Hoe pensioensparen via de werkgever?

We herhalen het tot vervelens toe: het wettelijke pensioen zal voor de meeste mensen niet volstaan om hun levensstandaard op peil te houden. Voor werknemers bestaat er een gunstig systeem om hun pensioen te verhogen: het pensioensparen via de werkgever. We hebben het hier over de tweede pensioenpijler voor de loontrekkenden.

In dit artikel

  Een interessant uitgesteld loon
  Vele werkgevers bieden hun werknemers een pensioenplan aan. Dit is eigenlijk een interessante vorm van uitgesteld loon. Elke maand legt de werkgever een kleine som opzij die op de lange duur - op het ogenblik van de pensionering van de werknemer - een heel interessant bedrag kan vormen. In sommige gevallen kan de werknemer ook zelf tot deze som bijdragen. Het kan ook gebeuren dat de werknemer zelf alles betaalt, en dat de werkgever slechts het administratieve deel voor zijn rekening neemt. Ook dit kan gunstig zijn, omdat de werkgever bij de verzekeraar vaak aanrekkelijke tarieven kan krijgen.  Een van de interessante aspecten van deze vorm van sparen is de fiscale behandeling.  Het kost de werkgever inderdaad minder belastingen wanneer hij premies in een groepsverzekering stort, dan wanneer hij een loonsverhoging geeft.  En ook de werknemer geniet een belastingvoordeel van 30% op de premies die hij zelf betaalt. Voor de werknemer is er wel één groot verschil: hij ontvangt het geld van dit extralegaal voordeel slechts op het ogenblik dat hij met pensioen gaat.

  Deze tweede pensioenpijler kan twee verschillende vormen aannemen. Vooreerst hebben we de pensioenfondsen of groepsverzekeringen die aan alle personeelsleden van een zelfde werknemerscategorie worden aangeboden. Dit is een belangrijke voorwaarde: een werkgever is helemaal niet verplicht alle werknemers hiervan te laten profiteren, maar wel iedereen die deel uitmaakt van de gekozen categorie(ën).  Het kan dus geen premie of beloning zijn voor bepaalde goede elementen.  Toch bestaan er daarnaast ook individuele pensioentoezeggingen voor een deel van het personeel, meestal kaderleden.  Vermits dit niet aan de voorwaarden beantwoordt, mag dit ook geen groepsverzekering genoemd worden; in de boekhouding wordt het vermeld als "interne provisie".

  Bijkomende waarborgen
  Het hoofddoel van pensioensparen is natuurlijk een pensioenkapitaal op te bouwen. Daarnaast kunnen sommige werkgevers ook bijkomende waarborgen aanbieden. Het kan hier gaan om een hospitalisatieverzekering, een levensverzekering, een rente in geval van arbeidsongeschiktheid of zelfs een verzekering tegen inkomensverlies.

  En als u van werkgever verandert?
  Het pensioensparen via de werkgever is een eenvoudig systeem, zolang u bij dezelfde werkgever blijft. Maar vandaag maken de meeste mensen hun carrière niet meer bij een en dezelfde werkgever. Wat gebeurt er nu indien u van werkgever verandert?  In dat geval zijn er drie mogelijkheden. Ofwel laat u het geld bij de verzekeraar van uw vorige werkgever.  Ofwel kunt u het geld overdragen naar de verzekeraar van uw nieuwe werkgever, voor zover deze ook een zelfde type van pensioensparen aanbiedt. Het is ook mogelijk het geld over te dragen naar een zogenaamde gemeenschappelijke kas. De beste keuze zal afhangen van de juiste situatie. Het is dus aangewezen zich op dat ogenblik goed te informeren.

  Men mag gerust zeggen dat het pensioensparen via de werkgever een zeer interessante vorm van aanvullend pensioen is, dat misschien niet altijd naar waarde geschat wordt, vooral bij de jongere werknemers.

  Deel dit artikel