Kosten bij een schenking of erfenis

Veel mensen willen iets nalaten aan hun dierbaren. Dat kan via een schenking, wanneer je dus nog leeft, maar ook via een erfenis. Vaak gaan daarmee kosten gepaard, zoals schenkingsrechten/schenkbelasting, notariskosten en successierechten/erfbelasting. Wie moet deze betalen? En hoe kan je ze verminderen of vermijden?

Groepsfoto
In dit artikel

  Schenkingsrechten

  Hoe en wat kan je schenken?

  Wil jij een schenking doen? Dan heb je verschillende opties. Lees hier welke soorten schenkingen er zijn. Dan betaalt de begiftigde daarop schenkingsrechten, tenzij jij beslist om ze zelf te betalen.

   

  Wat zijn schenkingsrechten?

  Wil je schenken, dan dienen er onder bepaalde voorwaarden schenkingsrechten betaald te worden. Dit zijn belastingen op de schenking. Hoeveel die bedragen, hangt van verschillende variabelen af, zoals de woonplaats van de schenker, of het gaat om roerende of onroerende goederen, de waarde van de schenking en de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.

  Doorgaans is het de begiftigde die de schenkingsrechten betaalt, al kan de schenker ook beslissen om die zelf te betalen.

   

  Hoeveel bedragen de schenkingsrechten?

  Voor roerende goederen zoals aandelen, juwelen… gelden in het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest vaste tarieven. De tarieven voor onroerende goederen zoals vastgoed zijn in de drie gewesten progressief. Dat betekent: hoe groter de waarde van de schenking, des te meer schenkingsrechten u betaalt.

   

  Schenkingsrechten vermijden

  Handgift voor schenking van roerende goederen

  Je kan roerende goederen schenken via een handgift. Dan wordt deze schenking niet geregistreerd, en moet je dus ook geen schenkingsrechten betalen. Maar als je binnen een bepaalde termijn (drie jaar in Vlaanderen en Brussel, vijf jaar in Wallonië) overlijdt, wordt de schenking bij je nalatenschap geteld, en moet er alsnog erfbelasting op betaald worden.

  Je kan de schenking ook laten registreren. Dat kan via het Kantoor Rechtszekerheid of digitaal, zodat je geen notariskosten moet betalen. Passeer je wel via de notaris, dan betaal je wel hiervoor kosten, zoals dossierkosten, aktekosten en het ereloon van de notaris. Door je schenking te registreren, vermijd je erfbelasting (maar moet je wel schenkingsrechten betalen).

  Wil je onroerende goederen schenken? Dan moet de schenking altijd geregistreerd worden via de notaris. Je betaalt dan schenkingsrechten en notariskosten. Overlijd je binnen drie jaar (Vlaanderen en Brussel) of vijf jaar (Wallonië), dan wordt de schenking bij je nalatenschap gevoegd.

   

  Erfbelasting vermijden via schenkingsverzekering

  Schenk je roerende goederen via een handgift, dan moet de begiftigde erfbelasting betalen als je binnen drie of vijf jaar overlijdt. Via een schenkingsverzekering kan je die erfbelasting vermijden.

   

  Meer over de voorwaarden van een schenking >>

  Meer over de voor- en nadelen van een schenking of testament >>

   

   

  De erfbelasting

  Wat is de erfbelasting of successierechten?

  Wanneer je erft, moet je op de waarde van wat je erft belastingen betalen. Dit wordt in Vlaanderen erfbelasting genoemd, en in het verleden successierechten. In Brussel en Wallonië spreken we nog steeds over successierechten.

   

  Hoeveel bedraagt de erfbelasting?

  Je ontdekt hier de tarieven van de erfbelasting:

   

  Erfbelasting vermijden

  Je beschikt over verschillende opties om ervoor te zorgen dat er minder of geen erfbelasting betaald moet worden.

   

   

  Notariskosten

  Notariskosten bij een schenking

  Als je een schenking laat registreren, betaal je niet alleen schenkingsrechten, maar ook het ereloon voor de notaris. Doorgaans betaalt de begiftigde de notariskosten, tenzij de schenker hier anders over beslist en ze zelf betaalt.

   

  Notariskosten bij een erfenis

  Op een erfenis dient doorgaans erfbelasting betaald te worden, maar ook notariskosten. Concreet gaat het om een vergoeding aan de notaris, die bestaat uit zijn ereloon, maar ook dossier- en aktekosten. Meestal worden de notariskosten uit de erfenis betaald.

   

  Successieverzekering en overlijdensverzekering: familie van elkaar? | NN Insurance Belgium

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel