Mypension.be: het is nu mogelijk zijn eigen pensioendossier online te raadplegen

Wij hebben reeds gezien dat de Rijksdienst voor Pensioenen een tijdje geleden de eerste "Pensioenpunten" geopend had.

In dit artikel

  Nu krijgen de (toekomstige) gepensioneerden er een nieuw instrument bij. De Rijksdienst voor Pensioenen heeft inderdaad een nieuwe website ingehuldigd: "MyPension.be". Hierdoor kunt u online toegang krijgen tot uw eigen pensioendossier. Deze interactieve website maakt het voor werknemers en gepensioneerde werknemers en zelfstandigen mogelijk de evolutie van hun pensioen te volgen.

  De toegang tot MyPension gebeurt via de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (www.onprvp.fgov.be of www.mypension.be). Het is echter nodig over een kaartlezer voor elektronische identiteitskaart te beschikken, maar zo is een beveiligde raadpleging verzekerd.

  Voor de toekomstige gepensioneerden
  Het is voortaan mogelijk snel toegang te krijgen tot de gegevens van zijn eigen pensioendossier, maar ook om verschillende administratieve stappen te ondernemen. De 3.500.000 werknemers kunnen voortaan de gegevens van hun loopbaan raadplegen in verband met hun pensioen, een simulatie van het bedrag van hun pensioen krijgen op basis van de gegevens van hun loopbaan en de evolutie van hun pensioenaanvraag in "real time" volgen. Daarenboven kan men nu zijn contactgegevens aanpassen en een elektronische versie van de briefwisseling met de RVP raadplegen.

  Ook voor de gepensioneerden
  De 1.900.000 gepensioneerde werknemers en zelfstandigen kunnen eveneens gebruikmaken van deze nieuwe website. Zij kunnen de datum van de volgende storting van hun pensioen vernemen, de verdeling van de ontvangen bedragen raadplegen en een aanvraag indienen om de briefwisseling van de RVP elektronisch op hun e-mailadres te ontvangen. Zij kunnen er eveneens een elektronische versie van hun briefwisseling met de RVP terugvinden en hun contactgegevens aanpassen of het bankrekeningnummer voor de storting van hun pensioen wijzigen.

  Het is natuurlijk steeds mogelijk meer informatie te krijgen op de groene lijn van de Rijksdienst voor Pensioenen op het gratis nummer 0800 50 256 (in de week van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00).

  Deel dit artikel