Waarmee ben je als bedrijfsleider beter af: een aanvullend pensioen of een hoger dividend?

gettyimages-702545303.jpg

Wil je als zelfstandige, naast je loon, meer middelen uit je vennootschap halen, dan kan je een dividend laten uitkeren. Je kan ook kiezen voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Wat is het voordeligst?

Aanvullend pensioen

Dat je als zelfstandige maar beter zelf spaart voor een financieel zorgeloze oude dag, is bekend. Je kan kiezen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Bij een VAPZ stort je doorgaans zelf de bijdragen (het kan ook door de vennootschap, maar dan moet er een voordeel van alle aard aangegeven worden), bij een IPT is het de vennootschap die de premies stort. Je bent in beide gevallen wel zelf de begunstigde.

Interessant is dat zowel het VAPZ als de IPT fiscaal zeer voordelig zijn. Via een VAPZ betaal je minder sociale bijdragen en minder belastingen, terwijl een IPT ook premies kan storten voor de fiscale ruimte die je nog hebt voor de voorbije tien jaar (ook backservice genoemd). Het feit dat je de premies bij een IPT niet zelf moet storten, is natuurlijk ook belangrijk. Bovendien kan de vennootschap de gestorte premie voor een IPT integraal fiscaal aftrekken, als de 80%-regel gerespecteerd wordt en je een regelmatige bezoldiging ontvangt

Dividenden: roerende voorheffing

De uitkering van een dividend is een bekende manier om op een eenvoudige manier geld uit de vennootschap te halen. Vandaag bedraagt de roerende voorheffing op het merendeel van de dividenden maar liefst 30%. Dat weegt dus zwaar door. In bepaalde gevallen is er wel nog een tarief van 15% mogelijk.

Conclusie

De hoge roerende voorheffing op een dividend maakt dat de opbouw van een aanvullend pensioen via een individuele pensioentoezegging jou als bedrijfsleider netto veel meer zal opleveren dan een hoger dividend. Wel is het zo dat een aanvullend pensioen pas op latere leeftijd naar je privékant komt. Je aanvullend pensioenkapitaal krijg je maar als je met wettelijk pensioen gaat of voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen. Wel kan je voordien een voorschot opnemen met het oog op een vastgoedproject.


Als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen: hoe doe je dat?