NN Hypo care

NN Hypo care

Een eigen huis of appartement is een mijlpaal op zich. Je sluit een hypothecaire lening af en betaalt nu samen met je partner maandelijks een bedrag af. Maar wat als je partner overlijdt voor het einde van je woonkrediet? Met de schuldsaldoverzekering Hypo care kan je financiële problemen voorkomen. De afbetaling valt dan immers volledig of gedeeltelijk weg.

Vind een makelaar

Een schuld-saldoverzekering op jouw maat

check

Flexibele premiespreiding mogelijk

check

Bescherming bij ziekte met de optionele dekking “Cancer Care”

check

Kies zelf het percentage van de schuldsaldoverzekering

Hoe werkt de schuldsaldoverzekering NN Hypo Care?

Kies hoe je je premie betaalt

Je spreidt je premies hoe jij het wil. Alles in 1 keer of gespreid over de duur van je woonkrediet. Maandelijks of jaarlijks.

 

Optie Cancer Care

Mogelijkheid om de optie Cancer Care erbij te nemen. Krijgt iemand in je gezin de diagnose van kanker, dan krijg je een bepaald bedrag uitgekeerd. Je beslist zelf waaraan je dat besteedt.

Onmiddellijke dekking voor overlijden door ongeval.

Indien je aanvraag even op zich laat wachten, geniet je een dekking overlijden door ongeval.  Je bent gedekt voor het initieel verzekerde kapitaal.(met een maximum van 500.000 euro)
 Deze overeenkomst eindigt na 1 maand, of bij aanvaarding of weigering door de maatschappij. (Voor verdere informatie kunt u de algemene voorwaarden "voorlopige dekking" raadplegen)

Gratis voorverzekering

Je handtekening zetten onder een compromis verbindt je tot aankoop. Een overlijdensdekking is dus dán al nuttig. Want de akte verlijdt pas na twee, drie of in het slechtste geval vier maanden. En je hebt geen zicht op de exacte datum. Wat als jij of je partner in tussentijd overlijdt?
Dankzij onze voorverzekering kun je gratis een periode van drie maanden tussen het compromis en de akte overbruggen, ter waarde van het initieel verzekerde kapitaal, met een maximum van 500.000 euro.

Doelstelling

Hypo Care & Hypo care + zijn overlijdensverzekeringen van het type Tak 21. De looptijd van het contract bedraagt minimum 5 jaar en maximaal 40 jaar.

De Hypo Care is gekoppeld aan een krediet en heeft tot doel het saldo van het krediet geheel of gedeeltelijk terug te betalen bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde.

Meer details: bekijk Financiële Infofiche

 

Voor wie ?

Hypo Care & Hypo care + richten zich tot natuurlijke- en rechtspersonen, waarbij de verzekerde een leeftijd bij onderschrijving heeft tussen 18 en 67 jaar, die zich willen indekken tegen de financiële gevolgen van het overlijden.
Deze verzekering is steeds gekoppeld aan een hypothecair krediet.
Indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is betreft de minimumleeftijd bij onderschrijving 18 jaar.

Ook bestemd voor mensen met een verhoogd risico (Partyka).

Lees hier meer over het Segmentatiebeleid van NN Insurance Belgium voor individuele levensverzekeringen.

Voor wie niet ?

Dit product is niet geschikt voor natuurlijke en rechtspersonen die zich willen verzekeren tegen de financiële gevolgen van een overlijden, wanneer er geen link is met een hypothecair krediet. Of wanneer men zich wil indekken tegen de financiële consequenties al dan niet voor een bank- of handgift, meer bepaald de successierechten, voor hun nabestaanden ten gevolge van hun overlijden.

smile
VOORDELEN

Wat is verzekerd en wat niet?

Je bent wereldwijd gedekt voor alle doodsoorzaken: door ziekte, een ongeval of een plotse dood zoals een beroerte of hartaanval.

 • Verzekerd kapitaal
 • Is constant of dalend 
 • Bedraagt bij start minimaal 25.000 euro
 • Bedraagt bij start maximaal 2.499.999 euro. 

Is je te verzekeren kapitaal hoger?  Neem dan contact op met je makelaar.

exlamation
RISICOS
 • Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.

  Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, en oorlogsfeit.
  Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.
  Ook voor de aanvullende waarborg Invaliditeit (AVRI) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Algemene voorwaarden aanvullende waarborgen.

Je makelaar helpt je graag met al je vragen over dit product. Je kan er ook terecht voor een offerte en een premieberekening.

Vind een makelaar bij jou in de buurt.

Fiscaliteit

Je kan genieten van fiscale aftrekbaarheid van de premies via:

 • Pensioensparen
 • Langetermijnsparen
 • IPT (Individuele Pensioentoezegging)
 • Enige eigen woning

Of je kan een verzekering zonder fiscale aftrekbaarheid afsluiten

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

Opties en formules

OPTIE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Kies je voor deze optie? Als je tijdens de contractduur arbeidsongeschikt wordt, krijg je tijdelijk een maandelijkse rente. Zo kun je de maandelijkse aflossingen blijven betalen.

Er geldt wel een wachttijd voor je uitkering:

 • De overeenkomst moet 6 maanden geleden zijn gestart
 • Er geldt een eigen risicoperiode: je hebt recht op de uitkering na 3 maanden arbeidsongeschiktheid. Die kunnen wel al starten tijdens de wachttijd van 6 maanden
 • Je krijgt de uitkering maximaal 24 maanden per schadegeval 
 • Hoeveel je krijgt is afhankelijk van het percentage van de arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt vermenigvuldigd met het percentage:
  • Minder of gelijk aan 25% staat gelijk aan 0%
  • Meer of gelijk aan 66% staat gelijk aan 100%

Je kan de optie arbeidsongeschiktheid enkel kiezen als het om een lening gaat met constante maandelijkse afbetalingen.

