Welk verband is er tussen inflatie en rente?

Een lage inflatie zorgt ervoor dat er aan onze koopkracht bijna niet geknaagd wordt. Maar uitgeven is niet het enige wat we met geld kunnen doen!  Een grootschalige enquête heeft trouwens onlangs bevestigd dat het cliché dat de Belg een grote spaarder is, grotendeels klopt.  Toch heeft de schuldencrisis het spaargeld van de meeste Europeanen flink aangetast. Er staat bijgevolg minder geld op de spaarboekjes, nochtans blijft de rente laag.  Hoe kan dit, vermits, normaal gezien, wat niet in overvloed aanwezig is (in casu, spaargeld), aan waarde wint?  Hoe zit het nu met het verband tussen inflatie en rente? Is er wel een relatie?

In dit artikel

  Een rechtstreeks en een onrechtstreeks verband
  Door de crisis vertraagt de economie, dat weten we. In crisistijd is er geen grote vraag naar goederen, dus zal de inflatie, zoals nu, laag liggen. In crisistijd is het ook gevaarlijk om te ondernemen. Om de economie aan te wakkeren, wil men het geld, dat nodig is om te ondernemen, goedkoper maken.  Daarom heeft de Europese Centrale Bank de rente op een historisch laagtepunt (0,5 %) geplaatst. En dit heeft een grote invloed op de rente die door de andere banken gegeven wordt.  Daardoor is het nu interessant om geld te lenen.  Maar niet om geld opzij te leggen, vermits het weinig opbrengt.

  Een ongewone situatie
  De daling - door de crisis - van het aanwezige volume aan spaargeld zou normaal tot gevolg moeten hebben dat de rente stijgt.  Voor onze beleidsmensen is het allerbelangrijkste echter de inflatie te beteugelen, ervoor te zorgen dat er geen te grote inflatie komt, omdat dit catastrofaal zou kunnen zijn voor een mogelijk herstel van de economie.  Zij willen de economie draaiende houden. Een lage rente lijkt het beste middel tegen zulk een grote inflatie.  Normaal zorgt een lage inflatie er ook voor, dat er meer spaargeld vrijkomt. En als er meer spaargeld voorhanden is, is het ook normaal dat dit op de rente drukt.  Dit alles verklaart waarom wij nu een lage rente hebben.

  Wat nu?
  De situatie is natuurlijk niet eenvoudig voor wie geld wenst te plaatsen. Het spaarboekje is op het ogenblik absoluut niet interessant. We zitten zelfs in een situatie waarbij de (lage) inflatie toch hoger ligt dan de (nog lagere) rente. Vermits het geld dus minder opbrengt dan de inflatie, verliest men op zijn spaargeld.

  Nochtans kunnen sommigen van deze situatie gebruik maken om er baat uit te halen: zo kan het interessant zijn om een lening vroegtijdig terug te betalen of een hypothecaire lening te herfinancieren.  Er bestaan natuurlijk ook andere manieren om zijn geld te plaatsen, buiten het spaarboekje.  Dit zou ons echter te ver leiden.

  De Europese economie verkeert dus op het ogenblik niet helemaal in een gewone situatie. Het is echter van belang dat de inflatie in toom gehouden wordt. Blijkbaar slaagt men hierin, wat toch hoopgevend is.

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel