Renoveren met je IPT?

Als je plannen hebt om je woning te renoveren, dan kan je via je individuele pensioentoezegging (IPT) hiervoor (een deel van het) budget vrijmaken. 

ma25540.jpg
In dit artikel

  Met een individuele pensioentoezegging spaart je vennootschap een aanvullend pensioenkapitaal bijeen voor jou als zelfstandige. Het kapitaal wordt pas uitgekeerd als je met wettelijk pensioen gaat of voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd wettelijk pensioen. Toch hoef je niet zo lang te wachten om een deel van het bijeengespaarde geld te verzilveren. Zo kan je een voorschot opvragen om hiermee vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het vastgoedproject moet ook tot doel hebben een belastbaar inkomen te genereren.

  Hoeveel voorschot je precies kan opvragen, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige maatschappijen is dat 60% van de opgebouwde reserve, bij andere 75%. Bij bepaalde verzekeraars moet je intresten betalen op het opgenomen bedrag, bij andere niet. Voor meer informatie hierover contacteer je best je makelaar. Hij zal je alle details bezorgen.

  Moet je het voorschot nadien terugbetalen aan de verzekeraar? Neen, dat hoeft niet (tenzij het pand niet meer jouw eigendom is), maar het kan wel. Als je het voorschot niet terugbetaalt, zal het uiteraard van je pensioenkapitaal afgetrokken worden. Het gedeelte dat betrekking heeft op het voorschot wordt belast a rato van de fictieve rente.

  Andere opties om je IPT in te zetten voor een renovatieproject, zijn een inpandgave van je IPT of een lening met wedersamenstelling van het kapitaal via de IPT.


  Wat is een backservice voor je IPT? Je ontdekt het hier.

  Deel dit artikel