4 Kosten bij successie of een erfenis

Veel mensen willen bij hun overlijden iets aan hun dierbaren nalaten. Dat kan bijvoorbeeld via een testament of een schenking. Maar welke kosten gaan daarmee gepaard? En wie moet hiervoor in de buidel tasten?

In dit artikel

  Successieverzekering en overlijdensverzekering: familie van elkaar? | NN Insurance Belgium

  Schenkingsrechten

  Wilt u goederen schenken, dan betaalt u daarop schenkingsrechten. Het is de begiftigde die deze rechten voor zijn rekening neemt, tenzij de schenker beslist om ze zelf te betalen. Een aantal variabelen hebben een impact op de schenkingsrechten. De woonplaats van de schenker is er daar een van. Waar de begiftigde woont of waar de goederen liggen, doet niet ter zake.

   

  Voor roerende goederen, zoals aandelen, juwelen,… gelden in Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest vaste tarieven. De tarieven voor onroerende goederen, zoals vastgoed, zijn daarentegen in de drie gewesten progressief. Dat betekent: hoe groter de waarde van de schenking, des te meer schenkingsrechten u betaalt.

  Ook de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde speelt een rol. Hoe nauwer de familiale band tussen de schenker en de begiftigde, des te lager de schenkingsrechten.

   

  Successierechten

  Uw erfgenamen betalen successierechten op uw nalatenschap. Bij successierechten spelen drie factoren mee:

   

  • de woonplaats van de overledene
  • de graad van verwantschap
  • de waarde van de erfenis

  Allereerst zijn successierechten regionaal gebonden. Voor de drie gewesten gelden er andere tarieven. Daarnaast geldt ook hier: hoe nauwer de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde, des te lager de successierechten. De tarieven zijn ten slotte progressief: hoe hoger de waarde van uw erfenis, hoe meer successie u betaalt.

   

  Notariskosten

  Doorgaans betaalt de begiftigde de notariskosten, tenzij de schenker hier anders over beslist en ze zelf betaalt. Die notariskosten omvatten onder meer de dossierkosten, de aktekosten en het ereloon van de notaris. Soms zijn de notariskosten onderhandelbaar.

   

   

  Registratierechten

  De overheid is er vaak als de kippen bij als goederen via successie van eigenaar veranderen. Concreet heft de overheid een belasting als u een akte laat registreren. De tarieven zijn ook hier regionaal bepaald. Elk gewest stelt zijn eigen voorwaarden op en beslist ook zelfstandig over een mogelijke vrijstelling.

   

  Meer weten over successie?

   

  Alles wat je al wilde weten over successie, lees je hier

  Alles wat je moet weten over successie

   

  Deel dit artikel