Wat is het verschil tussen een bedrijfsleidersverzekering en een polis gewaarborgd inkomen?

Als ondernemer ben je als gevolg van een ziekte of een ongeval voor langere tijd buiten strijd. De omzet van je bedrijf komt in het gedrang, en uiteraard je loon ook. Je kan je daartegen verzekeren via een bedrijfsleidersverzekering en/of een polis gewaarborgd inkomen. Wij leggen je het verschil uit.

Bedrijfsleidersverzekering Assurance dirigeant d’entreprise
In dit artikel

   

  Wat is een bedrijfsleidersverzekering?

  Een bedrijfsleidersverzekering stelt de omzet van het bedrijf veilig. Een verzekering gewaarborgd inkomen verzekert het loon van de bestuurder.

  Een bedrijfsleidersverzekering of Keyman-verzekering verzekert tot  80% van de omzet van het bedrijf bij afwezigheid van de bestuurder door ziekte of een ongeval. Het maximum wordt bepaald na het onderzoeken van enkele financiële parameters van de onderneming.

   

  Waarom een bedrijfsleidersverzekering afsluiten?

  Een bedrijfsleidersverzekering wordt vaak afgesloten door eenmansvennootschappen of door kmo’s waarbinnen één persoon heel belangrijk is: de keyman van het bedrijf die een sleutelpositie inneemt. Zonder hem of haar loopt het fout met het bedrijf.

   

  Voorbeeld

  John is 40 jaar en runt zijn eigen grafisch bureau samen met nog één medewerker. Na een verkeersongeval moet John een jaar revalideren. Dit kan Johns bedrijf in financiële problemen brengen. Zo moet John niet alleen zijn medische kosten betalen, maar blijven ook de facturen binnenstromen: het loon van zijn medewerker, de huur van zijn kantoor, de leasing van zijn wagen, de afbetaling van zijn investeringskrediet… Het bedrijf draait door de afwezigheid van John nu eenmaal veel minder omzet.

  John heeft echter de omzet van het bedrijf laten verzekeren via een bedrijfsleidersverzekering. Johns onderneming is in deze verzekering zowel de verzekeringsnemer als de begunstigde van de uitkering. Op die manier ziet het financiële plaatje er voor het bedrijf meteen veel beter uit en kan John de tijdelijke financiële problemen overbruggen. Zonder bedrijfsleidersverzekering bestond de kans dat het bedrijf van John overkop zou gaan.

   

  Hoe ziet de uitkering van een bedrijfsleidersverzekering eruit?

  De uitkering die de vennootschap krijgt om het omzetverlies te compenseren, is afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid.

  • Bij een ongeschiktheid van minder dan 25% is er geen tussenkomst.
  • Tussen de 25% en de 66% wordt de uitkering gelijkgesteld aan de graad van ongeschiktheid.
  • Vanaf 67% heeft de vennootschap recht op een volledige uitkering.

  De vennootschap kan de premie aftrekken als beroepskost. De uitkering wordt echter belast als opbrengst bij het bedrijf.

  De bedrijfsleidersverzekering zorgt ervoor dat de vennootschap voldoende middelen blijft binnenkrijgen om de kosten te blijven betalen. Dit is interessant als de vennootschap bijvoorbeeld ook de kosten voor de auto, telefoon en laptop van jou als zelfstandige betaalt. Mede dankzij de uitkeringen van deze bedrijfsleidersverzekering kan de vennootschap die kosten blijven betalen, net als je loon.

   

  Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

  Naast een bedrijfsleidersverzekering (via de vennootschap) kan je als zelfstandige ook zelf een verzekering gewaarborgd inkomen onderschrijven. Deze verzekering biedt je, in geval van een langdurige arbeidsongeschiktheid, een inkomensgarantie en zorgt er dus voor dat je loon op peil blijft.

  De verzekeraar keert bij een arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval een rente uit die dient als aanvulling op de uitkering van het ziekenfonds.

  Je verzekeraar vermeldt in sommige gevallen ook een carenstijd in de polis. Dat is de periode na het ongeval of ziekte waarvoor de verzekeraar geen bedrag uitkeert. Bedraagt die carenstijd 30 dagen, dan komt de verzekeraar tussen vanaf dag 31. Er kan echter ook in een eigenrisicotermijn ‘met afkoop’ worden voorzien: in dat geval krijg je met terugwerkende kracht de eerste 30 dagen toch uitbetaald, maar alleen als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 30 dagen.

  Je kan de premie van je verzekering gewaarborgd inkomen aftrekken als beroepskost. Je kan de premie ook door je vennootschap laten betalen.

  Het is ook mogelijk, als alternatief voor een aparte verzekering gewaarborgd inkomen, om een waarborg arbeidsongeschiktheid op te nemen als aanvullende waarborg in de Individuele Pensioentoezegging (IPT), die je afsluit via je vennootschap.

   

  Ontdek de bedrijfsleidersverzekering en de individuele pensioentoezegging (IPT) van NN.

   

  Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?

  Deel dit artikel