Gewaarborgd inkomen fiscaal aftrekbaar voor zelfstandige?

Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt het inkomen van de zelfstandige als hij door een ziekte of een ongeval zijn job niet kan uitoefenen. De premies die hij betaalt, zijn onder meer afhankelijk van zijn leeftijd en zijn beroep. Maar kan hij er ook een fiscaal voordeel mee doen?

In dit artikel

    De premies die een zelfstandige betaalt voor een gewaarborgd inkomen zijn afhankelijk van zijn leeftijd en beroep, maar ook van het verzekerde kapitaal en de voorziene wachttijd. Ook het bedrag dat een zelfstandige wilt ontvangen bij arbeidsongeschiktheid heeft een invloed op de premie.

    Zelfstandigen kunnen alle premies fiscaal aftrekken als professionele kosten voor zover de premie een rente waarborgt die maximaal 100% van het inkomen dekt (rekening houdend met de wettelijke tussenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid en alle andere rentes die verzekerd werden). Bovendien wordt de uitkering minder zwaar belast, aangezien het geldt als een vervangingsinkomen.

    Deel dit artikel