Wat is voordeliger: een IPT of een liquidatiereserve?

De vennootschapsbelasting werd met ingang van 2018 verlaagd en zal ook volgend jaar verder naar beneden gaan. Voor kmo’s is er nog een extra verlaagd tarief mogelijk, als ze aan bepaald voorwaarden voldoen. Dit geeft je bijvoorbeeld de kans om een grotere liquidatiereserve aan te leggen. Is dit de voordeligste manier om als zelfstandige het geld uit je vennootschap naar jouw privézijde over te hevelen? Of bereik je een beter resultaat als je de winst in je vennootschap als backservice zou storten in je IPT?

bbm_169937613_22_edit.jpg
In dit artikel

  Hoe werkt een liquidatiereserve?

  Kleine vennootschappen kunnen (een gedeelte van) hun winst na belasting gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen. Er wordt dan wel een anticipatieve heffing van 10% toegepast, maar bij de latere vereffening van de liquidatiereserve is er een lagere roerende voorheffing verschuldigd. Concreet bedraagt die roerende voorheffing 5% als er minstens 5 jaar gewacht wordt met de uitkering van de liquidatiereserve. Keer je de liquidatiereserve uit vooraleer de termijn van 5 jaar verstreken is, dan bedraagt de roerende voorheffing 17 of 20%. 

  Wat is de impact van de verlaagde vennootschapsbelasting op de liquidatiereserve?

   

  Kmo-tarief vennootschapsbelasting

  Normaal tarief vennootschapsbelasting

  Winst van de vennootschap vóór belastingen

  € 50.000

  € 50.000

  Vennootschapsbelasting

  € 10.200 (20,40%)

  € 14.790 (29,58%)

  Winst van de vennootschap na belastingen

  € 39.800

  € 35.210

  Maximale liquidatiereserve (winst na belasting / 1,1)

  € 36.181,81

  € 32.009,10

  Anticipatieve heffing (10%)

  € 3.618,18

  € 3.200,91

  Liquidatiereserve

  € 32.563,63

  € 28.808,19

  Uitkering na 5 jaar aan privé

  € 30.935,45

  € 27.367,78

  Met andere woorden, afhankelijk van het niveau van de vennootschapsbelasting (20,40% of 29,58%) blijft er na vijf jaar respectievelijk € 30.935,45 of  € 27.367,78 over (een verschil van € 3.567,67) om uit te keren aan je privévermogen. De lagere vennootschapsbelasting zorgt er dus voor dat je privé meer overhoudt.  

  Individuele Pensioentoezegging (IPT)

  Een individuele pensioentoezegging is enkel voorbehouden voor zelfstandigen die met een vennootschap werken. Een belangrijk voordeel van de IPT is dat de vennootschap de premies betaalt en deze kan aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat er sprake is van een regelmatig loon en de 80%-regel nageleefd wordt. 

  Je kan in het kader van een IPT ook een backservice storten: dat is een inhaalstorting voor nog onbenutte fiscale ruimte uit het verleden. Stel nu dat je vennootschap een winst vóór belasting zou hebben van € 50.000 en je dat bedrag volledig zou storten in je IPT onder de vorm van een backservice. Ben je dan voordeliger af dan via een liquidatiereserve?

  We moeten twee aspecten onderscheiden als we op deze vraag willen antwoorden. Eerst en vooral is er de fiscale bonus die je geniet doordat de storting van de backservice integraal afgetrokken wordt van de winst. Hierdoor geniet je een belangrijk voordeel: de vennootschapsbelasting valt immers weg. Dat fiscaal voordeel heb je niet als je voor een liquidatiereserve kiest.

  Daarnaast is er de vraag of je op het einde van de rit meer overhoudt privé via je IPT dan via een liquidatiereserve. We vergelijken hierbij twee scenario’s: één waarbij je € 50.000 stort op je 40steen het andere scenario waarbij de storting gebeurt op je 50ste. We gaan daarbij uit van een instapkost van 1% en een jaarlijks rendement van je IPT van 2%.

   

  Storting backservice van € 50.000 in je IPT 

  op 40-jarige leeftijd

  Storting backservice van € 50.000 in je IPT 
  op 50-jarige leeftijd

  Storting backservice

  € 50.000

  € 50.000

  Na aftrek van premietaks (4,4%)

  € 47.892,72

  € 47.892,72

  Na aftrek van instapkost (1%)

  € 47.413,79

  € 47.413,79

  Eindkapitaal op 67 jaar

  € 70.874,15

  + € 10.055,81 winstdeelname

  € 61.069,93 

  + € 5.320,83 winstdeelname

  Na aftrek van 

  • eindbelasting van 3,55% Riziv-bijdrage en 2% solidariteitsbijdrage op het kapitaal + winstdeelname
  • eindbelasting van 10% enkel op kapitaal (winstdeelname vrijgesteld)

  € 69.744,28

  € 56.938,02

  De bedragen die je op het einde van de rit, dus na 27 jaar (als je op je 40stede backservice gestort hebt) of na 17 jaar (storting op je 50ste), privé overhoudt, liggen bij een IPT een stuk hoger dan bij de liquidatiereserve. Maar dat zegt niet alles. De liquidatiereserve wordt na 5 jaar uitgekeerd tegen een voordelig tarief aan roerende voorheffing van 5% Als je vanaf dan de bedragen uit ons voorbeeld zou beleggen, dan hangt je eindkapitaal uiteraard af van je rendement. Hoeveel zou je eindkapitaal dan kunnen bedragen? In de tabel vergelijken we alle scenario’s met een rendement van 2 en 4% op jouw belegging.

  Leeftijd vandaag

  Wat doe je?

   

  Eindbedrag

  Je bent nu 40 jaar

  Liquidatiereserve uitgekeerd privé op 45 jaar en belegd tot je 67ste met een rendement van 2%

  Tegen normale vennootschapsbelasting

  (aanvangsbedrag = € 27.367,78)

  Rendement van 2%: € 42.310,03

   

  Rendement van 4%:

  € 64.859,42

   

  Liquidatiereserve uitgekeerd privé op 45 jaar en belegd tot je 67ste met een rendement van 2%

  Tegen verlaagde vennootschapsbelasting

  (aanvangsbedrag = € 30.935,45)

  Rendement van 2%: € 47.825,58

   

  Rendement van 4%:

  € 73.314,50

   

  Backservice gestort in je IPT op je 40ste

  (jaarlijks rendement van 2%)

   

  € 69.744,28

  Je bent nu 50 jaar

  Liquidatiereserve uitgekeerd privé op 55 jaar en belegd tot je 67ste met een rendement van 2%

  Tegen normale vennootschapsbelasting

  (aanvangsbedrag = € 27.367,78)

  Rendement van 2%: € 34.708,96

   

  Rendement van 4%:

  € 43.816,70

   

  Liquidatiereserve uitgekeerd privé op 55 jaar en belegd tot je 67ste met een rendement van 2%

  Tegen verlaagde vennootschapsbelasting

  (aanvangsbedrag = € 30.935,45)

  Rendement van 2%: € 39.233,63

   

  Rendement van 4%:

  € 49.528,65

   

  Backservice gestort in je IPT op je 50ste

  (jaarlijks rendement van 2%)

   

  Rendement van 2%: € 56.938,02

  Als het rendement van je belegde liquidatiereserve 2% bedraagt, dan komen de eindbedragen niet in de buurt van die via je IPT. Logisch, want de inleg was een stuk lager. 

  Slaag je erin om jaarlijks een rendement van 4% te behalen op de belegging van je liquidatiereserve, dan blijven de eindbedragen via je IPT hoger. Tenzij in het scenario waarbij je op je 45steal een liquidatiereserve uitkeert en vanaf dan jaarlijks 4% rendement haalt tot je 67ste. Geen sinecure in deze tijden van lage rentestanden …  Bovendien moet je, als je privé belegt, naargelang het product ook nog rekening houden met taksen, zoals roerende voorheffing, beurstaks, effectentaks, premietaks …

  De conclusie …

  Het eindverdict luidt dat een backservice van een IPT in de meeste gevallen de voordeligste oplossing is, omdat je

  • een mooi fiscaal voordeel geniet (vennootschapsbelasting)
  • al een hoog rendement nodig hebt om er beter uit te komen via je liquidatiereserve.

  Dit neemt natuurlijk niet weg dat je, eenmaal de mogelijkheden voor een backservice opgesoupeerd zijn, alsnog voor een liquidatiereserve kunt kiezen. Het zal netto interessanter zijn dan een dividend.

  Voor de volledigheid geven we nog even mee dat het bij een IPT ook mogelijk is om in tak 23 te investeren, waarbij je rendement gelinkt is aan de resultaten van één of meerdere beleggingsfondsen. Op die manier krijg je mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan de 2% in ons voorbeeld, maar loop je natuurlijk ook een zeker beleggingsrisico. Daarnaast blijft er, als je kiest voor een liquidatiereserve, steeds een klein gedeelte van de winst na belasting in je vennootschap zitten. Dat kan je op een later moment (bv. bij de liquidatie zelf) alsnog naar je privézijde overhevelen.


  Ontdek hier de IPT van NN.

  Deel dit artikel