Je kan dit niet  als je de optie Twee Hoofden koos of als je ouder bent dan 67.

OPTIE CANCER CARE

Cancer Care is een bijkomende dekking in de schuldsaldoverzekering NN Hypo care. Krijg jij of iemand in je gezin de diagnose van kanker? Dan wordt er een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd.

 • Je beslist zelf hoe je dat bedrag besteedt
 • Mogelijk met 1 of 2 hoofdverzekerden
 • Kinderen zijn automatisch meeverzekerd

Voorwaarden en details

DOEL

Je gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van kanker bij jou of je kinderen1.

VERZEKERD RISICO

Levensbedreigende kankers, met inbegrip van leukemie, kwaadaardige lymfomen, de ziekte van Hodgkin, kwaadaardige beenmergaandoeningen en sarcomen.

De kanker dient door een medisch expert te worden vastgesteld op basis van een cel- en weefselonderzoek. Een oncoloog stelt dan een zogenaamd ‘histopathologisch rapport’ op.

VERZEKERD BEDRAG

Hangt af van de maandaflossing voor de hypothecaire lening.

Bedraagt voor de hoofdverzekerde maximum 50.000 euro, voor de medeverzekerden de helft van het bedrag van de hoofdverzekerde

WACHTTIJD

Deze bedraagt 6 maanden. Bij een kankerdiagnose zal de verzekering dus niet tussenkomen in de eerste zes maanden na onderschrijving van de overeenkomst.

MAXIMALE EINDLEEFTIJD

Met Cancer Care ben je verzekerd tegen kanker tot je de leeftijd van 70 jaar bereikt hebt.

EINDE VAN DE WAARBORG

Voor alle (mede)verzekerden: wanneer de schuldsaldoverzekering afloopt

Voor een medeverzekerde: vanaf meerderjarigheid (18 jaar)

De aanvullende waarborg Cancer Care kun je op elk moment kosteloos stopzetten, los van de waarborg Hypo Care(+).

MEDISCHE ACCEPTATIE

Dezelfde voorwaarden gelden als voor je hoofdwaarborg, Hypo Care(+).

Ben je 50 jaar of jonger? En is je verzekerde kapitaal hoogstens 300.000 euro? Dan volstaat het om een vereenvoudigde medische vragenlijst in te vullen.

In alle andere gevallen vind je meer informatie in ons overzicht met segmentatiecriteria en in de fiche.

PREMIES

Premiebedrag hangt onder andere af van:

 • leeftijd bij onderschrijving
 • rookgedrag
 • frequentie van betaling:
  • maandelijks: uitsluitend via domiciliëring
  • jaarlijks: via domiciliëring of overschrijving

Aarzel niet en vraag aan je makelaar een offerte om jouw exacte premie, aangepast aan je persoonlijke situatie, te kennen.

FISCALE KADERS

De waarborg volgt hetzelfde kader als je hoofdwaarborg, Hypo Care(+).

OPTIE HYPO CARE +: GRATIS PREVENTIEF GEZONDHEIDSONDERZOEK

Kies je voor Hypo care +, dan mag je om de 3 jaar gratis een preventief bloed- en urineonderzoek laten uitvoeren. Zo volg je je gezondheid op de voet en ontdek je tijdig mogelijke medische problemen.

 • Je kiest zelf je labo
 • Wij hoeven de resultaten niet te kennen

Er zijn diverse formules voor de premiebetaling

 • Optimal (standaard): we optimaliseren de duur van de premiebetaling.
 • Relax: met deze unieke formule spreid je de premie over de volledige duur van je hypotheek. Op jaarbasis betaal je dan een lagere premie. Bovendien krijg je een minimum verzekerd kapitaal, waardoor je beter verzekerd bent.

Let op: Relax past niet in het fiscale regime ‘enige en eigen woning’.

 • Budget: stem de premiebetaling af op de jaarlijkse premie die je wil betalen.
 • Classic: je betaalt de premie gedurende 2/3 van de duur van de verzekering.

Mogelijke betaaltypes voor de premie:

 • Koopsom: je betaalt de volledige premie in 1 keer
 • Vaste premie: je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant
 • Risicopremies: de premie evolueert mee met jouw leeftijd

Voor de frequentie kan je kiezen voor maandelijkse betalingen via domiciliëring, of jaarlijks via domiciliëring of overschrijving.

Ben je 50 jaar of jonger? En is je verzekerde kapitaal hoogstens 300.000 euro? Dan volstaat het om een vereenvoudigde medische vragenlijst in te vullen.

Nog geen klant?

find a broker pane

Vind een makelaar in je buurt en sluit je aan!

Vind een makelaar

 

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Hypo care (+).

doc

Algemene Brochure Overlijdensverzekering

doc

Financiële infofiche Hypo Care
 

doc

Financiële infofiche Hypo Care +
 

doc

Algemene voorwaarden Hypo Care

 

doc

Algemene voorwaarden Hypo Care +

 

doc

Aanvullende algemene voorwaarden waarborg arbeidsongeschiktheid Hypo Care / Hypo Care +

doc

Aanvullende algemene voorwaarden Cancer care

doc

Algemene voorwaarden - voorlopige dekking overlijden door ongeval

Wettelijke info

 • Hypo care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Looptijd van je contract: minimum 5 jaar en maximaal 40 jaar
 • Type financieel product: Tak 21 (geen spaarproduct)

 • Toepasselijk recht: Belgisch recht

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.