Kan ik een testament aanvechten?

Het kan gebeuren... Je had lang gehoopt op de erfenis van die kinderloze oom, je had er goede contacten mee en je had goed voor hem gezorgd. En nu blijkt bij de opening van zijn testament dat hij het grootste deel van zijn vermogen aan een andere neef laat. Kun je dat testament aanvechten?

Testament aanvechten
In dit artikel

  Welk soort testament?

  Hier spelen verschillende factoren een rol. Een testament moet volgens bepaalde regels opgesteld worden. Als een testament niet op de juiste manier opgesteld is, is het niet geldig. Er bestaan in ons recht 3 soorten testamenten.

  • Het olografisch (of onderhands) testament is door de erflater volledig eigenhandig opgesteld, gedateerd en getekend.
  • Een authentiek, openbaar of notarieel testament wordt door een notaris opgesteld in het bijzijn van 2 getuigen of van een tweede notaris, op basis van de richtlijnen van de testator.
  • Het zgn. internationale testament is eigenlijk een combinatie van beide vorige versies.

    

   

  Het aanvechten van een testament ...

  Het spreekt vanzelf dat het bijna onmogelijk zal zijn een notarieel of een internationaal testament te betwisten, omdat men dan de kwade wil, om niet te zeggen de eventuele oneerlijkheid of medeplichtigheid van de notaris moet bewijzen. Daarentegen zal het gemakkelijker zijn om een olografisch testament te betwisten. Men kan dit doen door het handschrift en/of de handtekening van de erflater te betwisten.

  Deze betwisting vereist dat men bij de politie een klacht indient voor valsheid in geschrifte. Deze klacht zal dan overgemaakt worden aan de procureur des Konings, die een onderzoek zal bevelen. Het testament zal dan gedurende de enquête door een grafoloog onderzocht worden, die moet uitmaken of er sprake is van een vervalsing.

  Als er twee verschillende olografische testamenten bestaan met een verschillende datum en een verschillende erfgename, dan zal het onderzoek moeten uitmaken of er eventueel aan de datering geknoeid is

   

  ... of de betwisting over de mentale toestand van de opsteller

  Er bestaat nog een andere mogelijkheid om een testament te betwisten: de mentale toestand van de erflater bij het opstellen van het testament in twijfel trekken. Ook dit kan tot lange procedures leiden, want het spreekt vanzelf dat beide partijen in een rechtsgeding eigen experten (in casu artsen), aan het woord zullen laten.

  Het aanvechten van een volgens de regels opgesteld testament zal (bijna) altijd leiden tot lange procedures en een proces. Dit proces is niet noodzakelijk op voorhand verloren, maar men moet zich rekenschap geven van het feit dat dit lang en duur kan zijn. De benadeelde erfgenaam moet zich dan de vraag stellen of de erfenis opweegt tegen de advocaatkosten.

   

  Conclusie

  Het is dus mogelijk een testament aan te vechten, maar het is lang niet altijd wenselijk. Je moet de voordelen (de verhoopte erfenis) opwegen tegen de nadelen (de kosten). Soms zal het een lange, dure strijd worden.

   

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel