Wat houden de invaliditeitswaarborgen in bij een beleggingsverzekering?

Als je investeert in een tak 23-beleggingsverzekering (rendement gelinkt aan onderliggende fondsen), dan bestaat de kans dat je belangrijkste doelstelling erin bestaat een mooi rendement te boeken met je belegging. Als vrijeberoeper wil je immers je spaargeld laten renderen. Dit neemt niet weg dat het ook om een ‘verzekering’ gaat. Je hebt de mogelijkheid om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven die jou en/of je nabestaanden financiële zekerheid bieden als je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. We gaan hier wat dieper in op de arbeidsongeschiktheidswaarborgen.

gettyimages-111659207.jpg
In dit artikel

  Als je arbeidsongeschikt wordt voor een langere periode, zullen je inkomsten dalen, maar je vaste kosten blijven dezelfde. Om financiële problemen te vermijden, kan je twee waarborgen onderschrijven. Die beschermen je gezin en jezelf tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid.

  Over welke waarborgen gaat het?

  De waarborg Arbeidsongeschiktheid

  Als je arbeidsongeschikt wordt, dan krijg je maandelijks een rente uitgekeerd. Die staat in verhouding tot je graad van arbeidsongeschiktheid. Doorgaans wordt een graad van 67% arbeidsongeschiktheid en hoger als volledige arbeidsongeschiktheid beschouwd.

  De waarborg voorziet steeds in een wachttijd. Dit houdt in dat de arbeidsongeschiktheid steeds een bepaalde minimumduur moet hebben om in aanmerking te komen voor een rente-uitkering. Bovendien moet de arbeidsongeschiktheidsgraad minstens gelijk zijn aan 25%.

  De waarborg Premievrijstelling

  Deze dekking houdt in dat, als je arbeidsongeschikt wordt, de verzekeraar de premies voor je tak 23-verzekering verder voor zijn rekening neemt. Op die manier blijf je verder sparen, ook al heb je zelf geen financiële ruimte meer hiervoor.


  Meer info over de Tak 23-verzekering van NN.

  Deel dit artikel