaan in rechte lijn van 3 % (tot € 150.000) tot 27 % (boven € 450.000) en voor andere personen van 10 tot 40%.

   

  Het is trouwens mogelijk om via een schenkingsverzekering te anticiperen op de erfbelasting.

  Lees hier meer over aandachtspunten bij het schenken van onroerend goed.

   

  3. Doe een schenking met vruchtgebruik

  Ouders kunnen hun kinderen een onroerend goed schenken, waarbij ze zelf het vruchtgebruik behouden. Dan hebben ze een levenslang recht om er te wonen of om de huuropbrengsten op te strijken. Naar analogie hiermee kan dit ook voor roerende goederen zoals een geldsom. De schenkers hebben dan een levenslang recht op de intresten/dividenden uit dit kapitaal. Op die manier kunnen ouders het voordeel van het goed (de woning, een geldsom …) behouden, maar hoeft er op het moment van hun overlijden (en het goed dus overgedragen wordt) geen erfbelasting meer betaald te worden.

   

  4. Neem een levensverzekering

  Een ander middel om erfbelasting te beperken, is een successie- of erfbelastingverzekering. De kinderen nemen dan een overlijdensverzekering met de schenker als verzekerde. Als de schenker binnen 3 (of 5) jaar na de schenking overlijdt, krijgen de kinderen het verzekerde bedrag van de geschatte belasting en blijft de impact voor hen beperkt.

   

  Meer over de levensverzekering NN Succession Care >>

   

  5. Sluit een huwelijkscontract af

  Als je trouwt en een huwelijkscontract opstelt, gebruik je misschien niet alle opties voor erfenisplanning. Veel mensen hebben een clausule 'langst-leeft-al-heeft'. Hierbij erft de partner het hele vermogen bij overlijden. Dit is fiscaal niet erg voordelig. Een betere optie kan een keuzebeding zijn. Met deze regeling heeft de langstlevende meer flexibiliteit. Hij kan bijvoorbeeld bepaalde eigendommen in vruchtgebruik krijgen. Ook kan hij ervoor kiezen om het volledige eigendom of een deel ervan op te eisen.

   

  De Vlaamse erfbelasting: dit moet je weten

  Wat houdt de Vlaamse erfbelasting nu precies in? Hoe wordt ze berekend en wie betaalt ze?

  Dit moet je weten over de Vlaamse erfbelasting >>

   

  Meer over successierecht?

  Alles wat je wil weten over successie >>

   

  Meer info over de NN-verzekeringen?

  Ontdek de overlijdensverzekering NN Succession Care >>

  Naar de schenkingsverzekering >>

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel