Aanvullend pensioen via de werkgever: wat verandert er voor jongere werknemers?

Als je later met pensioen gaat, wil je je levensstandaard kunnen behouden. Maar met je wettelijk pensioen alleen zal dat niet lukken. De inkomensdaling na je pensionering zal immers redelijk groot zijn. Om die kloof op te vangen, is er het aanvullend pensioen. Dat kan je zelf bijeensparen (de zgn. derde pensioenpijler) of via je werkgever (de tweede pijler). Welnu, in die aanvullende bedrijfspensioenen zijn recent een aantal belangrijke wetsaanpassingen goedgekeurd. 

bbm_169270324_20.jpg
In dit artikel

  De regering wil de opbouw van aanvullende pensioenen verder stimuleren. Vandaag genieten al heel wat werknemers van een aanvullend pensioenplan via hun werkgever onderschreven bij een verzekeraar of een pensioenfonds. Geschat wordt dat om en bij zeven werknemers op tien een pensioenplan hebben via het bedrijf. In het kader van een verdere veralgemening van deze tweede pensioenpijler is onlangs een wet goedgekeurd die enkele belangrijke aanpassingen voorziet in de Wet op de Aanvullende Pensioenen. 

  Concreet gaat het over twee nieuwigheden:

  • De minimumleeftijd om toegang te krijgen tot een pensioenplan verdwijnt.
  • Ook de minimumanciënniteit van 1 jaar om rechten op te bouwen, wordt afgeschaft. 

  Beide wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2019.

  Leeftijdsvoorwaarde valt weg

  Vandaag bevatten heel wat reglementen van aanvullende pensioenplannen nog een leeftijdsvoorwaarde, die stelt dat werknemers 25 jaar moeten zijn vooraleer ze kunnen toetreden tot het pensioenplan. Deze leeftijdsbeperking vervalt. Voortaan zullen ook jongere werknemers dus al toegang krijgen tot het aanvullend pensioenplan. 

  Een concreet voorbeeld. Je wordt vandaag als 21-jarige aangeworven door een bedrijf dat een groepsverzekering onderschreven heeft voor alle werknemers. Pas vanaf je 25ste zal je daadwerkelijk aangesloten worden, omdat het reglement van de groepsverzekering dit voorziet. Vanaf 1 januari 2019 treed je onmiddellijk toe tot de groepsverzekering, ook al ben je dan nog steeds geen 25.

  Meteen rechten opbouwen

  Een tweede beperking, die eiste dat werknemers een jaar in dienst moesten zijn vooraleer ze daadwerkelijk recht krijgen op de in het pensioenplan opgebouwde reserve, vervalt eveneens. Wie minder dan een jaar in dienst was, was het voordeel van de betaalde werkgeversbijdragen gewoon kwijt. Dat verandert binnenkort. Werknemers die maar gedurende korte tijd in dienst blijven bij een bedrijf en daar een groepsverzekering hadden, zullen hun opgebouwde rechten vanaf dag 1 dus volledig behouden. Ook deze aanpassing gaat in op 1 januari 2019.

  Deel dit artikel