Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

We zagen reeds wat een schuldsaldoverzekering juist is, en welke soorten er bestaan. Men moet zich natuurlijk de vraag stellen of zulke verzekering verplicht is, of alleen wenselijk.

In dit artikel

  Vooraf

  Maar alvorens deze vraag te beantwoorden, is er nog een ander element waarop gewezen moet worden. Tijdens de looptijd van het schuldsaldoverzekeringscontract neemt het uit te keren kapitaal geleidelijk af, evenredig met het afbouwen van het openstaand saldo van het kapitaal. Daarom kunnen verschillende betalingstermijnen gehanteerd worden. Vooreerst is er de eenmalige storting van de premie. Het voordeel is dat dit goedkoper uitkomt, het nadeel, dat u onmiddellijk enkele duizenden euro's moet betalen. Daarbij komt dat u de som kwijt bent, indien uw krediet na enkele jaren herzien wordt, of indien u vervroegd kunt terugbetalen. De tweede mogelijkheid is de jaarlijkse premie over 2/3 van de looptijd. Deze premie blijft dan gelijk en u kunt de betaling spreiden over verschillende jaren. De derde mogelijkheid is de jaarlijkse aanpassing van de premie, waarbij de premie over de gehele looptijd gespreid wordt. Jammer genoeg is dit duurder. Het is best te beslissen op basis van de eigen persoonlijke situatie.

  Niet officieel verplicht...

  Op zich is een schuldsaldoverzekering niet verplicht. Er is geen enkele wettekst die dit oplegt. Gezien de sommen waarvan sprake, kan men echter wel zeggen dat deze verzekering over het algemeen wel aanbevolen is wanneer men een hypothecair krediet afsluit. De bank heeft trouwens het recht dit te eisen.

  ...wel aangeraden

  De banken zullen natuurlijk al het mogelijke doen om u te verplichten een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Voor de bank is het een garantie dat ze het geleende bedrag terugkrijgt, zelfs indien u overlijdt. Het is echter belangrijk te weten dat het zeker niet verplicht is om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de bank waar men de lening of hypotheek heeft afgesloten. Ze kan u geen verzekeringsmaatschappij opleggen. Het is natuurlijk de vraag waar men best deze schuldsaldoverzekering neemt. Aan de ene kant kan de bank u misschien een voordelig voorstel doen, indien u alles (lening en verzekering) in een soort "package" bij haar neemt. De bank kan dan een interessantere rente aanbieden op de lening. Aan de andere kant kan het zijn dat een verzekeringsmaatschappij of makelaar u een interessanter voorstel doet, om toch het contract binnen te halen. De makelaar kan bovendien misschien een betere keuze voorstellen, door de prijzen van verschillende maatschappijen te vergelijken. Het is in elk geval aangeraden zich grondig te informeren en de concurrentie te laten spelen.

  Tenzij...

  Zoals bleek uit de definitie van de schuldsaldoverzekering, kan men deze in zekere zin beschouwen als een soort levensverzekering (of juister, een soort overlijdensverzekering). Inderdaad, zij garandeert de betaling van een bepaalde som geld in geval van overlijden. Wie dus reeds een levensverzekering heeft en denkt dat de som die hieraan verbonden is voldoende zal zijn om het hypothecair krediet terug te betalen, kan misschien beslissen om geen schuldsaldoverzekering te nemen.

  In elk geval zijn er stevige argumenten nodig om dit te beslissen.

  Deel dit artikel