Zijn we te vastgeroest om te veranderen?

We houden niet van verandering en leiden ons leven het liefst volgens een traditioneel en vertrouwd patroon. Uit het eerste vooronderzoek rond ‘Langer Leven’ blijkt dat we gemiddeld genomen graag 16% van onze tijd willen studeren, 33% willen werken, 21% willen zorgen voor kinderen en familie en 30% willen doorbrengen in rust of pensionering. De vraag is maar hoe houdbaar dat is.

Maar hoe komt het dat verandering soms op verzet stoot en zo moeilijk is? Zelfs wanneer we weten dat het eigenlijk niet langer zo verder kan, blijven we halsstarrig vasthouden aan wat we kennen. Professor Katleen De Stobbeleir, Full Professor & Partner in Leadership aan de Vlerick Business School, is gespecialiseerd in duurzame loopbanen en wendbare organisaties verklaart een en ander*.

langer leven vastgeroest
In dit artikel

  Katleen erkent dat de Belg niet houdt van verandering: “Dit is geen typisch Belgisch fenomeen. De mens is een zekerheidsdier en in onzekere tijden houden we vast aan onze aloude succesformules. En die stellen we jammer genoeg maar zelden in vraag. Wie wel durft af te wijken van de begane paden en niet onmiddellijk goed terecht komt, zien we snel als iemand die faalt. Om die stempel te vermijden, klampen we ons vast aan structuren die in het verleden hun succes en welslagen hebben bewezen. Ook al is dat misschien niet wat ons als individu het gelukkigste zal maken. Op die manier is duurzame verandering natuurlijk moeilijk te weeg te brengen.”

  Er zijn wel enkele factoren die verandering kunnen stimuleren:

  1. Er is een verschil tussen omgaan met een verandering vanuit eigen keuze of een opgelegde verandering. Wanneer iemand zelf voor verandering kiest, zal hij of zij gemotiveerder zijn om die verandering tot een goed einde te brengen dan wanneer die opgelegd is. Daarom is het belangrijk om voor jezelf een plan te maken en na te denken over wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Dat plan laat je toe om onafhankelijk van anderen je keuzes in het leven gericht te maken.
  2. Verandering kan vanuit de buik van een maatschappij ontstaan, denk maar aan Martin Luther King die een hele maatschappelijke revolutie in gang zette, of Greta Thunberg die wereldwijd de klimaatrevolutie op gang trok. Maar om het concreet te maken, heb je sterke beleidsmakers nodig. 
  3. Een duidelijk en helder kader is essentieel. Op maatschappelijk niveau is het uiterst belangrijk dat beleidsmakers heldere, duidelijke en transparante beslissingen nemen en deze ook zo communiceren.
  4. Een verandering moet rechtvaardig aanvoelen om op begrip te kunnen rekenen bij de burger. Vandaar dat aanpassingen van de pensioenleeftijd zo delicaat zijn in België.
  5. Urgenties creëren opportuniteiten - Meestal komt verandering in een stroomversnelling terecht wanneer de urgentie groter wordt, en wanneer het individu geraakt wordt. Zo zien vele bedrijven door de coronacrisis nu in dat homeworking toch haalbaar is en zelfs succesvol kan zijn. Ook ondernemingen worden gestimuleerd om te innoveren. Grote externe veranderingen creëren vaak duurzaam draagvlak. 
  6. "The proof of the pudding is in the eating." – Wie een eerste positieve ervaring kan opdoen met iets nieuws, zal sneller geneigd zijn om die in de toekomst te herhalen of de verandering te aanvaarden. Daarbij kan het opleggen van verandering door middel van een duidelijk (wettelijk) kader helpen. 
  7. Lead by example. Mensen hebben een voorbeeld nodig. Daarom moeten we rolmodellen, mensen die het durven anders aan te pakken, meer in de verf zetten. Beleidsmakers hebben daar ook een essentiële rol in te spelen. ’s Nachts 20 uur onderhandelen mag niet de maatstaf worden voor succes, ook zij kunnen aantonen dat zijpaden bewandelen succesvol kan zijn. 

  Meer weten? Recent schreef Katleen De Stobbeleir samen met Decaan Marion Debruyne ‘Making your way’, een boek waarin de twee vrouwen 15 hardnekkige mythes op het pad naar succes en geluk in leven en werk ontrafelen. Een goede start om kennis te maken met loopbanen en levenskeuzes die afwijken van het traditionele.

  Wil je jouw visie op lang en gelukkig leven delen? Neem dan deel aan ons onderzoek.

   
  Deel dit artikel