Geniet vervroegd van jouw pensioenkapitaal dankzij een vastgoedproject

Dankzij jouw aanvullend pensioenplan kan je met een gerust hart op pensioen. Je moet echter wachten tot jouw pensionering om te kunnen genieten van het gespaarde geld. Het aanvullend pensioenbedrag wordt pas uitgekeerd op het moment dat je effectief op pensioen gaat. Er bestaat echter één uitzondering om het geld van jouw aanvullend pensioenspaarcontract vroeger te gebruiken: de wetgever maakt het mogelijk om het kopen, bouwen of verbouwen van een onroerend goed gelegen in de Europees Economische Ruimte (EER) te financieren met een tweede pensioenpijlercontract, zoals een groepsverzekering, VAPZ of IPT. Het kan zowel gaan om de gezinswoning, een tweede verblijf als een vastgoedinvestering. Op die manier kan je je actieve loopbaan rustig laten landen.

Je beschikt over drie mogelijkheden om vóór je wettelijke pensioenleeftijd al voordeel te halen uit je groepsverzekering of pensioenplan. Zo kan je je pensioenplan gebruiken voor je gezinswoning om een comfortabeler leven te leiden naar het einde toe van je carrière, om te genieten van gelukzalige momenten in je tweede verblijf of om te investeren in vastgoed dat zal zorgen voor een aanvulling op je wettelijk pensioen.        

BUllet credit blog
In dit artikel

  1.

  Inpandgeving van je pensioenplan

  Bij een hypothecaire lening wordt er een hypothecaire inschrijving genomen op je woning. Als je de lening niet kunt terugbetalen, dan kan de woning door de kredietinstelling verkocht worden. Financiële instellingen zijn streng bij de acceptatie van een hypothecaire lening en kennen slechts een lening toe tot een bepaald bedrag van de waarde van de woning. Het bedrag van de lening gedeeld door de waarde van de woning noemt men de quotiteit. Hoe lager de quotiteit, hoe lager het tarief van de lening en hoe makkelijker de hypothecaire lening zal toegekend worden.

  De leningsquotiteit kan verlaagd worden als je andere onroerende of roerende goederen bijkomend in pand geeft, waardoor je in totaal ook meer kan lenen. Een pensioenplan is een roerend goed en vertegenwoordigt een geldwaarde. Dit bedrag kan gebruikt worden als bijkomend onderpand voor de terugbetaling van je hypothecair krediet. Je kan je aanvullend pensioen dus gebruiken als hefboom bij kredietonderhandelingen.

  Het pensioenplan kan ook gebruikt worden als overlijdensdekking en hiermee een alternatief bieden voor je schuldsaldoverzekering. Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die de bank je zal vragen om af te sluiten als je een hypothecair krediet wenst.

  2.

  Een voorschot op je aanvullend pensioen

  Je kan ook een voorschot op je pensioenplan in de tweede pijler opvragen om vastgoed te financieren.

  Op die manier kan je bv. een tweede verblijf in Spanje aankopen met een voorschot op jouw groepsverzekering, VAPZ of IPT. Je kan ongeveer 60 tot 75% van de reserve van jouw aanvullend pensioen opnemen als vastgoedfinanciering. Het exacte percentage verschilt tussen verzekeraars. Het voorschot kan ook een aanvulling zijn op een hypothecaire lening.

  Er wordt een voorschotakte opgemaakt tussen jou en de verzekeraar, waarin de modaliteiten van het voorschot opgenomen worden. Op het voorschot zijn er eventueel interesten verschuldigd. Je kan het voorschot in de loop van het contract terugbetalen. Is het voorschot niet terugbetaald op de einddatum, dan wordt dit afgehouden van het eindkapitaal.

  Het opnemen van het voorschot wordt niet aanzien als een gedeeltelijke afkoop van het contract. De totale kostprijs van een voorschot is meestal goedkoper dan die van een hypothecaire lening, omdat er hierbij geen sprake is van een notariële kredietakte en een hypothecaire inschrijving. Lees ook zeker dit artikel over vastgoedfinanciering via een voorschot op een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

  Vanaf 2022 moeten kredietverstrekkers zich voor het toekennen van een krediet baseren op een officieel schattingsverslag. Dit zorgt ervoor dat kredietnemers in bepaalde gevallen minder zullen kunnen lenen dan voorheen. Op zo’n moment kan een voorschot op een pensioenplan handig van pas komen.

  3.

  Je pensioenplan gebruiken om het kapitaal van je lening terug te betalen (vastgoedfinanciering met een bulletkrediet)

  Je combineert dan een vastetermijnlening met een aanvullend pensioenplan in de tweede pensioenpijler.

  Als je een vastetermijnlening of bulletkrediet aangaat bij een financiële instelling met enkel interestbetaling op het ontleende kapitaal, dan moet je het kapitaal op de einddatum in één keer terugbetalen. Dat gebeurt dan met de uitkering van je pensioenplan in de toekomst, bij je wettelijke pensionering. Hiertoe wordt jouw pensioenplan in pand gegeven voor het bulletkrediet. Je kan verschillende types van pensioenplannen in pand geven op voorwaarde dat de kredietgever dit aanvaardt: een groepsverzekering, VAPZ of IPT bijvoorbeeld. Zeker voor zelfstandigen is dit een interessante oplossing. Je betaalt voorlopig privé enkel intresten en het ontleende kapitaal wordt terugbetaald via je pensioenplan. Als dat gaat om een IPT, dan is het zelfs je vennootschap die de premies hiervoor betaalt. In het geval van een werknemer is het voordeel gelijkaardig, als (een groot deel van) de premies voor de groepsverzekering betaald worden door de werkgever.  Om er meer over weten :

  Deel dit artikel