Geniet dankzij een vastgoedproject vervroegd van jouw pensioenkapitaal

BUllet credit blog

Dankzij jouw aanvullend pensioenplan kan je met een gerust hart op pensioen. Je moet echter wachten tot jouw pensioenleeftijd om te kunnen genieten van het gespaarde geld. Het aanvullend pensioenbedrag wordt pas uitgekeerd op het moment dat je effectief op pensioen gaat. Er is echter één uitzondering om het geld van jouw aanvullend pensioenspaarcontract vroeger te gebruiken. De wetgever maakt het mogelijk om het kopen, bouwen of verbouwen van een onroerend goed gelegen in de Europees Economische Ruimte (EER) te financieren met een tweede pensioenpijlercontract zoals een groepsverzekering, VAPZ of IPT. Het kan zowel gaan om de gezinswoning, een tweede verblijf of een vastgoedinvestering. Op die manier kan je je  actieve loopbaan rustig laten landen.

Je beschikt over drie mogelijkheden om vóór je wettelijke pensioenleeftijd al voordeel te halen uit de opgebouwde reserves van je groepsverzekering of pensioenplan. Dat spaargeld kan je gebruiken voor je gezinswoning om een comfortabeler leven te leiden naar het einde toe van je carrière, om te genieten van gelukzalige momenten in je tweede verblijf of om te investeren in vastgoed dat zal zorgen voor een aanvulling op jouw wettelijk pensioen.         

1. Inpandgeving van jouw aanvullend pensioen om de financiële impact van het hypothecair krediet te beperken

Bij een hypothecaire lening wordt er een hypothecaire inschrijving genomen op jouw woning. Indien je de lening niet kan terugbetalen, kan de woning door de kredietinstelling verkocht worden. Financiële instellingen zijn streng bij de acceptatie van een hypothecaire lening en kennen slechts een lening toe tot een bepaalde bedrag van de waarde van de woning. Het bedrag van de lening gedeeld door de waarde van de woning noemt men de quotiteit. Hoe lager de quotiteit, hoe lager het tarief van de lening en hoe makkelijker de hypothecaire lening zal toegekend worden.

De leningsquotiteit kan verlaagd worden indien je andere onroerende of roerende goederen bijkomend in pand geeft, waardoor je in totaal ook meer kan lenen.

Een tweede pensioenpijlercontract is een roerend goed en vertegenwoordigt een geldwaarde. Dit bedrag kan gebruikt worden als bijkomend onderpand voor de terugbetaling van jouw hypothecair krediet.

Het aanvullend pensioenspaarcontract kan ook aangewend worden als overlijdensdekking en hiermee een alternatief bieden voor de schuldsaldoverzekering. Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die de bank zal vragen om af te sluiten bij een hypothecair krediet.

Je kan jouw aanvullend pensioen gebruiken als hefboom bij kredietonderhandelingen.

2. Een voorschot op jouw aanvullend pensioen opnemen en vervroegd genieten van het reeds gespaarde kapitaal

Bij een tweede pijlercontract kan de verzekeringsnemer vóór zijn pensioenleeftijd een voorschot opvragen om vastgoed te financieren. Dit is de enige mogelijkheid om dat geld vervroegd op te vragen.

Op die manier kan je bv. een tweede verblijf in Spanje aankopen met een voorschot op jouw groepsverzekering, VAPZ of IPT. Je kan ongeveer 60 tot 75% van de reserve van jouw aanvullend pensioen opnemen als vastgoedfinanciering. Het voorschot kan ook een aanvulling zijn op een hypothecaire lening.

Er wordt een voorschotakte opgemaakt tussen verzekeraar en verzekerings­nemer waarin de modaliteiten van het voorschot opgenomen worden. Op het voorschot zijn er eventueel interesten verschuldigd. Je kan het voorschot in de loop van het contract terugbetalen. Indien het voorschot niet terugbetaald is op de einddatum, wordt dit afgehouden van het eindkapitaal.

Het opnemen van het voorschot wordt niet aanzien als een gedeeltelijke afkoop van het contract. De totale kostprijs van een voorschot is meestal een stuk goedkoper dan die van een hypothecaire lening omdat er hier geen sprake is van een notariële kredietakte en een hypothecaire inschrijving.

Lees ook Vastgoedfinanciering: is een voorschot op je IPT interessant of niet

3. Jouw aanvullend pensioen gebruiken om het kapitaal van de lening terug te betalen (vastgoedfinanciering met een bulletkrediet)

Je combineert een vaste termijnlening met een aanvullend pensioenspaarcontract van de tweede pensioenpijler.

Als je een vaste termijnlening (ook ‘bulletkrediet’ genoemd) aangaat bij een financiële instelling met enkel interest­betaling op het ontleende kapitaal, dan moet je het kapitaal op de einddatum in eenmaal terugbetalen.

Dit kapitaal kan samengesteld worden aan de hand van het aanvullend pensioenspaarontract. Het pensioenplan wordt dan in pand gegeven om het ontleende kapitaal van jouw hypothecair krediet opnieuw samen te stellen. De reserve hoeft dus niet onmiddellijk beschikbaar te zijn.

De groepsverzekering, VAPZ of IPT worden vaak aangewend om de terugbetaling van het kapitaal van de lening te garanderen. Het tweede pensioenpijler contract kan zowel beleggen in Tak 21 (gewaarborgd rendement) als in Tak 23 (rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen). Het bulletkrediet is een combinatie van een vaste termijnlening en een aanvullend pensioenspaarontract. De kredietnemer betaalt enkel intresten en geen kapitaal waardoor de maandlast privé zal dalen. De premie voor het tweede pijlercontract wordt betaald door de werkgever of de vennootschap.

Op die manier kan de periodieke premie voor het toegevoegde verzekeringscontract dat dient voor de wedersamenstelling van het krediet bij een zelfstandige met vennootschap, door het bedrijf worden betaald. De maandelijkse intresten op het totale geleende bedrag worden privé betaald. Dit zal voor de zelfstandige bedrijfsleider goedkoper zijn dan een klassieke lening bij de bank privé af te sluiten. Het is een flexibele kredietoplossing voor de zelfstandig ondernemer. Bovendien is er een fiscaal voordeel privé in de personenbelasting en voor de onderneming in de vennootschapsbelasting.

Dit bulletkrediet kan eventueel gecombineerd worden met het opnemen van voorschotten in het tweede pijlercontract. Met de voorschotten betaalt men dan een deel van het kapitaal van de lening vervroegd terug waardoor de intrestlast zal dalen.

Met een bulletkrediet kan je via jouw werkgever of via jouw bedrijf voordelig privé vastgoed aankopen, ook in het buitenland.

Meer weten ? Bulletkrediet voor bedrijfsleiders 


Wacht niet tot je pensioen om nu al van je opgebouwde spaarkapitaal te genieten.

Laat je beroepscarrière een zachte landing nemen door optimaal gebruik te maken van jouw tweede pijlercontract om onroerend goed te verwerven.

Dankzij een tweede pensioenpijlercontract kan je het geld van jouw aanvullend pensioen vervroegd gebruiken om in vastgoed te investeren. Op die manier zorg je voor een comfortabele aanvulling van jouw wettelijk pensioen en verzeker je je van een lang en gelukkig leven.


Als het gebruik van jouw pensioenplannen mogelijkheden biedt, dan moet er een oplossing op maat worden uitgewerkt in functie van jouw persoonlijke situatie en jouw vastgoedproject.

Een onafhankelijke makelaar kan je hierbij helpen.